Der var både en dommer, en politiker, en børnepsykolog, en sociolog og ikke mindst en imam på scenen. Diskussionen var livlig, men i grunden var de ikke særlig uenige. Ægteskaber er ikke for mindreårige.
Mødet i Casablanca var en del af et nyt projekt, som KVINFO har i partnerskab med menneskerettighedsorganisationen Droit & Justice (Lov og retfærdighed), og som skal udvikle en strategi til at bekæmpe børneægteskaber, og som i en senere fase kan bruges i en større skala.
I Marokko er ægteskabsalderen i landets familieretslov fastsat til 18 år. Men der er en undtagelse i loven, hvor en dommer kan give tilladelse til ægteskab mellem parter under 18 år, og det sker i stigende omfang. Opgørelser viser, at tilladelsen bliver givet til næsten 90 procent af ansøgerne, og hvert år bliver der registreret mere end 40.000 ægteskaber, hvor den ene eller begge parter er under 18. Langt de fleste af ægteskaberne er mindreårige piger, der ofte bliver gift med mænd, der er meget ældre end dem selv. Enkelte piger har blot været 13 år gamle.
I panelet kaldte politikeren Hicham Amadi fra partiet RNI (Rassemblement national des indépendants- den nationale samling af uafhængige), som indgår i den nuværende regeringskoalition, den praksis for disrespekt for loven. Han mente, at børneægteskaberne kun kan stoppes, hvis loven er klar, og at smuthuller som det nuværende kun opmuntrer til at finde en vej uden om lovens ånd.
Men lovændringer kan både tage lang tid og virker bedst, hvis der følger en holdningsændring med. I det arbejde er imamerne nøglespillere, og den deltagende imam, Hmidane Alghorfi, lovede efter mødet, at han så vidt muligt gerne vil deltage i det oplysningsarbejde i et landdistrikt i det centrale Marokko, som er en stor del af projektet.
Her indgår oplysning både om pigernes rettigheder og de sundhedsmæssige konsekvenser af for tidlige ægteskaber i en dialog med pigerne selv, deres forældre og lokale autoriteter, som for eksempel imamer.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

Projektet i Marokko er det ene af KVINFOs foreløbig to projekter til bekæmpelse af børneægteskaber. Det andet arbejder i Yemen blandt internt fordrevne i borgerkrigen i landet, hvor det omfattende sociale sammenbrud i landet har betydet, at antallet af børneægteskaber er stigende.

Læs mere om begge projekterne