Mænd og kvinder bliver taget som gidsler i et system, der opelsker forskelle frem for ligheder, hævder den amerikanske psykologiprofessor, Janet Shibley Hyde. Og det har store omkostninger for den enkelte mand og kvinde – og samfundet som helhed. Derimod kan hendes hypotese om kønnenes ligheder være med til at bane vejen for øget lighed mellem kønnene, mener hun. For ifølge Hyde er den udbredte forestilling om kønnenes store forskellighed ikke bare skadelig, den bygger heller ikke på videnskabelig fakta. 

Hydes The Gender Similarities Hypothesis, som for nylig er blevet publiceret i tidsskriftet American Psychologist, bygger på 20 års videnskabelige studier af forskelle mellem mænd og kvinder mht. fx aggression, lederskab, selvværd, motoriske evner, seksualitet m.v.. Den samlede konklusion er, at i 78 % af tilfældene er forskellen mellem mænd og kvinder lille eller tæt på nul.

Forskellenes omkostning

Janet Shibley Hyde har lavet undersøgelsen for at pirke til myten om kønnenes fundamentale og store forskellighed. Ifølge Hyde har denne opfattelse store omkostninger: Forskelstænkning bliver fx brugt til at forsvare den almindelige opfattelse af, at kvinder er bedre til at yde omsorg end mænd. Derved betaler mænd en høj pris for en stereotyp opfattelse ved at deres omsorgsevne drages i tvivl, selv når det handler om deres egne børn, mener Hyde. 

På arbejdsmarkedet betaler kvinder derimod en høj pris for samme forestilling. Her bevæger de sig på en knivsæg. Kvinder skal både have et feminint image, være søde og omsorgsfulde – og samtidig honorere arbejdsmarkedets krav om at være kompetente og handlekraftige. Det betyder, at kvinder risikerer at blive udpeget som uempatiske og ufølsomme, hvis de udfylder deres professionelle rolle, fordi de går op imod den kvindelige omsorgsfulde stereotyp, mener Hyde. Inden for et kønshierarkisk system bliver kvindelige ledere umiddelbart anset for at være lige så gode som deres mandlige modstykke, men de kvinder, der aflæses som ufølsomme eneherskere, bliver set på med et kritisk blik, påpeger Hyde.

Rigtige drenge og rigtige piger

Kulturens forestillinger om køn påvirker også børnene – lige fra fødslen og i den tidlige skolegang. Generelt får piger bedre karakterer i matematik end drenge i de mindre klasser, men dette ændrer sig. Forældre er fx med til at opretholde forskelle mellem kønnene, når de har højere forventninger til de matematiske præstationer hos sønnerne end hos døtrene – og måske overser, at de har en matematisk begavet datter. Pigerne bliver påvirket af omgivelsernes manglende opbakning og får sværere ved at tage matematiske udfordringer op, fordi deres evner bliver undermineret af både lærere og forældre, mener Hyde.

Omvendt bliver fx drenges manglende selvværd i teenageårene overskygget af det patent, som teenagepiger har på dårligt selvværd. Her modtager drengene ikke den hjælp, de har brug for af lærere, forældre og andre professionelle, når selvværdet svigter.

Når forventninger hæmmer

En test viser, at ved simpel manipulation kan man både skabe kønsforskel og samtidig udslette kønsforskel. Hyde henviser til en undersøgelse, hvor den samme matematiktest er udleveret til to forskellige grupper. I den ene gruppe siger man til testdeltagerne, at resultatet af prøven ofte viser, at der er forskel på kønnene. I den anden gruppe siger man til testdeltagerne, at prøven er kønsretfærdig; at mænd og kvinder har klaret sig lige godt i prøven. Resultatet viser, at i den første gruppe klarer kvinderne sig dårligere end mændene. I den anden gruppe klarer mænd og kvinder sig lige godt. Testen viser, at kønsroller og social kontekst spiller en vigtig rolle for en persons handlinger og evner.

Knas i parforholdet

På hjemmefronten forhindrer forskelstænkningen også heteroseksuelle par i at løse deres konflikter og kommunikationsproblemer. Ifølge Hyde er forskelstænkning destruktiv – en tænkning der bedst er illustreret ved John Grays terapeutiske bestseller Mænd er fra Mars og kvinder er fra Venus (1992, solgt over hele verden i 30 millioner eksemplarer).

John Grays bog bygger på forestillingen om mænds og kvinders fundamentale forskellighed, og bogen rådgiver de to køn, som stammer fra hver sin planet, i hvordan de kan lære at tale sammen og klare skærene i parforholdet. I modsætning til Gray, mener Hyde, at parforholdet netop lider stor overlast, når man overbeviser mænd og kvinder om, at de knapt taler samme sprog.

– Troen på kønsforskelle er meget behagelig for folk. Det er bekvemt. Dit ægteskab er i fare, du går til en terapeut, I har kommunikationsproblemer. Det er fordi hun kommunikerer helt anderledes end jeg gør, siger Hyde til CBS News. Hvis mænd og kvinder tager Grays sandhed for gode varer, så bliver det næsten umuligt for dem at kommunikere, og måske opgiver de at nå hinanden. 
Når et forhold er i krise, er god kommunikation essentiel for løsningen af konflikten, mener Hyde. 

De videnskabelige beviser understøtter på ingen måde, at mænd og kvinder skulle have iboende vanskeligheder ved at kommunikere på tværs af køn, understreger Hyde. Og hun pointerer, at parforholdsterapeuter, der baserer deres praksis på forskelsmodellen, burde genoverveje deres metode og teorigrundlag. 

Anja Majbritt Jensen er stud.mag. i litteraturvidenskab og kvinde- og kønsforskning og er i øjeblikket i praktik på FORUM