Flere mænd end kvinder bliver alvorligt syge og dør med COVID19. Denne overdødelighed findes for stort set alle sygdomme. Med afsæt i den nuværende krise fremlægger KVINFO og Forum for Mænds Sundhed derfor en række anbefalinger til at styrke mænds sundhed nu og på sigt.

Antallet af mænd i Danmark, der har været smittet med Coronavirus, er 20 procent højere end antallet af kvinder i forhold til, hvor mange af hvert køn, der er testet.

Men mænd bliver ikke blot oftere smittet. Data fra Statens Epidemiologiske Overvågningsrapporter viser, at på hospitalsstuer landet over har flere mænd end kvinder været indlagt med COVID19, ligesom flest mænd har været indskrevet på intensivafdelinger: mænd udgør 54 procent af indlagte patienter med sygdommen, 73 procent af patienter på intensivafdelinger og 57 procent af alle, der er døde med COVID19. Når vi tager højde for demografien, så dør cirka dobbelt så mange mænd som kvinder smittet med COVID19.

Generelt problem

Det er ikke kun ved denne sygdom, at dødeligheden er højere blandt mænd. Når mænd eksempelvis får kræft, hjertekarsygdomme, diabetes eller lungelidelser, dør de også hyppigere end kvinder.

Overdødeligheden hænger sammen med, at mænd generelt har mindre viden om, hvilke symptomer de skal reagere på, at mænd har færre lægebesøg og er mere tilbageholdende med at gå til lægen. Hos lægen kan der desuden være forståelses- og dialogproblemer, og dårlig dialog kan forsinke den rette diagnose. Derudover tager mænd i mindre grad deres medicin og deltager sjældnere i rehabilitering og tilbud til mennesker med kroniske lidelser.

Anbefalinger

Flere mænd kan blive sundere, trives bedre og leve længere. KVINFO og Forum for Mænds Sundhed anbefaler derfor at:

  • Regeringen igangsætter konkrete tiltag for at implementere WHO’s anbefalinger i overensstemmelse med dokumentet Strategi for bedre sundhed for mænd. Dette skal være på statsligt, regionalt og kommunalt niveau. Regeringen og Sundhedsstyrelsen har tilsluttet sig strategien men endnu ikke handlet på den.
  • Køn inddrages i alle tiltag og strategier for at forbedre befolkningens helbred.
  • Sundhedsvæsnet prioriterer en specifik, systematisk indsats mod mænds overdødelighed.
  • Sundhedsmyndighederne leverer tjenester, der passer til mænd i alle aldre fra alle samfundslag uanset religiøse tilhørsforhold og etniske baggrunde.
  • Sundhedsvæsnet igangsætter forskning i mænds viden om coronavirus, og hvordan man forebygger smitte, hvad der skal til for at de reagerer på symptomer og går til lægen, hvordan tilbuddene skal formuleres for at mænd hurtigst muligt søger hjælp, og hvordan man bedst møder og kommunikerer mænd uanset alder, religion, etnicitet, uddannelse og lignende.

Læs også: Kan en virus skelne mellem køn? Ja, det gør coronavirus