727 kvinder ud af i alt 2.444 valgte kommunalpolitikere kan den 1. januar 2014 sætte sig i landets 98 byrådssale. Det svarer til en kvinderepræsentation på 29,7 %. Resultatet er udtryk for en nedgang på 2,1 procentpoint i forhold til kommunalvalget i 2009, hvor kvinderepræsentationen, som det hidtil højeste, landede på 31,8 %.

Hvorfor er det gået tilbage?

Inden valget d. 19. november viste en gennemgang af opstillingslisterne, at partierne tilsammen havde opstillet lidt færre kvinder end ved kommunalvalget i 2009. 30,8 % i forhold til 31,1 % i 2009. Gennemgangen viste også, at der var store udsving fra parti til parti i forhold til, hvor mange kvinder, der var opstillet. Liberal Alliance, Venstre, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti opstillede alle færre kvinder end gennemsnittet på 30,8 %. Socialdemokraterne ramte omtrent gennemsnittet, mens Det radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten alle lå over gennemsnittet. Socialistisk Folkeparti stillede som det eneste parti med over 40 % kvinder på listerne.
Men udover færre kvinder på listerne, blev det samlede valgresultatet også afgørende for faldet i kvinders repræsentationen. Det var nemlig især de partier med færrest kvinder på listerne, der blev valgets store vindere, mens Socialistisk Folkeparti med 40 % kvinder på listerne blev mere end halveret og på landsplan mistede i alt 225 byrødder.

Topscorere og bundskrabere

Den samlede kvinderepræsentation på 29,7 % på landsplan dækker over store forskelle kommunerne imellem. 11 kommuner har fået sammensat byråd med lige repræsentation, dvs. med en kvinderepræsentation på 40 % eller derover, mens 15 kommuner har en meget skæv repræsentation med 20 % eller færre kvindelige kommunalpolitikere.
Gentofte kommune og Hillerød kommune har som de eneste kommuner et kvindeflertal på henholdsvis 57,9 % og 51,8 % kvindelige byrødder, mens Brøndby kommune ligger helt i bunden med kun 10,5 % kvinder i den nye kommunalbestyrelse.

Op- og nedture i de enkelte kommuner

Valgresultatet viser også, at kvinderepræsentationen i de enkelte kommuner kan ændre sig markant fra det ene valg til det andet, og at fx en markant fremgang i kvinderepræsentationen ved et kommunalvalg ikke automatisk betyder, at fremgangen bevares eller styrkes ved det næste kommunalvalg.
Kvinderådet har for de 3 seneste kommunalvalg udarbejdet en oversigt, hvor de enkelte kommuner ranglistes efter, hvor mange kvinder der blev valgt. Den viser fx at kommuner som Kerteminde og Næstved, som i 2009 var placeret som henholdsvis nr. 50 og 59 på listen, nu efter valget er rykket op som henholdsvis nr. 8 og nr. 13 på listen. Ved valget i 2005 indtog Kerteminde kommune en 12. plads, Næstved en 52. plads.
Omvendt er fx Solrød kommune i 2013 rykket ned fra en 26. plads til en 95. plads og Billund kommune fra en 13. plads til en 92. plads. Ved valget i 2005 indtog Solrød kommune og Billund en delt 12. plads.
Der findes dog også eksempler på kommuner, hvor kvinderepræsentationen ved de 3 seneste valg har været meget stabil. Det gælder fx Gentofte kommune, som ved alle 3 valg er den kommune, der har (og har haft) den højeste kvinderepræsentation. Men også kommuner som Lyngby-Taarbæk og Frederiksberg har ved alle 3 kommunalvalg bevaret deres placering i top 10. I bunden har kommuner som Thisted, Sønderborg og Rebild ved alle 3 valg fastholdt deres position iblandt de 20 kommuner, som har fået valgt færrest kvinder ind.
På landsplan er det lykkedes for 29 kommuner at få flere kvinder valgt, 24 kommuner har uændret repræsentation og i 45 kommuner er der valgt færre ind i forhold til valget i 2009.

Danmark skiller sig markant ud fra resten af Skandinavien

Valgresultatet på under 30 % kvinder i de nye byråd stikker markant ud i forhold til det øvrige Skandinavien. Her er det nemlig i langt højere grad lykkedes at inkludere kvinder i det kommunale demokrati. I Sverige og Norge blev der ved de seneste kommunalvalg i 2011 valgt henholdsvis 43 % og 38 % kvinder.