Antifeministiske bevægelser i Europa
En ny bølge af sociale bevægelser, der sætter spørgsmålstegn ved kvinders og homoseksuelles reproduktive og seksuelle rettigheder har lige nu vind i sejlene i Europa. Bevægelserne, der både opererer nationalt og transnationalt, og især har fodfæste i de katolske lande, er nu for første gang kortlagt, beskrevet og analyseret i antologien: Anti-gender campaigns in Europe: mobilizing against equality (2017).
Analyserne fokuserer på bevægelser i 11 europæiske lande, fra Irland i nord til Spanien i syd og Rusland i øst. Fælles for bevægelserne er, at de kombinerer en religiøs katolsk tilgang med en nationalkonservativ retorik.