Bagved tallene

KVINFO er dykket ned i Danmarks Statistiks ligestillingssite for at undersøge, hvordan forskelle og ligheder mellem kvinder og mænd tager sig ud for tre generationer: unge mellem 20-29, som er i gang eller færdig med en uddannelse og på vej ud i arbejdslivet; voksne mellem 30-39, som har stiftet familie, fået børn og som har fået fodfæste på arbejdsmarkedet og ældre 60+, som er på vej på pension eller allerede er pensioneret.

Herudover kan du læse seks temartikler, der giver et statistisk overblik over

De vigtigste resultater er:

  • At unge fortsat foretager kønsstereotype uddannelses- og jobvalg. Til gengæld er løngabet mellem unge mænd og kvinder kun på 7,4 procentpoint.
  • At mænd i 30’erne, hvor de typisk bliver fædre, arbejder mere end før, pendler længere og deres disponible indkomst vokser markant. Omvendt viser tallene, at kvinder i 30’erne, hvor de typisk bliver mødre, arbejder mindre end før, pendler kortere og deres disponible indkomst vokser, men langt mindre end mænds i samme aldersgruppe. Og det er også i den periode, at løngabet mellem fuldtidsansatte mænd og kvinder udvides: fra 7,4 procentpoint for de 25-29-årige til 10,6 procentpoint for de 30-39-årige og til 15,6 procentpoint for de 40-49 årige.
  • At kvinder fortsat udnytter muligheden for at gå på efterløn mere end mænd, men at der en klar tendens til at både mænd og kvinder går senere på pension og også forlænger arbejdslivet langt ind i pensionsalderen.
  • At forskellen på de 70-79 årige mænd og kvinders pensionsformue er 43%, hvilket betyder at kvinder mellem 70-74 år i gennemsnit har 20% lavere indkomst end jævnaldrende mænd.

Baggrund

I juni 2017 lancerede Danmarks Statistik en ligestillingsplatform, som på ni områder viser udviklingen i kvinders og mænds livssituation. Forud for lanceringen fandt der en høringsproces sted med deltagelse af ligestillingsforskere, institutioner, mv., som har bidraget til udvælgelsen af, hvilke emner der især var behov for mere statistisk viden om. De ni emner, som endte med at blive valgt ud, er demokrati og ledelse, familie, uddannelse, arbejde, løn, indkomster, helbred, tryghed og kultur.

Indgangen til hvert emne er forsynet med to overordnede nøgletal, som viser markante kønsforskelle, og som de underliggende statistiske tabeller giver mulighed for at udforske nærmere. Under emnet familie har man fx valgt at vise en graf over forskellen på hvor mange timer, kvinder og mænd med små børn lægger på arbejdsmarkedet, og hvor mange dage henholdsvis fædre og mødre afholder i forbindelse med barsel. Går man videre til de statistiske tabeller, er der mulighed for at få mere specifik viden på alder, familietype, osv. Under temaet familie kan man også fordybe sig i pendlingsmønstre, fravær begrundet i børns sygdom, antal børn fordelt på familietyper, osv.

Hele pointen er, at man i takt med at man bevæger sig længere og længere ned i statistiktabellerne og også på tværs af de 9 emner får flere og flere nuancer med. Så fra at have en overordnet statistik, der udpeger den gennemsnitlige statistiske forskel på alle mænd og kvinder, kan man få et mere detaljeret og nuanceret billede af de to køns livsmønstre afhængig af deres alder, familie, arbejdsmarkedsdeltagelse, indkomster, osv.  Dermed bliver det også synligt, at ligestillingsudfordringerne ikke er de samme for alle hele livet igennem, og at udfordringerne skifter karakter undervejs.

Udfordringer og ulemper

Udfordringerne og ulemperne ved ligestillingsstatistikkerne er, at der ikke gives fortolkende forklaringer på, hvorfor tallene ser ud, som de gør, eller hvorfor der er udsving mellem de enkelte år. Det må brugeren enten selv gætte sig til eller finde svar på i ligestillingsforskningen. Der er heller ikke hjælp at hente i form af, hvilke spørgsmål statistikkerne giver svar på, eller hvilke ligestillingsudfordringer som er de vigtigste. Ligesom der heller ikke er nogen vejledning til, hvilke andre kønsopdelte statistikker, der findes i Danmarks Statistikbank, som ikke er en del af ligestillingsstatistik sitet, men som kan bruges som et vigtigt supplement. Der er kun tørre deskriptive tal.

Brugen af Danmarks Statistiks ligestillingssite forudsætter derfor, at man på forhånd ved, hvilke spørgsmål man gerne vil have besvaret.

Det er med håb om at imødegå de udfordringer og give en bedre indgang til statistikkernes verden af viden om ligestilling, at artikelserien “Tal og Fakta – Mænds og Kvinders Liv” er blevet til.