– Der gælder særlige vilkår for politik. Det er ikke som andre steder, hvor man følger velkendte systemer, hvis man vil ind. Politik er i den grad præget af kultur og normer – usynligt for øjet, men vigtigt at kende til, hvis man vil ind og have indflydelse, siger Mette Frederiksen, Socialdemokraternes socialordfører og næstformand i partiets folketingsgruppe. 

Mette Frederiksen er en af 15 kvindelige toppolitikere, der i marts i år takkede ja til at være mentor i Københavns Kommunes mentorprogram for etniske minoritetskvinder. Mentorprogrammets formål er at medvirke til at bane vejen for etniske minoritetskvinders deltagelse i politik.

Københavns Kommune har taget initiativet i forbindelse med 100-året for Kvinders Valgret, mens KVINFO varetager mentorprogrammet og har matchet mentorer og mentees.

– I dag er det ikke længere svært for danske kvinder at komme ind i politik. Man vil rigtig gerne have kvinder ind. Men man skal ikke bilde sig ind, at der gælder samme vilkår for etniske minoritets kvinder, og når politik tilmed er præget af en usynlig kultur, er det naturligvis en ekstra barriere, siger Mette Frederiksen, der er 31 år og folketingsmedlem siden 2001.

Selvom hver 10. har anden etnisk baggrund, er der kun én i Borgerrepræsentationen

Godt hver tiende indbygger i Københavns kommune er kvinde med en anden etnisk baggrund end dansk, men kun ét medlem, kinesiskfødte Heidi Wang (V) repræsenterer gruppen ud af Borgerrepræsentationens i alt 55 medlemmer. En statistik, der er kendetegnende for lokalpolitik i resten af landet. Ser man på landspolitik er etniske minoritetskvinder repræsenteret med to: Özlem Sara Cekic (SF) og Yildiz Akdogan (S) ud af Folketingets i alt 179 medlemmer. 

– Jeg vil meget gerne være med til at skubbe på udviklingen, så det i højere grad lykkes flere etniske kvinder at få politisk indflydelse. Det er utroligt vigtigt for et demokrati, at vi alle er repræsenteret og jeg tror, at mentorordninger er en rigtig måde at gå til det på.
 
Mette Frederiksens mentee er Hafida Bouylud. Hun er født i Marokko og kom til Danmark, da hun var fire år. I dag er Hafida Bouylud 41 år, gift, mor til tre, oprindeligt uddannet korrespondent i engelsk og fransk og arbejder som integrationskonsulent i AOF Danmark. Hun er politisk interesseret, er medlem af Socialdemokraterne og aktiv på en række felter, når det gælder integration, ikke mindst som mentor og forkvinde for mentornetværket Mentorservice, som overvejende består af etniske minoritetskvinder. 

Masser af power

Mentor og mentee har indvilliget i at dele deres motivationer og erfaringer fra Københavns Kommunes og KVINFOs mentorprogram. Der er budt inden for på Mette Frederiksens lyse højloftede kontor på en summende dag på Christiansborg, hvor finansloven er til første behandling og en vrimmel af folkevalgte siver ud fra deres kontorer, mens ministre i lette jakker ankommer i deres nypolerede ministerbiler efter en sommer, hvor diskussionen om et burkaforbud har fyldt mere end den finansielle krise.

– Jeg meldte mig som mentee, fordi jeg har en masse power, som jeg gerne vil bruge politisk, men jeg vidste ikke helt hvordan. Jeg er socialdemokrat i mit hjerte, men synes at partiet på nogle områder har udviklet sig i en forkert retning, bl.a. når det gælder integration. Jeg synes fx bestemt ikke, at tørklædedebatten er gået i den rigtige retning. Og senest hopper man med på et forbud mod burkaer. Det er populistisk og det ærgrer mig – det er ikke det Socialdemokrati, jeg er vokset op med, hvor Anker (Jørgensen, red.) var statsminister, siger Hafida Bouylud.

Samtidig fortæller hun, at mødet med Mette Frederiksen har haft stor betydning både når det gælder hendes forhold til Socialdemokraterne og hendes tro på, at hun kan gøre en politisk forskel.

– Før jeg mødte Mette var jeg på nippet til simpelthen at afskrive Socialdemokraterne, fordi jeg på nogle punkter efterhånden ikke kunne se, at jeg hørte til i det parti. Men nu har jeg fået håb om, at jeg kan være med til at påvirke tingene i den retning, jeg synes er den rigtige. Og jeg har meldt mig under fanerne som frivillig i partiforeningen på Nørrebro, fortæller Hafida Bouylud, der bærer tørklæde og kender alt til de reaktioner, tekstilet kan afføde også blandt socialdemokratiske partifæller.

Man ser muslimen før kemiingeniøren

– Når jeg kommer i en partiforening, så er det første folk ser en muslim. Jeg er muslim, før alt andet. Sådan er det også, når folk søger arbejde. Man ser muslimen, før man ser kemiingeniøren, siger Hafida Bouylud, der selv har kæmpet med de stereotyper, der eksisterer om etniske minoritetskvinder.

Mette Frederiksen kender den socialdemokratiske kultur indefra, og Hafida Bouylud har trukket på ordførerens erfaringer og fået værdifuld sparring til, hvordan hun kan håndtere de vanskelige udfordringer, hun som etnisk minoritet kan komme ud for. 

– Det kan være lige på og hårdt første gang, du kommer ind i en partiforening, hvor der kan være en særlig socialdemokratisk jargon og kultur især blandt mændene, og der er det godt at være forberedt på, hvordan man tackler det. Så vi har bl.a. talt om, hvordan man opnår gennemslagskraft som kvinde og etnisk minoritetskvinde i forhold til mandlige partifæller, fortæller Mette Frederiksen.

At udfordre stereotypen

– Hvor jeg før ville blive noget så harm og forsøge at sætte folk på plads, når jeg blev konfronteret med deres fordomme, så har jeg fået nogle rigtig gode råd til, hvordan jeg kan håndtere det. Nemlig ved at tage udgangspunkt i min egen baggrund, og det har været lidt af en erkendelse, som gør, at jeg betragter det med nye øjne og har fået mod og håb på, at jeg kan gøre min indflydelse gældende. Hvis folk kun umiddelbart kan få øje på alt det, der adskiller mig fra dem, så må jeg sørge for at rette opmærksomheden mod alt det, vi faktisk har til fælles, forklarer Hafida Bouylud. Mette Frederiksen supplerer:

– Du har jo meget mere til fælles med mange af de socialdemokratiske mænd, end de forestiller sig. Du er opvokset med Socialdemokratiet og Anker (Jørgensen, red.) og kommer fra en arbejderbaggrund. Ved at sætte fokus på de ting, I er fælles om, bliver de ting, der adskiller mindre vigtige. Du kan afvæbne nogle konflikter og samtidig udfordrer du stereotypen, så ting kan ændre sig.

Hafida Bouylud fortæller, at hun samtidig har fået en større forståelse for de mennesker, som måske af mangel på erfaringer eller uddannelse ikke evner at se ud over de gængse stereotyper. – Her må jeg være den, der lærer at kommunikere, så vi får mere åbenhed og tolerance, i stedet for at reagere med harme, når de fx kalder mig fremmedarbejder, understreger Bouylud.

Kampen skal tages indefra

Når mentor og mentee har sat hinanden stævne som oftest på Christiansborg af hensyn til Mette Frederiksens stramme kalender, har den socialdemokratiske organisation også været blandt emnerne.

– Jeg har lært, at der er modsatrettede holdninger i partiet, og det er jo også en del af at være et rummeligt parti. Flertallet bestemmer, sådan som det bør være, og hvis man er utilfreds, så må man jo selv komme ind i kampen og kæmpe, siger Hafida Bouylud og fortsætter:

– Det duer jo ikke, at jeg bare sidder og tænker “hvorfor siger Mette nu ikke det og det” og “hvorfor gør den og den dog ikke sådan og sådan”. Jeg kan jo gøre det selv, og det har jeg fået en tro på, at jeg kan. Jeg må ind og tage kampen indefra, hvis jeg vil ændre noget.

– Jeg ville da dybest set ønske, at det hele bare var som dengang, da Anker Jørgensen var statsminister. Her var alt trygt og Socialdemokratiet stort, men sådan er det ikke længere. Vi har en anden tid og nu er det da selvfølgelig Helle Thorning, som skal være statsminister. Jeg hører ikke til i et andet parti, og hvis jeg mener, at Socialdemokraterne skal have en mere nuanceret debat på integrationsområdet, mere tolerance og åbenhed, ja så er det da sådan én som mig, der skal ind og arbejde for det, siger Hafida Bouylud og fortæller, at hendes drøm er “at være med til at få partiet ind på rette spor”. 

Hun har ikke tidligere været aktiv i politik, men til det kommende regionsrådsvalg vil Hafida Bouylud arbejde for sin lokale kandidat i Nørrebrokredsen, Lars Gaardhøj, som Mette Frederiksen anbefalede hende at kontakte. Så må tiden vise, om hun selv en dag vil kandidere til en plads i lokalpolitik. 

Asmaas valgkamp har skræmt kvinder som mig

Hafida Bouylud er dog ikke blevet fristet til at stile mod indflydelse som folketingspolitiker. Hvorfor ikke? 

– Jeg har umiddelbart ikke lyst til at udsætte mig selv og min familie for det efter at have set, hvad Asmaa [Abdol-Hamid, stillede op til Folketingsvalget 2007 for Enhedslisten. red.] blev udsat for under sin valgkamp. Jeg tror, mange andre kvinder som mig er blevet skræmt af Asmaas valgkamp. Der var ingen, der vidste, hvad hun mente om fx udenrigspolitik eller socialområdet. Det eneste man vidste og stadig husker er, at hun gik med tørklæde og ikke ville give hånden til mænd – det var det eneste medierne var interesserede i. Måske Asmaa var for tidligt ude, men omvendt så synes jeg jo ikke, at debatten om tørklæder har bevæget sig i den rigtige retning siden, lyder det fra Hafida Bouylud, der tilføjer, at hun gerne vil være med til at ændre denne udvikling, men lokalpolitisk. 

Hafida Bouylud har dog ind imellem sin gang på Christiansborg. Ikke kun som Mette Frederiksens mentee, men fordi hun har plads i Socialdemokraternes Integrationsudvalg, hvor man diskuterer integration med Socialdemokraternes ordfører på udlændinge- og integrationsområdet, Henrik Dam Kristensen, og andre socialdemokratiske MF’ere. Også det har givet tro på, at det kan nytte at gøre sin indflydelse gældende. 

Hafida Bouylud er ikke i tvivl. Hendes mentorrelation med Mette Frederiksen har givet hende ny indsigt, viden, redskaber, sparring, netværk og i sidste ende håb og mod til at gøre en forskel.

Hvad har Mette Frederiksen fået ud af mentorrelationen?

Svaret kommer efter en tænkepause.

– Jeg tror ikke, man kan sige, at jeg har fået så meget ud af det. Altså, hvis jeg var fra Dansk Folkeparti, så havde jeg uden tvivl fået en masse ud af det, så havde jeg fået rykket ved nogle fordomme. Men jeg har ikke nogle fordomme, jeg skal have rykket ved. At der er en hel masse power her, det vidste jeg godt i forvejen, men det er da fedt at få det bekræftet.