Jørgen Poulsen

Det siger statistikkerne om barselsorlov, børns sygedage, arbejdstid og pendling

Danmarks Statistik

Alle data i artiklerne stammer fra Danmarks Statistik. Du kan finde flere tal om køn og ligestilling på Danmarks Statistiks ligestillingswebsite, som samler en lang række statistikker, der vedrører ligestilling.

Barsel: Lovgivningen giver sammenlagt far og mor 52 ugers barselsorlov. Kvinden har pligt til at tage de første 2 uger, mens far har ret til 2 ugers orlov i tilknytning til fødslen. De næste 12 uger er øremærket mor. Herefter kan mor og far dele forældreorloven på 32 uger, som de vil. Men hovedparten bliver taget af mor. Forklaringen er ofte økonomisk, idet de fleste fædre kun har ret til dagpenge i orlovsperioden. Nogle overenskomster, bl.a. inden for metalindustrien og i banksektorer, giver dog fædre bedre økonomiske ordninger. I disse familier tager far oftere en større andel af forældreorloven. I gennemsnit holder fædre kun godt 14 dages forældreorlov ud over de 2 ugers fædreorlov.

Rockwool Fondens Forskningsenhed har i en undersøgelse, der blev offentliggjort i foråret 2017, dokumenteret, at øget forældreorlov til far mindsker løngabet mellem mænd og kvinder, og at det samtidig øger den pågældende families samlede indkomst.

Siden 2010 er antallet af dage, hvor far holder en del af forældreorloven, steget med 1,5 dag. Årsagen er sandsynligvis, at flere mænd i deres overenskomst har fået en eller anden form for betalt forældreorlov. Data viser også, at mænd med højere uddannelser og mænd, der er gift med kvinder med højere uddannelser, tager en større andel af forældreorloven end andre mænd.

Tal og Fakta – Mænds og kvinders Liv

Denne oversigt med statistik er en del af artikelserien “Tal og Fakta – Mænds og Kvinders Liv”.
– Læs intro-artiklen til artikelserien
– Læs ”Min egen lykkes smed” om de unge voksne
– Læs ”Med tid til børn” om børnefamilien
– Læs ”Seniorliv på kajkanten” om livet efter pension

Børns sygedage: På samme måde som kvinderne tager størstedelen af forældreorloven, er det også dem, der oftest bliver hjemme, hvis børnene er syge. Jo højere indkomst faren har, jo mindre er sandsynligheden for, at han tager barns 1. sygedag. Også kvinder med høje indtægter tager færre barns sygedage.

Arbejdstid: Forskellen i mænds og kvinders arbejdstid øges, når der kommer børn i et parforhold. I 2015 arbejdede manden, før han blev far, 1,5 time mere end kvinden om ugen. Efter der er kommet børn, stiger forskellen til 2,6 timer pr. uge. Data viser også, at mænd, der er blevet fædre, øger deres arbejdstid mere end mænd, der bor i parforhold uden børn.

Deltid: Flere kvinder end mænd arbejder deltid. Det er især kvinderne i børnefamilierne, der vælger nedsat tid.

Pendling: Generelt pendler mænd længere end kvinder, Og mænd, der har børn, pendler længere end mænd, der bor i parforhold uden hjemmeboende børn. Generelt pendler både mænd og kvinder længere i den sidste halvdel af 30’erne end i første halvdel af 30’erne.

MOR TAGER STØRSTEDELEN AF FORÆLDREORLOVEN

Tabel 1

Forældres barselsdage

201020112012201320142015
Far29,129,229,530,129,730,7
Mor297,7297,3296,4296,9296,4297,3
Forskel-268,6268,1266,9266,8266,7266,6

Tabel 1: Far holder kun godt 14 dages forældreorlov ud over de 2 ugers fædreorlov, der er øremærket til ham. Siden 2010 er antallet af dage, hvor far holder en del af forældreorloven, steget med 1,5 dag, mens morens antal af orlovsdage er reduceret med 2 dage. Data viser også, at mænd med højere uddannelser og mænd, der er gift med kvinder med højere uddannelser, tager mere orlov end andre mænd.

MOR BLIVER HYPPIGERE HJEMME VED BARNS SYGDOM

Figur 1

Tabel 2

Forskel i fraværsdage ved barns sygdom

2013201420152016
0,650,580,590,6

Figur 1 og tabel 2: Tabellerne viser, at kvinderne hyppigst bliver hjemme, når børnene er syge.

Tabel 3

Fraværsdage for mænd og kvinder i 2016 opgjort på indkomst (2016)

mændkvinder
250-299.999 kr.1,041,63
350-399.999 kr.0,81,43
450-499.999 kr.0,570,98

Tabel 3: Jo højere indkomst faren har, jo mindre er sandsynligheden for, at han tager barns 1.sygedag. Også kvinders brug af ret til barns 1. og 2. sygedage påvirkes af indkomstniveauet. Jo højere lønindkomst jo færre barns sygedage bruger hun.

MÆNDS ARBEJDSTID VOKSER, KVINDERS FALDER, NÅR DER KOMMER BØRN

Figur 2

Tabel 4

35-39 år
med hjemmeboende børn, forskel i timer2,6
uden hjemmeboende børn, forskel i timer1,5

Figur 2 og tabel 4: Forskellen i mænds og kvinders arbejdstid øges, når der kommer børn i et parforhold. I 2015 arbejdede manden, før han blev far, 1,5 time mere end kvinden om ugen. Efter der er kommet børn, stiger forskellen til 2,6 timer pr. uge. Data viser også, at mænd, der er blevet fædre, øger deres arbejdstid mere end mænd, der bor i parforhold uden børn.

Figur 3

Tabel 5

30-34 år35-39 år
mænd (ingen børn)35,235,9
mænd (med børn)36,737
kvinder (ingen børn)33,734,4
kvinder (med børn)34,134,4

Figur 3 og tabel 5. Både manden og kvinden øger arbejdstiden med alderen, og fædre øger deres arbejdstid mere end mænd, der bor i parforhold uden børn.

KVINDER ARBEJDERE OFTERE PÅ DELTID END MÆND

Figur 4

Tabel 6

aldermændkvinder
familier uden hjemmeboende børn30-34 år103058047
familier uden hjemmeboende børn35-39 år63854313
familier med hjemmeboende børn30-34 år550916392
familier med hjemmeboende børn35-29 år646524293

Figur 4 og tabel 6: Markant flere kvinder end mænd arbejder deltid, og især kvinderne i børnefamilierne arbejder på nedsat tid.

MÆND PENDLER LÆNGERE END KVINDER

Figur 5

Tabel 7

uden børnmed børn
Forskel 30-34 år (km)4,56,7
Forskel 35-39 år (km)5,38

Figur 5 og tabel 7: Mænd pendler generelt længere end kvinder. Desuden pendler både mænd og kvinder længere i den sidste halvdel end i første halvdel af 30’erne. Mænd, der har børn, pendler længere end mænd, der bor i parforhold uden hjemmeboende børn.

Find flere statistikker i Danmarks Statistiks databank.