”I år får Yemen sit tredje kvindekrisecenter. Og det er tiltrængt, for volden mod kvinder er stigende”, fortæller Salma Ahmed Dhaif Allah.
Salma Ahmed Dhaif Allah arbejder i øjeblikket med forberedelserne til åbningen af et krisecenter i Yemen. Centeret bliver det tredje for voldramte kvinder i landet. 
Det vil, paradoksalt nok, formentlig tage sin tid, før der bliver fyldt op på krisecenteret, vurderer Salma:

Større frihed betyder mere vold  

Volden mod kvinder er nemlig stigende i Yemen. Den er steget i takt med kvinders øgede frihed. 
”Det gør mændene frustrerede og vrede. Jeg kan selv mærke stor aggressivitet fra mænd på gaden, når jeg går uden at dække mit ansigt til. Mændene er bange for, at kvinderne tager magten. Og kvinder, der arbejder med menneskerettigheder, bliver med jævne mellemrum udsat for overfald”, siger Salma, der tilføjer, at også et øget brug af stoffer og alkohol samt en voksende fattigdom har en del af skylden. 
Samtidig er den islamiske bevægelse imidlertid blevet mere dominerende, og det betyder en stramning af normerne:
”I halvfjerdserne var alt mere frit. Man dækkede ikke ansigtet til, og jeg kan huske, at mine bedstemødre nok havde hovedtørklæde på, men de gik samtidig i farverige kjoler. Nu, hvor den islamiske bevægelse har fået indflydelse, går alle i sort.” 
Men samtidig er der opstået en spirende bevidsthed hos kvinderne om, at de har mulighed for at komme ud af volden.
”Det er stadig forbundet med stor skam at være udsat for vold. Men der er flere, der bestemmer sig for at søge hjælp,” siger Salma.

Hemmeligt og hjemligt

Krisecenteret skal åbne i 2010, og planen er, at der skal være plads til 25 kvinder og deres børn. På krisecenteret skal kvinderne, udover det midlertidige akutte boligtilbud, have adgang til hjælp fra blandt andet socialrådgivere og psykologer. 
I forbindelse med forberedelserne til etableringen har man blandt andet sendt medarbejdere ud for at samle erfaringer på krisecentre i Libanon, Marokko og Egypten, da det er de lande i regionen, man mener er længst fremme på området. Man arbejder sammen med en lang række yemenitiske ngo’er og med ministerier. 
Krisecenteret skal have hemmelig adresse, så kvinder, som er truet på livet, får et sted at søge tilflugt. Derfor skal der af sikkerhedshensyn heller ikke være nogen frivillige i selve krisecenterdelen, men kun i administrationsdelen.
Samtidig skal centeret indrettes så hjemligt som muligt – med alle de ting, man omgiver sig med i et almindeligt hjem; fjernsyn, køkkenudstyr og møbler. ”Det er vigtigt, at kvinderne oplever, at de kan føle sig hjemme på krisecenteret, når de ikke kan være i deres eget hjem”, understreger Salma.

Salma Ahmed Dhaid Allah og Sister Arab Forum for Human Rights

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

Salma arbejder på et program for lovbeskyttelse af voldsramte kvinder og børn og har tidligere arbejdet med menneskerettigheder. Sister Arab Forum for Human Rights, som Salma arbejder for, er en af de allerførste ngo’er i Yemen, da den er oprettet i 1998. Dengang blev det nemlig for første gang lovligt at stifte en ngo. Nu er der mere end 5000 ngo’er i landet.
Lige nu er der i den ngo, hvor Salma arbejder, to hotlines. Den ene er åben i dagtimerne, og den anden er med døgnbemanding for kvinder, der er udsat for vold. Indtil videre henvises kvinderne til de to andre eksisterende krisecentre i landet.