I august samlede KVINFO, Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) ved Lebanese American University og FN’s økonomiske og sociale commission for det vestlige Asien (ESCWA) en række forskere og aktivister til konferencen “Prioritizing Women, Peace and Security on the Arab Agenda”.
I Beirut Call for Action er konferencens konklusioner samlet op i 15 konkrete handlepunkter, som både staterne og det internationale samfund opfordres til at følge for at få kvinderne og deres afgørende bidrag inddraget i freds- og konfliktløsningsarbejdet i Mellemøsten og Nordafrika sådan som FN’s sikkerhedsrådsresolution 1325 kræver.
Punkterne handler blandt andet om at sætte større fokus på og opbygge større viden om kvinders sikkerhed og bidrag til konfliktløsning, om at understøtte og anerkende aktivister og deres aktiviteter, og at institutionalisere samarbejde på tværs af lande, sektorer og formelle og uformelle interessenter for at sikre kvindernes inddragelse.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.


Beirut Call for Action kan findes her.