Danmark var for nylig vært for en international konference hos Globalt Fokus og Udenriministeriet med titlen Claiming Civic Space – at gøre krav på det demokratiske rum. Til konferencen, der blev afholdt i København den 4.-5.marts 2019, bidrog KVINFO med ideer til løsning af de særlige udfordringer, der rammer personer, som kæmper for kvinders rettigheder, ligestilling eller LGBTIQ rettigheder. De oplever – oveni begrænsninger i ytrings- og forsamlingsfrihed – chikane på grund af dem de er og det, de kæmper for. En kombination af giftig maskulinitet, patriarkalske systemer og konservative normer modarbejder ligestilling for kvinder og LGBTIQ+ personer og bekæmper også deres ret til at ytre sig. Det sker ofte i form af sexistiske trusler og offentlige smædekampagner, der retter sig mod deres kønsidentitet og seksualitet og kædes sammen med landsforræderi. Som en af aktivisterne udtrykker det: ”You can never escape the shame. My family does not know what I am doing”.

Dertil kommer de almindelige strategier, som stater og ikke-statslige aktører benytter sig af for at lukke munden på aktivister, der søger at fremme ligestilling og inklusion. Det handler fx om at besværliggøre registrering af organisationer, begrænse eller forbyde økonomisk støtte fra udenlandske organisationer i håb om at udsulte organisationerne og kræve ministeriel godkendelse af alle projekter, som kan afvises uden begrundelse. Og det handler om trusler, smædekampagner, vold, grundløse fængslinger, falske anklager, kidnapning, tortur og mord.

Foto: KVINFOs panel session til Claiming Civic Space

KVINFO havde sammen med LGBT Danmark og International Media Support inviteret aktivister fra Jordan, Egypten og Uganda til konferencen. Akitivisterne var inviteret for at dele udfordringer og mulige løsninger i forhold til at tilbageerobre eller fastholde et demokratisk rum til at kæmpe for ligestilling og LGBTIQ+ rettigheder.

Anbefalingerne inkluderede:

  • Giv støtte til menneskerettighedsforkæmpere, som er i livsfare, fx funding til fleksible, agile mekanismer, der hurtigt kan aktiveres og hjælpe dem med at komme i sikkerhed.
  • Vær konsekvent med at kræve diversitet. Start i egen organisation/arbejdsplads og påtal det i alle de sammenhænge, du deltager i, hvor der tages beslutninger.
  • Støt lokal opbygning og vedligeholdelse af koalitioner og netværk, der kæmper for menneskerettigheder. Det gør personer og organisationer mindre sårbare.
  • Vær klar til at støtte mere flydende former for organisering. Personer der organiserer sig og kæmper for ligestilling, LGBTIQ+ rettigheder og kvinders rettigheder må ofte operere i det skjulte og kan ikke nødvendigvis kommunikere åbent, registrere deres organisationer, modtage penge udefra eller få godkendt deres projekter af staten. Der er behov for fleksibel og nytænkende former for funding og rapportering.
  • Arbejd lokalt. Når organisationer/individer arbejder vedvarende med de samme lokalsamfund over mange år og de kender os og har tillid til os, vil de også beskytte os mod overgreb.
  • Lyt til de lokale feministiske organisationer inden I designer programmer og fastlægger, hvad der kan finansieres. Skift ikke fokus hele tiden.
  • Gør det til alles problem. Indskrænkning af det demokratiske rum for ytrings- og organisationsfrihed er ikke blot et problem for civilsamfundsorganisationer, der arbejder for menneskerettigheder. Det er et problem for alle mennesker, når stater forsøger at lukke munden på kritiske røster, der på fredelig og demokratisk vis ønsker at ytre sig om krænkelser af menneskerettigheder. Det rammer måske de der kæmper for ligestilling, LGBTIQ+ rettigheder og kvinders rettigheder lige nu – men gives der først køb på tanken om menneskerettighedernes universalitet, kan det ramme hvem som helst næste gang.

Læs mere om Civic Space

Direktør for Kvinfo Henriette Laursen er sammen en række andre civilsamfundsaktører afsender på en kronik i Politiken: Kære dansker: Du tilhører de 4 heldige procent i verden. Det forpligter.

Anbefalingsrapport fra konferencen

Rapporten “Effective Donor Responses to the Challenge of Closing Civic Space” (The International Center for Not-for-Profit Law 2018)

Rapporten “Rights Eroded. A Briefing on the Effects of Closing Space on Women Human Rights Defenders” (Berkely Law, University of California 2017)

Rapporten “Suffocating The Movement – Shrinking Space for Women’s Rights” (Kvinna til Kvinna Foundation 2018)

 

Danmark vil styrke arbejdet for at fastholde et demokratisk råderum for civilsamfundet. Det blev gentaget på konferencen, hvor der specifikt blev sagt, at udenrigsministeriet vil undersøge hvordan de kan gøre mere for at hjælpe menneske-rettighedsforkæmpere, hvis liv er truet. Det blev også slået fast af udenrigsminister Anders Samuelsen, at Danmark vil bruge sin plads i FNs menneskerettighedsråd til at kæmpe for civilsamfundets råderum. Det ser vi frem til at høre mere om på Folkemødet, hvor KVINFO sammen med Dignity og IWGIA sætter fokus på, hvordan Danmark vil bruge sin plads i Menneskerettighedsrådet.