Erhvervsliv og forskning

 

SRSF-regeringen fik i december 2012 vedtaget en ny lovgivning, der forpligter virksomhederne til at sætte måltal for flere kvinder i bestyrelser og udvikle en politik for rekruttering af kvinder til deres ledelser. Loven trådte i kraft 1. april og omfatter de 1.100 største virksomheder samt alle statslige virksomheder og institutioner.
Dansk Erhverv er en af de brancheorganisationer, der bistår sine medlemmer med opgaven. På en stor konference præsenterede Dansk Erhverv sammen med KVINFO medlemsorganisationerne for en banebrydende metode, der kan hjælpe virksomhederne i deres arbejde med mangfoldighed og dermed indfri intentionerne i regeringens initiativ. Metoden hedder “Gender Intelligence”, og den er udviklet af den amerikanske ekspert i ledelsesudvikling, Barbara Annis. Metoden bygger på evidensbaseret forskning – bl.a. hjerneforskning – der slår fast, at der er forskelle på de to køn, og at man bør udnytte disse forskelle positivt. Barbara Annis har med metoden bistået mere end 800 store virksomheder med ledelsesudvikling, herunder en lang række af de virksomheder, der er ranglistede i den årlige Fortune 500-liste. Bl.a. American Express, IBM og Deloitte. Barbara Annis præsenterede også sin metode for den danske offentlighed ved to KVINFO-arrangementer.
Læs interview med Barbara Annis
Både regeringens lovgivning og Barbara Annis’ metode er alternativer til kvoteordninger, som er indført i bl.a. Norge og Frankrig, og som også er på tegnebrættet i Tyskland og EU.
Læs nyhed om kønskvoter i Tyskland og EU
Forskningsområdet er et af de områder, hvor der bliver gjort en indsats for at ændre på en skæv kønsbalance. Kvinder har de sidste ti år udgjort knap halvdelen af ph.d.’erne, men de sidder kun på 16 procent af landets professorater. Det Frie Forskningsråd satte på deres årlige konference derfor fokus på køn i forskningsverdenen. Senere på året oprettede regeringen og Det Frie Forskningsråd en pulje på 120 mio. kr., der skal gøre det lettere for kvindelige forskere at få finansieret forskningsprojekter og sætte skub i karrieren. Den nye pulje får navnet “Ydun”. Alle forskere kan søge puljen, men hvis en mandlig og kvindelig forsker er lige kvalificerede, vil bevillingen gå til kvinden.
Læs artikel “Hver 4. professor kunne have været kvikkere”
Læs nyheden om “Ydun”

Forandringer i Mellemøsten og Nordafrika

Khouloud Sukkarieh og Nidal Darwiche er blevet kendte navne i Libanon. De er det første libanesiske par, der har indgået et borgerligt ægteskab.

Efter revolutionerne i Mellemøsten og Nordafrika var der optimisme i forhold til, at forandringerne også ville øge kvinders rettigheder. Men siden er optimismen afløst af mørkere toner. Det gælder især følgerne af borgerkrigen i Syrien. Her rapporteres der om seksuelle overgreb som en del af krigsførelsen. Overgreb der er med til at drive Syriens kvinder på flugt. Også i Egypten er situation alvorlig for landets kvinder. Det konkluderede en undersøgelse fra Thomson Reuters Foundation. 22 lande i regionen er blevet undersøgt i forhold til kvinders rettigheder og sikkerhed, vold mod kvinder og kønsroller i familie og samfund. Samlet set ligger Egypten lavest i målingerne, og det er især udbredelsen af seksuel chikane, voldtægt og kvindehandel, der placerer Egypten i bunden af listen.
Til trods for de mørke farver i udviklingen i Mellemøsten og Nordafrika, sker der også samfundsmæssige og strukturelle ændringer, der peger i den modsatte retning. Libanon har med indførelsen af borgerlige ægteskaber nået en milepæl. Og i Marokko har muslimsk feminisme været en løftestang for kvinders rettigheder i landet. Sekulære og religiøse feminister har i mange år samarbejdet og været enige om, at islam er samfundets fundament og ikke uforenelig med ligestilling mellem kønnene. Det førte bl.a. til en familielov, som fejrer 10 års jubilæum. Det markerede KVINFO sammen med sine marokkanske samarbejdspartnere med konferencen “Family Code +10: Experiences and Ways Forward”.
Læs artikel “Seksuelle overgreb driver Syriens kvinder på flugt”
Læs nyhed “Det er værst at være kvinde i Egypten”
Læs artikel om borgerlige ægteskaber i Libanon

Læs nyhed om “Marokko: Den muslimske feminismes nye laboratorium”

Kronprinsesse Mary er gået stærkt ind i det internationale arbejde for kvinders rettigheder. Det viste Kronprinsessen bl.a. som en af hovedtalerne ved “Global Citizen Festival” i Central Park i New York i sommer. Over for mere end 60.000 mennesker lagde kronprinsessen i sin tale vægt på betydningen af kvinders og pigers ligestilling og rettigheder i bekæmpelse af ekstrem fattigdom i verden.
Som formand for Mary Fonden har Kronprinsessen også været i Marokko for at besøge KVINFOs marokkanske samarbejdspartnere, som arbejder både konkret og strategisk med at forhindre vold mod kvinder og for at forbedre kvinders rettigheder i samfundet. Efterfølgende har Mary Fonden doneret 250.000 kr. til kvindekrisecenteret Tilila, der er en af KVINFOs partnere, i Casablanca. Pengene skal bruges til at styrke den juridiske indsat s for kvinderne.
Tidligere på året var kronprinsesse Mary som formanden for Mary Fonden i Jordan, hvor Kronprinsessen også besøgte KVINFO-partnere. Både i Marokko og Jordan er KVINFOs danske projektpartnere Danner og LOKK.
Læs nyhed om Kronprinsessens tale i Central Park
Læs artikel om kronprinsesse Marys besøg i Marokko
Læs nyhed om Mary Fondens donation til Tilila i Marokko

Læs artikel om kronprinsesse Marys besøg i Jordan

Professor Omaima Abou-Bakr, udviklingsminister Christian Friis Bach og og Sheikh Gamal Qutb debatterede islamisk feminisme ved konferencen torsdag d. 13. november. Foto: KVINFO.

To arrangementer i Danmark viser, at islam både kan rumme kvinderettigheder og liberale holdninger over for seksuelle minoriteter.
Den nu afgåede udviklingsminister Christian Friis Bach deltog i en åben debat om islamisk feminisme på konferencen “Feminist & Islamic perspectives”, som DEDI, Dansk Egyptisk Dialog Institut, og KVINFO var værter for på Nationalmuseet. I panelet mødte ministeren Sheikh Gamal Qutb, professor ved El Azhar-universitetet i Cairo og tidligere formand for Azhar Fatwa-komite, og professor Omaima Abou-Bakr fra Cairo Universitet. Konferencen var samtidig en del af en omfattende markering af, at det er 10 år siden, at Danmark lancerede Det Arabiske Initiativ, som har styrket samarbejdet og dialogen mellem en bred vifte af danske og arabiske partnere. KVINFO har siden 2006 været partnerorganisation i Det Arabiske Initiativ.
På den anden konference, Tro og Seksualitet, som Københavns Kommune, Sabaah og KVINFO stod bag, kastede danske og internationale talere lys på tekster i islam, kristendom og jødedom og deres ord om seksualitet og homoseksualitet. Talerne undersøgte også, hvordan LGBT-personer kan finde rum i religionerne til at praktisere deres seksualitet. Mødet tog udgangspunkt i en moderne religionsforståelse og havde til formål at skabe rum for mangfoldighed.
Læs nyhed om konferencen “Femist & Islamic perspectives”
Læs om konferencen “Tro og Seksualitet”

Kunst, kultur og litteratur


Klassikere har sat deres store præg på det litterære 2013. Det Kongelige Bibliotek lagde i februar ud med at fejre 40-året for udgivelsen af Suzanne Brøggers ikoniske Fri os fra kærligheden. Bogen, der er en blanding af essays, fiktionsagtige stykker og erindringer, fik allerede massiv foromtale, og efter udgivelsen fulgte diskussionerne og reaktionerne på bogens opgør med patriarkatet og kernefamilien, med ægteskabet og monogamiet. Rødstrømpebevægelsen var kritisk.
Det var også en sensation, da Vita Andersen 3 år senere debuterede med digtsamlingen Tryghedsnarkomaner. Den blev genudgivet i efteråret. Samlet er der til dato solgt mere end 100.000 eksemplarer, og det er enestående for lyrik. Digtsamlingen beskrev unge kvinders forhold til kærlighed, krop og forbrug og var på den måde med til at give tidens kvinder en stemme. Den kom også til at lægge navn til genren knækprosa.
Også en anden feministisk klassiker er genudgivet i årets løb. Det er Virginia Woolfs “Sit eget værelse”, som er dens nye titel i Merete Ries’ nyoversættelse.
Via forlaget Gladiator, der i december modtog 1 mio. kr. fra Skagen-fonden, kan det danske bogfolk se frem til en stribe genudgivelser af kvindelige danske forfattere fra tiden omkring det moderne gennembrud. “Det er J.P. Jacobsen, Herman Bang, Johannes V. Jensen i en lang smøre, og alle de stærke kvindelige forfattere er fuldstændig væk”, sagde Hans Otto Jørgensen, da han præsenterede klassikerinitiativet. Helga Johansens “Hinsides” er udkommet. Det samme er Ingeborg Stuckenbergs samlede værker.
Det skal heller ikke forbigås, at 5. nyreviderede udgave af klassikeren “Kvinde kend din krop” kom på gaden under stor opmærksomhed fra medierne. Og det hører med til årets litterære højdepunkter, at nobelprisen tilfaldt den canadiske forfatter Alice Munro. “Den moderne novelles mester”, lød Nobel-komiteens nok korteste motivering i historien.
Læs nyhed “Fri os fra kærligheden bliver 40 år”
Læs nyhed “Vita Andersens digte fangede tidsånden”
Læs artikel “Sit eget værelse”
Læs nyhed om forlaget “Gladiator”
Læs om 5. udgave af “Kvinde kend din krop”

Årets mest hypede og omdebatterede bog om ligestilling blev kønsforsker Hans Bondes bog “Fordi du fortjener det”. Det skyldes ikke mindst hans eget utrættelige arbejde med at skrive kronikker og debatindlæg. Hans Bondes hovedsynspunkt er, at lovgivningens mulighed for at  fremme det underrepræsenterede køn fører til omvendt diskrimination over for mænd. “Jeg advarer mod, at samfundet bliver mindre effektivt, hvis vi begynder at udvælge ikke på grund af kvalifikationer, men med baggrund i køn. Ligestillingsbegrebet har ændret sig fra at handle om lighed bag startsnoren til at handle om lighed ved målstregen. Målet er, at lige mange mænd og kvinder skal ende på sejrsskamlen til alle toppositioner”, sagde Hans Bonde i et interview i Berlingske Tidende.
Læs nyheden “Hans Bondes bog “Fordi du fortjener det” deler vandene”
Læs kommentar i KVINFOs webmagasin “Hen til kommoden og tilbage igen”

Læs artikel “Hans Bonde-debat: Som at finjustere et ur med en hammer”
På den maskuline front er norske Karl Ove Knausgaard fortsat aktuel med “Min kamp”. Første bind udkom på dansk i 2011, og det sidste af de 6 bind i 2012. Men serien sætter fortsat spor i forståelsen af moderne maskulinitet. Den norske forsker Jørgen Lorentzen skriver i et essay i KVINFOs Webmagasin, at “Min Kamp er et enestående bidrag til faderskabslitteraturen med sit uhørte omfang og sine detaljerede beskrivelser af hverdagssituationer, hvor faderen på mange måder spiller en direkte og indirekte rolle i Karl Oves liv.”
Antologien “Mandens Byrde. Moderne mænd, nye perspektiver”, der er redigeret af Anders Haahr Rasmussen & Lisa Bartfai, er et andet værk, som i 2013 forsøger at indfange maskulinitet i Vesten.
Læs Jørgen Lorentzens essay 
Læs anmeldelse af Mandens Byrde
I december kom en litterær nyhed, der peger fremad. En forskningsbevilling til Syddansk Universitet fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 2.1 millioner kr. kombineret med en forskningsbevilling fra Nordisk Kulturfond til KVINFO på 300.000 kr. sikrer nemlig en opdatering af det store nordiske forskningsprojekt, Nordisk Kvindelitteraturhistorie. Dermed kan centrale strømninger i den nye nordiske kvindelitteratur fra perioden 1990-2013 nu beskrives. Det sker med 20 nye forskningsartikler på dansk, svensk og engelsk. Projektets første resultater, der gennemføres i et samarbejde mellem SDU og KVINFO og med professor Anne-Marie Mai som hovedredaktør, er artikler om 6 centrale forfatterskaber: Sofie Oksanen og Monika Fagerholm (svensk-finsk) begge fra Finland, Sara Stridsberg fra Sverige, Hanne Ørstavik fra Norge, Auður Jónsdóttir fra Island og Helle Helle fra Danmark. De udgives allerede i 2014.
Læs nyhed “Nordisk kvindelitteraturhistorie sætter nye skud”
Sammen med en række af landets museer satte KVINFO køn og mangfoldighed på dagsordenen ved den internationale konference The Inclusive Museum i København. Formålet med konferencen var at diskutere, hvordan museer og kulturinstitutioner kan inkludere alle. De 80 internationale og danske museumsfolk og eksperter, der var samlet til konferencen, fandt frem til, at museer aktivt skal arbejde med og reflektere over kønsdimensionen på alle strategiske niveauer: Ledelse, medarbejdere, udstillinger og gæster og i samspil med etnicitet, alder og social klasse.
Læs nyhed om konferencen “The Inclusive Museum”

Ved et arrangement i KVINFOs bibliotek modtog standupper, forfatter og debattør Sanne Søndergaard i september som den første Suzanne Gieses Mindelegat på 25.000 kr. I motiveringen hed det bl.a., at “din måde at kombinere humor og feminisme på er enestående. At springe ud som feministisk standupper indenfor et fag, som mestendels består af drengerøve med pruttehumor og lidt hurtig sexisme i baglommen, kræver mod. Kvindemod. Og det har du”. Legatet er opkaldt efter et af de store ikoner for kvindekampen, rødstrømpen, forfatteren og debattøren Suzanne Giese, der døde i 2012. Det er hendes efterladte, der har indstiftet hæderslegatet for i hendes navn og ånd at hædre en person, som har udvist mod og konsekvens til at markere feministiske standpunkter i den offentlige debat.
Læs nyhed “Standupper og debattør Sanne Søndergaard hædret med feministlegat”

Mænd og ligestilling


Barsel til far er en af sværvægterne blandt årets ligestillingspolitiske emner. Næsten 2/3 af de danske mænd er parate til 12 ugers barsel, viste en Gallup-undersøgelse i september. Men efter et turbulent politisk år har politikerne i første omgang sendt opgaven med at skabe forbedringer for nybagte fædre videre til arbejdsgivere og fagforeninger, når de skal i gang med at forhandle overenskomster. Året begyndte ellers med nedsættelse af et regeringsudvalg, der skulle kulegrave barselsområdet, før regeringen ville fremsætte et forslag om øremærket barsel til fædre, sådan som der var lagt op til i regeringsgrundlaget fra 2011.
Kort før udvalget i efteråret var klar med sin rapport, der bl.a. peger på de positive effekter af lignende ordninger i Norge og Sverige, ændrede regeringen politik. Øremærket barsel blev taget af bordet, og i stedet skulle en barselbonus på 100 kr. om dagen motivere flere mænd til at tage længere barselsorlov. Det forslag gled ud af programmet under forhandlingerne om finansloven for 2014. Oppositionen – Venstre, De Konservative, DF og Liberal Alliance – har fra starten været imod øremærkning, fordi de mener, at familier selv er bedst til at tilrettelægge den fælles forældreorlov.
“Barsel til fædre er et godt eksempel på, at fokus på mænds rettigheder også vil rykke i forhold til kvinder og løfte ligestillingen for begge køn”, sagde KVINFOs direktør, Elisabeth Møller Jensen, da minister for ligestilling og kirke, Manu Sareen, i februar præsenterede regeringens ligestillingspolitik for 2013, hvor netop arbejdet med mænds og drenges ligestilling var fremhævet.
Se KVINFOs tema om Barsel og ligestilling
Når det gælder mænd, er sundhed et af fokusområderne i regeringens handlingsplan for ligestilling i 2013. Et tema, som også den årlige Mænds Sundhedsuge er med til at sætte på dagsordenen. En af de centrale drivkræfter er chefpsykolog Svend Aage Madsen, Rigshospitalet, der også har været med til at skrive en stor EU-rapport om emnet. I en kronik i Politiken i marts, kritiserer han imidlertid EU-kommissionen for at bortcensurere rapportens oprindelige og vigtige afsnit om skilsmisse, seksuelle problemer, prævention, homoseksualitet og selvmord. Dermed forhindrer EU, at der laves politikker, der kan løse problemerne på et oplyst grundlag, skrev Svend Aage Madsen i kronikken.
Læs om regeringens ligestillingspolitiske fokusområder 2013
Læs nyhed “Kronik: EU censurerer vigtige dele af rapport om mænds sundhed”
Til gengæld offentliggjorde EIGE, EUs agentur for ligestilling, i maj en forskningsrapport, der har analyseret mænds roller og ligestilling i forhold til uddannelse, arbejdsmarked, familieliv, vold, sundhed og ligestillingspolitik. Rapporten konkluderer blandt andet, at ligestilling forbedrer mænds livskvalitet, og at ligestilling forudsætter mændenes aktive deltagelse.
Læs nyhed: “EU offentliggør omfattende forskning om mænd og ligestilling”

Abortmodstandere oprustede i 2013


40 år efter indførelsen af den fri abort i Danmark, er kvinders ret til selv at bestemme over deres krop kommet under pres både herhjemme og i Europa.
Abortmodstandere satte 16.000 hvide kors op langs den jyske motorvej E45, og de have købt reklametid i de danske biografer. Efter et påbud fra Vejdirektoratet blev korsene fjernet. Også biografgængere reagerede i et sådant omfang over for filmens budskab og virkemidler, at Dansk Reklame Film trak filmen ud af biograferne igen. Til Berlingske Tidende sagde ligestillingsminister Manu Sareen, at antiabort-reklamen kræver en modfortælling. “Det er problematisk, at den kører sådan på skyld og skam. Specielt set i lyset af, at vi har kæmpet for fri abort i mange år,” sagde Manu Sareen. Der foretages 16.000 aborter årligt i Danmark. På verdensplan er det bundrekord og forklares med, at danskerne er gode til at bruge prævention.
Den danske abortmodstand er en del af en europæisk tendens. Kampagnen “One of us” har samlet flere end 1 mio. EU-borgeres underskrifter, der opfordrer EU-Kommissionen til at fremsætte et lovforslag, som skal “beskytte retten til liv”.
Men også inden for EU’s egne organer har abortmodstanden markeret sig. I EU-Parlamentet nedstemte et flertal 10. december en betænkning om retten til fri abort, LGBT-rettigheder og seksualundervisning i skolerne.
Læs nyhed “Omstridt anti-abortfilm fjernet fra biograferne”
Læs nyhed “Abortmodstandere samler underskrifter i EU”
Læs nyhed “EU-Parlamentet siger nej til abort”

Køn og politik

Grønlands første kvindelige regeringsleder, Aleqa Hammond. Foto: Jette Lykke Jensen

Resultaterne fra kommunalvalget 19. november betyder, at valget i 2009 stadig har rekorden i kvinderepræsentation. 2013-valget gav 12 kvinder på borgmesterposterne imod 15 kvinder efter valget i 2009. Det er et fald fra 17 % til 12 %. Socialdemokraterne er med 5 kvindelige borgmestre partiet med flest kvinder i en borgmesterstol. Det Konservative Folkeparti og Venstre følger efter med hver 3 kvindelige borgmestre, mens SF kan mønstre én. Også blandt byrødderne er der et fald i andelen af kvinder. I alt blev der valgt 727 kvindelige byrådsmedlemmer ud af de i alt 2.444 pladser, der er i landets kommuner. Det svarer til en repræsentation på 29,7 %, og det er en nedgang på 2,1 procentpoint i forhold til valget i 2009.
Læs KVINFOs tema om kommunalvalg
Også på Grønland har der været afholdt valg til Landstinget, Naalakkersuisut. Valgets store vinder var partiet Siumut, der fik 42,8 % af stemmerne. Resultatet betød, at partiets leder siden 2009, Aleqa Hammond, blev Grønlands første kvindelige regeringschef. Aleqa Hammond, der er født i 1965 i Narsaq, er uddannet i Canada, taler syv sprog og havde allerede som 25-årig besøgt 50 lande, fortalte hun i et interview til KVINFOs Webmagasin i 2010.
Læs mere om Aleqa Hammond
Med et nyt website “Stemmeret 100 år!” har KVINFO i 2013 tyvstartet fejringen af 1915-grundloven. Med den nye grundlov fra juni 1915 fik danske kvinder og arbejderklassens mænd for første gang mulighed for at blive valgt og for at give deres stemme til kende ved valgene til Rigsdagen. Derfor kan 1915-grundloven med rette kaldes for demokratiets grundlov. I Norge fik kvinder allerede valgret i 1913, og alle sejl var sat, da Norge i år markerede jubilæet.
Se KVINFOs site “Valgret i 100 år”
Se det norske jubilæums-site

Mænd, kvinder, ligeløn og pensioner


Regeringen har i løbet af året sendt et lovforslag om forbedrede lønstatistikker i høring. Værktøjet skal hjælpe virksomheder og arbejdsmarkedets parter med at skabe ligeløn.
Hvordan det reelt ser ud med ligelønnen, er eksperter ikke enige om. Ifølge et indeks fra Nordisk Ministerråd lå løngabet mellem mænd og kvinder på 16 % i 2011. Samtidig med den nordiske rapport, kom en rapport fra SFI, som viste, at bruttolønsforskellen lå mellem 13 og 17 %. Og ifølge SFI er løngabet kun på 4-7 %, hvis man tager højde for kvinders og mænds forskellige uddannelser, erhvervserfaring, branche og arbejdsfunktion.
Den nordiske rapport og SFI-rapporten er også uenige om udviklingen over tid. SFI-rapporten siger, at bruttolønforskellene er faldet i perioden 2007-11. De forklarer, at faldet skyldes markante ændringer i kvindernes favør pga. uddannelseslængde og erhvervserfaring. Nordisk Ministerråds indeks derimod viste, at afstanden er vokset under den økonomiske krise.
På bundlinjen har kvinder en lavere disponibel indkomst end mænd. Det viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, der dækker 2012. Kvinder havde i gennemsnit en disponibel indkomst på 186.000, mens mændenes lå 36.000 kr. højere. Undersøgelsen viste også, at forskellen mellem de to køn er endnu større for mænd og kvinder i job – her er forskellen på 42.000 kr – og at mænds indkomst er steget mere end kvinders i 2012. Siden 2011 er forskellen øget med 1.000 kr. Blandt folkepensionister havde kvinder i 2012 også lavere disponibel indkomst. Det skyldes ifølge Danmarks Statistik, at kvindernes arbejdsmarkedspension og privatpension er mindre end mændenes. Det gælder først og fremmest kvinder i parforhold. Kun to grupper skilte sig ud i opgørelsen. Enlige folkepensionister mellem 66 og 69 år og arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere. Her har kvinder en højere disponibel indkomst end mænd. Årsagen er, at kvinder modtager mere i boligsikring og børne- og familieydelse.
To rapporter har i 2013 skabt tvivl om de to køns økonomiske forhold som pensionister. Det er et faktum, at mænd har sparet mere op end kvinder. Det skyldes bl.a., at de tjener mere end kvinder, og at kvinder tager mere barsel og oftere er på deltid. En ATP-undersøgelse fra februar 2013 viser imidlertid, at hovedparten af folks pensioner stammer fra ATP og folkepension, og at folkepensionen, fordi den er indtægtsreguleret, delvist er med til at udligne ulighederne mellem den gruppe af kvinder og mænd , som ikke har sparet så meget op til pensionsalderen. En undersøgelse fra Forsikring og Pension viste det samme. Men konklusionen gælder dog ikke for mænd og kvinder med lange uddannelser og høj løn. Kvinderne i denne gruppe har sparet mindre op end deres mandlige kolleger, men samtidig har de en så stor opsparing, at de ikke har mulighed for at få forhøjet folkepension eller særlige tilskud i pensionsalderen.
Læs nyhed “Flere lønstatistikker på vej”
Læs nyhed “Uenighed om udvikling af løngab mellem mænd og kvinder”
Læs nyhed “Danmarks Statistik: kvinder tjener markant mindre end mænd”

Kønsrelateret vold


Partnervold især over for kvinder er udbredt i hele EU, viste en rapport i 2012. 9 ud af 10 af ofrene er kvinder. En dansk undersøgelse fra SFI viste samtidig, at hvert 5. offer for partnervold i Danmark er en mand. Det var langt flere end ventet. Både i Danmark og internationalt har der derfor i årets løb været markant fokus på kønsrelateret vold.
Herhjemme blev der i finanslovsaftalen for 2014 afsat 36 mio. kr. frem til 2017 til en ny handlingsplan mod vold i familier og nære relationer. Indsatsen i forhold til voldsramte kvinder og børn fortsætter, men i lyset af, at voldsmønstrene ændrer sig, skal pengene bl.a. bruges til “en bedre og mere sammenhængende hjælp til mænd, der bliver slået af deres partner, unge i voldelige kæresteforhold og til massiv oplysning om, hvordan vold i familien forebygges”, hed det i pressemeddelelsen fra Ministeriet for ligestilling og kirke.
Læs nyhed “36 mio. kr. til forebyggelse af vold i familier og nære relationer”
Læs nyhed “Hvert 5. offer for partnervold er en mand”
Som et af de mange 2013-initiativer, der skal skabe opmærksomhed og omtanke, gik mænd over hele verden i november i aktion i kampagnen “The White Ribbon Campaign”. Der er tale om verdens største initiativ, der skal engagere mænd i kampen for at stoppe volden mod kvinder. Mange mænd – politikere, kulturpersonligheder og helt almindelige borgere – har allerede involveret sig. Blandt dem er minister for ligestilling Manu Saareen. “Vi må tage yderligere skridt i vores kamp for at komme vold mod kvinder til livs. Og vi er nødt til at engagere mænd i forandringsprocessen”, sagde han i forbindelse med lanceringen af kampagnen.
Læs om “The White Ribbon Campaign”
På vidensfronten har EU i år søsat tre nye online-værktøjer, der skal være med til at bremse partnervold. De tre databaser, som EIGE, EUs agentur for ligestilling, står bag, giver adgang til en omfattende oversigt over rapporter og litteratur, metoder og værktøjer samt eksempler på best practice.
Læs nyhed “Nye databaser skal være med til at bekæmpe partenervold”

Homorettigheder


Verdens bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner har i mange lande kunnet glæde sig over en stigende anerkendelse og fremskridt for deres rettigheder. Men de har også i 2013 oplevet alvorlige trusler og rettighedsmæssige tilbageslag.
Med den amerikanske udenrigsminister John Kerry i spidsen afholdt FN for første gang et ministermøde, der havde de seksuelle minoriteters rettigheder på dagsordenen. Mødet skulle sætte turbo på FNs kampagne “Free and Equal”, der skal sikre bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner lige rettigheder i verden.
Ligesom FN arbejder også EU for at forbedre LGBT-personers rettigheder. Op til 17. maj, der er den internationale dag mod homofobi, underskrev minister for ligestilling og kirke, Manu Sareen, sammen med andre EU- lande en opfordring til EU-Kommissionen om at gå foran og styrke indsatsen for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoners rettigheder på EU niveau og i de enkelte medlemslande.
Der blev både festet og demonstreret i de franske gader, da den franske nationalforsamling i marts stemte ja til, at bøsser og lesbiske kan gifte sig og adoptere. Mange borgerlige politikere støtter homoægteskaber, men de er modstandere af adoptionsdelen. De mener, at det truer kernefamilien. Meningsmålinger viste, at 2/3 af den franske befolkning støtter reformen.
Så langt som i Frankrig kommer Færøernes Lagting ikke til at gå. I december har politikerne førstebehandlet oppositionens forslag om borgerlige homoægteskaber. Et stort flertal af færinger siger ja til, at homoseksuelle kan blive viet borgerligt. Det viste en undersøgelse, som Gallup i marts har lavet for LGBT Færøerne. 68 % af de adspurgte siger ja til, at homoseksuelle kan få en borgerlig vielse på rådhuse eller politimesterkontorer. 27 % af de adspurgte svarede, at de var imod, mens 5 % ikke havde taget stilling til spørgsmålet.
Anderledes negativt er det gået i Uganda, Rusland, Indien og til dels i Australien. Sidst på året vedtog Uganda en lov, der betyder, at homoseksuelle kan straffes med fængsel op til livstid for gentagne tilfælde. Loven gør det også muligt at fængsle folk, der ikke anmelder homoseksuelle aktiviteter til politiet.
Det russiske parlament vedtog i juni en lov, der gør al offentlig omtale af homoseksualitet forbudt. Loven gør det samtidig strafbart at vise sin homoseksualitet offentligt. Initiativet fik tidligere i år en lang række politikere til entydigt at kritisere lovgivningen under Nordisk Råds Østersøkonference i Pärnu i Estland. I Indien har landets højesteret slået fast, at det er forbudt at praktisere homoseksualitet. Homoseksuelle risikerer nu op til ti års fængsel. Det var religiøse grupper blandt kristne, hinduer og muslimer, der havde indbragt sagen for Højesteret. Og i Australien har landets højesteret også indskrænket homoseksuelles rettigheder. I oktober gav delstaten Australian Capital Territory, hvor hovedstaden Canberra ligger, ellers grønt lys for ægteskab for par af samme køn. Men nu har den australske højesteret underkendt lovgivningen. Det betyder, at par, der nåede at gifte sig, kan se frem til en ufrivillig skilsmisse.
Læs nyhed “Udenrigsministre støtter LGBT-rettigheder i FN”
Læs nyhed “Europæisk aktion skal styrke homoseksuelles rettigheder”
Læs nyhed “Franske bøsser og lesbiske jubler over ny ægteskabslov”
Læs nyhed “Færinger går ind for borgerlig vielse af homoseksuelle”
Læs nyhed “Indien og Australien spoler rettigheder til homoseksuelle tilbage”

Feminisme, antifeminisme, vold og trusler


Den britiske TV-kritiker, Caitlin Moran, var ikke den oplagte kandidat til at skrive en feministisk bestseller. Alligevel har hendes selvbiografiske Kunsten at være kvinde allerede solgt millioner af eksemplarer i 17 lande. I sommer udkom den også på dansk. “Vi var simpelthen kommet til et punkt i England, hvor der var så lidt feminisme i omløb, at jeg følte, at selv jeg kunne bidrage. Mig! En tv-kritiker fra The Times! Ingen andre ville røre feminismen med en ildtang!”, siger Caitlin Moran i et interview med KVINFOs webmagasin.
http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/et-hul-paa-stoerrelse-med-en-enorm-gabende-vagina
I foråret udgav Nordisk Ministerråd en rapport med 10 anbefalinger imod racisme og antifeminisme. Rapporten, der bl.a. bygger på resultaterne fra en ekspertkonference i Oslo i efteråret 2012, hvor PET og Institut for Menneskerettigheder deltog, skabte debat i hele Norden. Også herhjemme blev den modtaget både positivt og negativt. Tom Jensen, Berlingske Tidende, mente, at “almindeligt fredsommelige og ædruelige feminisme-kritikere i ligestillingsdebatten pludselig kan se sig udpeget som en del af samme surdej som Breivik og de andre kvindehadere.” Også partiet Venstre var kritisk over for det nordiske initiativ.
En af dem, der har peget på, at det er blevet mainstream at lufte antifeministiske holdninger i Danmark, er journalist og blogger Dorte Toft. “Det er ikke blot i nettets dunkle kroge, at der udtrykkes en galopperende foragt for kvinder. Også i medier, der betegner sig som seriøse, er der fri jagt på hunkønnet året rundt, jævnligt uden krav til fakta”, skrev Dorte Toft på sin blog da den nordiske rapport udkom.
Den svenske forfatter Maria Sveland er en af dem, der har mærket antifeminismen i form af grove trusler. En af disse trusselsmail blev udslagsgivende for, at hun skrev bogen “Hatet. En bok om antifeminism”, som udkom 8. marts, Den Internationale Kvindedag. Trusler blev også en del af den islandske valgkamp i forbindelse med valget til Altinget 27. april, hvor kandidater for et nyt parti, Piratpartiet, fremsatte anti-feministiske trusler mod kvindelige politikere på internettet.
Facebook er et af de steder, hvor trusler om vold, kønsrelateret vold og vold mod kvinder har floreret – ikke mindst i form af grove foto. Facebook har altid reageret hurtig på klager om pornobilleder eller billeder, der krænker andres fotorettigheder. Det samme gjaldt ikke i forhold til de hadefulde fotos eller foto, der opfordrer til vold. Men efter massivt internationalt pres ændrede Facebook politik.
Læs nyhed “10 nordiske anbefalinger imod racisme og antifeminisme”
Læs nyhed “Venstrekritik af nordisk rapport”
Læs artikel “En rejse ind i kvindehadet” om Svelands bog
Læs nyhed “Antifeministiske trusler fra Islands nye pirat-parti mod kvindelige politikere”
Læs nyhed “Facebook reagerer ikke hurtigt på trusler om kønsrelateret vold”
Læs nyhed: Panel: Indsats mod kvindehad på nettet skal skærpes

Køn og medier


Med en perlerække af kvindelige danske udenrigskorrespondenter satte KVINFO og Det Kongelige Bibliotek ved årets fejring af Den Internationale Kvinde, den 8. marts, spot på køn og medier. I en fyldt Dronningesal fortalte journalisterne Mette Fugl, Vibeke von Sperling, Annegrethe Rasmussen, Simi Jan, Puk Damsgaard og Mahvish Ahmad medrivende og bevægende om, hvordan det som kvindelige journalister er at formidle storpolitik, katastrofer og skelsættende begivenheder fra verdens brændpunkter.
Læs om KVINFOs 8. marts-arrangement om udenrigskorrespondenter
Køn og medier var også i første halvår af 2013 på EUs dagsorden under Irlands formandskab. En ny rapport viste, at kvinder fortsat er stærkt underrepræsenterede som nyhedskilder, eksperter og politikere. Samtidig blev der offentliggjort en rapport fra EIGE, EU agentur for ligestilling, som viste, at kvinder, når de bliver ældre, generelt bliver mindre synlige i medierne. Når kvinder passerer de 34 år, styrtdykker deres andel i mediebilledet fra ca. 50 % til knapt 35 %. For kvinder mellem 50-64 år er tallet helt nede på 23 %. Undersøgelsen baserede sig på programmer, der var sendt en uge i februar 2013 på 56 tv-kanaler i EU. I undersøgelsen indgik 119 programmer fra Danmark.
Europarådet peger på, at den skæve repræsentation af kønnene i medierne er et problem for demokratiet. På den baggrund udgav rådet en række anbefalinger. De enkelte medieinstitutioner skal selv tage initiativ og ansvar for, at begge køn er repræsenteret, både i redaktion og ledelse, og ved at evaluere deres egen nyhedsdækning i et kønsperspektiv. I forlængelse af anbefalingerne udgav rådet rapporten “Women and Journalists First”, der konkluderer, at databaser med kvindelige eksperter er et nyttigt værktøj til at synliggøre kvinder i medierne. KVINFOs ekspertdatabase blev af EIGE parallelt hermed fremhævet som et af 14 eksempler på best practice, når det gælder ligestillingsinitiativer.
Se KVINFOs tema “Køn og medier”
Læs nyhed “Europarådet anbefaler: Ligestilling i medierne fremmer demokratiet
P3-programmet “Pressen på P3” tog en hel uge i oktober konkret fat på at rette op på ligestillingen i det danske mediebillede ved kun at bruge kvindelige kilder, eksperter og politikere. P3-redaktionen havde indgået et samarbejde med KVINFO, som i hele ugen hjalp med at finde kvindelige eksperter og kilder.
Læs nyhed “P3-program satser på kvindelige medvirkende en hel uge”

Fra vores egen verden


I april 2013 modtog KVINFO helt uventet afslag fra Social – og Integrationsministeriet på ansøgningen om tilskud for en ny 4-års periode fra Satspuljen.
Så snart det stod klart, at Mentornetværkets finansiering var truet, tog tre aktivister – journalist Ditte Giese, forfatter Pia Friis Laneth og journalist Ulrikke Moustgaard – initiativ til en omfattende underskriftindsamling. En lang række politikere, samfundsdebattører, erhvervsfolk og professionelle, der tegner et meget bredt udsnit af civilsamfundet, bakkede hurtigt op om Mentornetværket. Bl.a. opfordrede de med deres underskrift socialministeriet til at redde KVINFOs Mentornetværk fra lukning.
Lige siden har KVINFO arbejdet målrettet for ny finansiering, så der også efter nytår kan tilbydes mentorforløb.Behovet for at fortsætte aktiviteterne er veldokumenteret. Det viser alene den lange liste af mentees, som står på venteliste for at få en mentor. Lige nu er der 160 på venteliste.
Som en konsekvens af den uafklarede situation efter 1. januar 2014 har KVINFO måttet tilpasse sine ressourcer. Det betyder, at en række medarbejdere desværre er fratrådt deres stillinger.
Også internationalt har der hele 2013 været stor interesse for KVINFOs mentornetværk og den model, som har ført til succes herhjemme. Blandt andet er European Women’s Lobby, EU-parlamentet og KVINFO i gang med et mentorprojekt i forbindelse med valget til EU-parlamentet til maj 2014. Og senest har EuroNews præsenteret KVINFOs Mentornetværk for de europæiske seere.
Læs nyhed “Mentorprojekt skal få indvandrerkvinder til at stille op til EU-valg”
Se indslag fra EuroNews på YouTube