Lovændringer. Viden. Beskyttelse mod vold. KVINFOs internationale arbejde bruger mange værktøjer for at styrke ligestilling og frie og lige samfund i vores internationale arbejde, som blandt andet foregår i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan.

Arbejdet forgår i samarbejde med en lang række lokale partnere og er finansieret af blandt andet EU, Novo Nordisk Fonden og Udenrigsministeriet.

Klik på dette link for at få historien i tegninger og tekst om, hvad arbejdet resulterede i i 2019.