”Luder”, ”So” og ”Møgsæk” – eller direkte trusler om voldtægt eller mod familien.

Det er ikke småting, som syv kvindelige folketingsmedlemmer fra syv forskellige partier beretter om i den undersøgelse, som KVINFO og Amnesty har lavet og offentliggør i anledning af 8. marts.

De interviewede har alle været udsat for digital chikane i større eller mindre grad. Flere af dem modtager jævnligt trusler om voldtægt eller død.

“Jeg har modtaget direkte trusler om voldtægt. Det er klart noget af det mest ubehagelige, jeg har modtaget. Det er næsten lige så slemt som dødstrusler på mange måder, fordi det for en kvinde er noget af det suverænt mest intime og private”, fortæller den konservative Mette Abildgaard i undersøgelsen.

”Vores research peger på et alvorligt problem for vores demokrati og ytringsfrihed. Vi bør tage online chikane meget alvorligt, fordi det også hænger sammen med repræsentation af kvinder i politik: Kvindelige politikere er rollemodeller for yngre kvinder, der overvejer at gå ind i politik. Når debatten er så hård og sexistisk mod netop kvinder, så påvirker det helt klart vækstlaget af kvindelige politikere”, siger Henriette Laursen, direktør for KVINFO.

Undersøgelsen bygger videre på en undersøgelse foretaget af Amnesty International i september blandt 4000 kvinder i otte vestlige lande. Den viste at 17 procent af alle kvinder i Danmark havde oplevet olinechikane mindst én gang, og blandt den gruppe svarede 32 procent, at trusler på sociale medier fik dem til at frygte for deres fysiske sikkerhed. Næsten halvdelen oplevede lavere selvværd eller tab af selvtillid.

Undersøgelsen peger også på, at chikanen påvirker kvindernes adfærd på de sociale medier og afskrækker kvinder fra at deltage i debatten. 24 procent af de kvinder, der var blevet udsat for chikane, fortalte at de var begyndt at bruge sociale medier mindre eller var stoppet helt.

Flere af politikerne i interviewundersøgelsen fortæller også, at chikanen får dem til at lægge bånd på sig selv.

”Både politikere, politiet og de sociale medievirksomheder er tvunget til at tage dette problem langt mere alvorligt. De bør sikre, at kvinder kan deltage i den offentlige debat, også på de sociale medieplatforme, uden at frygte for repressalier”, siger Helle Jacobsen, der er koordinator for køn i Amnestys danske afdeling.

Læs interviewene med de syv folketingspolitikere

Se Amnestys undersøgelse fra september om chikane af kvinder på nettet.

Foto af Henriette Laursen, KVINFO og Helle Jacobsen, Amnesty International.