Verden over mister kvinder og piger rettigheder hver dag. Alligevel vælger Danmark nu at fjerne en stor del af sin støtte til kvinders rettigheder i den region i verden, der har den ringeste ligestilling. Med dagens udmelding om samlede besparelser på 60 millioner kroner i Danmarks udviklingsprojekt Det Arabiske Initiativ rammes næsten 10 års arbejde med at styrke kvinders rettigheder i Mellemøsten og Nordafrika.
”Støtten til ligestilling og kvinders rettigheder er en støtte til de kræfter, der bygger op og er med til at forebygge, at kaos breder sig yderligere i regionen. Ligestilling er blandt de stærkeste faktorer i at fremme både en stabil, demokratisk udvikling og økonomisk vækst. Mellemøsten og Nordafrika har desperat brug for begge dele,” siger KVINFOs direktør Nina Groes.
Med forslaget til finansloven, der kraftigt øger de allerede voldsomme besparelser på udviklingsstøtten med yderligerer 1,8 mia. bliver Det Arabiske Initiativ nu halveret og er nede på 140 millioner kroner. KVINFOs arbejde med kvinders og pigers vilkår og rettigheder i regionen er blevet skåret med næsten en fjerdedel (23%).
Forebyggelse af børneægteskaber, træning af kvinder i politisk deltagelse og arbejde for bedre muligheder for kvinder på arbejdsmarkedet er alle blandt KVINFOs indsatsområder. Nu skal en del af de indsatser vælges fra.
Status i regionen er lige nu at andelen af ægteskaber, hvor pigen er mindreårig, på to år er tæt på at være fordoblet blandt syriske flygtninge i Jordan. Næsten hver tredje brud er nu et barn. I det egyptiske parlament er kun to procent af medlemmerne kvinder. I Jordan er antallet af kvinder på arbejdsmarkedet og dermed uafhængige af at blive forsørget 13 procent.
”De partnere vi arbejder med er blandt de progressive og demokratiske kræfter i den arabiske verden. Det er kræfter, som i forvejen er trængt, og som har brug for vores opbakning,” siger Nina Groes.
Regeringen har flere gange været ude og fremhæve ligestilling og kvinders rettigheder som et centralt indsatsområde for dansk udenrigspolitik. Også Det Arabiske Initiativ får pæne ord med på vejen fra regeringspartiet. Alligevel har man altså valgt at skære dybt i ligestillingsarbejdet i Mellemøsten.
—————-
Billede fra Fra KVINFOs samarbejde med Det Kongelige Kunstakademis Designskole og et kollektivet RFA af kunsthåndværkere i Marrakech i Marokko. Projektet har resulteret i et bedre livsgrundlag for kvinderne, vigtig international erfaring for de designstuderende og nære personlige kontakter.