Udenrigsministeriet har fået kigget Danmarks fokus på kvinders rettigheder i det internationale arbejde efter i sømmene.
Det stærke fokus gennem mange år har betydet, at Danmark har medvirket til at åbne døre til politiske beslutningstagere omkring kvinders rettigheder, og det har givet resultat i de 8 eksempler, som studiet har evalueret, lyder konklusionen.
De 8 eksempler er alle fra Danidas arbejde og beskæftiger sig altså ikke direkte med det arbejde under Det Arabiske Initiativ i Mellemøsten og Nordafrika, som KVINFO er involveret i. Alligevel er der en række forhold, som er umiddelbart er genkendelige i arbejdet under Det Arabiske Initiativ.
Det gælder for eksempel succesen med at udnytte det vindue af muligheder, som politiske omvæltninger kan give, til at styrke kvinders rettigheder i lovgivningen. Studiet nævner et eksempel fra Burkina Faso, men det kunne lige så godt have været det samarbejde, som KVINFO har med organisationen LET i Tunesien, der lykkedes med at få sat solide aftryk på landets nye forfatning.
På linje med den evaluering KVINFO selv fik lavet sidste år af sit eget arbejde under Det Arabiske Intiativ gennem 10 år, så konkluderer studiet, at projekterne har haft effekt for kvinders vilkår og rettigheder på både mikroniveau for de enkelte kvinder involveret i projekterne, i lokalsamfundene og på makroniveau bredt i de samfund, som de er målrettet mod.
Helt overordnet er det menneskerettighederne, der udgør basis for arbejdet mod diskrimination og for deltagelse, ansvarlighed og gennemsigtighed, også når det gælder kvinders vilkår. Desuden understreger studiet vigtigheden af partnerskaber og af at arbejde langsigtet.
”Udenrigsministeriets studie viser, at det danske fokus på kvinders rettigheder både er berettiget og har effekt,” siger international chef i KVINFO, Suzanne Moll. ”Samtidig understreger det nødvendigheden af stærke partnerskaber med samarbejdspartnerne, som også er KVINFOs erfaring. Når det gælder et område som ligestilling og kvinders rettigheder, så opnår man kun ægte forandringer gennem tillid og en ligefrem dialog.”
Studiet rejser også et par kritikpunkter. Blandt andet, at succeserne med at få forbedret lovgivningen ikke automatisk fører til ligestilling, med mindre der bliver udviklet redskaber til implementering og fulgt op på dem. Det slår også til lyd for at styrke et af de områder, som har været et kernepunkt i KVINFOs arbejde, nemlig den direkte dialog mellem partnerne. I de traditionelle udviklingsprojekter bliver dialogen alt for ofte på det højeste niveau, hvor ømme punkter bliver forhandlet på plads i forbindelse med for eksempel ministerbesøg, men i stedet ville det kunne ske mere tilbundsgående i en direkte dialog mellem partnerne.
Læs evalueringsstudiet på Udenrigsministeriets hjemmeside