”I halvfjerdserne var det tabu at tale om vold og om at ændre den marokkanske familielov, men det er lykkedes os at sætte begge dele på dagsordenen og at ændre den offentlige holdning,” fortæller Fatima Outaleb, der er leder for et kvindecenter i den marokkanske hovedstad, Rabat.

Den marokkanske familielovgivning

Moudawana’en er den marokkanske familielov fra 2004, der er baseret på - og legitimeret i -  islamiske lovskoler (Sharia). Loven er blevet rost for at fremme ligestilling og kvinders rettigheder, men samtidig har kritiske røster også fremhævet, at loven har været med til at styrke kongens indflydelse i landet.  
 

Denne holdning deles af de andre deltagere i workshoppen. Alle gør opmærksom på, at emnet er tabubelagt i flere lande, og at der stadig ikke er en åben diskussion om det i medierne. Samtidig påpeger de, at der er forskel på, hvordan de forskellige lande har reageret på dette problem, og der er lande, som er kommet længere end andre. I Marokko er der sket store fremskridt i familielovgivningen, og selv i et land som Yemen er der nu tre krisecentre for voldsramte kvinder.
”Det er meget tabubelagt at være voldsramt i Yemen; der er brug for både oplysning og en holdningsændring på området. Derfor vil det være begrænset, hvor mange af de voldsramte kvinder, der vil søge tilflugt på centeret. Samtidig vil det tage et stykke tid, før kendskabet til stedet er udbredt – men vi er ikke i tvivl om, at der er brug for pladserne,” siger Salma Ahmed Dhaif Allah, der arbejder med at forberede åbningen af det tredje center i det meget konservative land i den sydlige del af den arabiske halvø. 

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

Flere af deltagerne beretter om manglende retsbeskyttelse og forståelse fra myndighedernes side. Derfor har kommunikation med de andre aktører i det lokale samfund været et centralt emne i workshoppen. Her har deltagerne diskuteret de bedste måder at profilere centrene i medierne og at tiltrække sig opmærksomhed fra civilsamfundet og politikerne.