Den 13. juni 2019 blev EU’s barselsdirektivet vedtaget, og siden har diskussionen været varm om de to måneders øremærket barsel til fædre, som bliver et minimum også i Danmark.

I første ville regeringen søge dispensation for at undgå øremærkningen. Det er dog ikke længere planen, og det politiske og faglige arbejde er nu i gang for finde frem til den model, som sørger for, at danske fædre også i praksis kan nyde denne nye rettighed.

Og det er en beslutning, der møder stor opbakning hos mænd i Danmark. Det viser en ny undersøge foretaget af Forum for Mænds Sundhed.

Undersøgelsen viser, at et stort flertal af kommende fædre ønsker at holde orlov sammen med deres nye barn: 73 procent siger ja til, at de vil benytte sig af de to måneders orlov specielt til fædre.

Dermed er netop de kommende fædre den gruppe i undersøgelsen, som stiller sig mest positiv over for den kommende rettighed. Ser man på forældrepars indstilling, så svarer 62 procent af de par, som enten allerede er forældre eller venter sig, at de vil benytte sig af øremærkningen.

Mænd er mere positive end kvinder

Undersøgelsen viser samtidig, at mænd er mere positivt indstillet end kvinder på at omsætte orlovsrettigheden til virkelighed. 64 procent af de adspurgte mænd (uanset om de er fædre eller ej eller ved at blive det) svarer ja til at de vil bruge orloven. For kvinder er andelen 51 procent.

Ligeledes svare flere kvinder (15 %) end mænd (11 %) nej til, at de vil benytte den øremærkede barsel til mænd.

Sundhedsvæsnet skal oprustes med fokus på far

Formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen, ser positivt på undersøgelsens resultat. Han fremhæver dog, at samfundet skal klædes på til, at mænd tager en større del af forældreskabet.

Ifølge foreningen bliver nybagte fædre ikke forstået godt nok hos sundhedsplejerskerne, og sundhedsplejens tjenester bør revideres, sådan at de kan varetage et mere ligestillet forældreskab.

Svend Aage Madsen sagde i sommer i en artikel i Berlinske, at systemet ’misser’ den mandelige målgruppe, både når det gælder kommunikation, koordinering og oplysning. Derfor er Forum for Mænds Sundhed begyndt at uddanne såkaldte ’Far-ambassadører’, som arbejder for, at kommunernes sundhedsfaglige personale bliver bedre til at inddrage nybagte fædre og møde dem i øjenhøjde.

64 af landet kommuner har på nuværende tidspunkt udnævnt farambassadører og tilmeldt sig projektet Far for livet, der skal uddanne og ruste sundhedsplejen til bedre dialog med fædre.