Hele 72 % erklærer sig enig eller meget enig, når de bliver spurgt, om det stadig er vigtigt at arbejde med ligestilling mellem kønnene i Danmark. Kun 14 % siger de er uenige eller meget uenige.

”Undersøgelsen viser, at danskerne oplever, at det der med ligestillingen ikke er noget, der er ordnet. Og det rigtig glædelige er, at de også er enige i, at det bør der gøres noget ved,” siger KVINFOs direktør Henriette Laursen.

Hun hæfter sig også ved, at det gælder et stort flertal af både mænd og kvinder. 65 % af mændene er enige i at det stadig er vigtigt at arbejde for ligestilling – og hele 82 % af kvinderne.

Og opbakningen i befolkningen er både dyb og bred. Flertallet går igen på tværs af landsdele, indkomstforskelle og i alle aldersgrupper, selvom flertallet dog er knapt så massivt i den yngste gruppe mellem 18 og 34. Det er dog stadig 59 % af de unge, der er enige i vigtigheden af at arbejde for ligestilling.

”Det her er jo noget folk kan mærke i deres hverdag, og det passer også med den viden vi har på området. For selv om vi i Danmark er nået langt, så viser alle indikatorer fra ligelønsstatistikker til #metoo-bevægelsen, at vi er temmelig langt fra mål endnu,” siger Henriette Laursen.

Epinions måling for KVINFO er baseret på 1008 interviews med repræsentativt udvalgte danskere i november 2017.