Det her er en milepæl.
De første kvinder i Saudi Arabien har i dag registreret sig som vælgere forud for de kommende lokalvalg.
Saudi Arabien har været et af de sidste lande i verden, som har nægtet kvinder retten til at stemme og deltage i valg. Det er nu historie.
Det gør ikke med et slag Saudi Arabien til et demokrati – de valgte forsamlingers indflydelse er begrænset. Det markerer langt fra heller afslutningen på de saudiske kvinders kamp for politisk indflydelse og lige rettigheder. Men det er starten på en helt ny fase, hvor kvinderne formelt er en del af det politiske system.
Omkring 70 kvinder ventes at registrere sig som kandidater, når der også bliver åbnet for kandidatregistrering ved månedens udgang.
Læs nyheden om de første kvindelige vælgere på Aljazeera