1. Da Lønkommissionen barslede med deres rapport, var budskabet, at der ikke er nogen ligelønsproblemer på det danske arbejdsmarked. Er I enig eller uenig? Eller skal diskussionen om ligeløn tilbage i overenskomstforhandlingerne og/eller ind i lovgivningen?

Til trods for loven om ligeløn mellem mænd og kvinder fra midten af 1970’erne anerkender vi konservative, at der stadig ikke er tale om fuldkommen ligeløn mellem mænd og kvinder. Det vidner om, at ligestilling ikke nødvendigvis er noget, man altid kan lovgive sig til. Det handler også om vores kultur, vores indstilling, vores vaner og vores tankegang.
Vi konservative mener ikke, at køn skal være afgørende for ens løn. Tværtimod mener vi, at det må være ens kvalifikationer, der må have betydning for lønnen. Derfor mener vi, at der skal være lige løn mellem mænd og kvinder, der har de samme kvalifikationer og udfører samme funktioner.


2. Hvordan vil I sikre jer, at nye politiske initiativer bliver ligestillingsvurderet, så man i beslutningsprocessen får synliggjort eventuelle kønsmæssige skævheder?

Vi konservative ønsker ikke at indføre love eller krav. Vi ønsker dog flere kvinder i bestyrelser, og at der generel er ligestilling. Men vi mener ikke, at love og regler er vejen frem. Både fordi vi jo gerne skulle mindske bureaukratiet, og fordi vi mener, at kvinder ikke har behov for positiv særbehandling. Indfører man positiv særbehandling, vil der i højere grad kunne sættes spørgsmålstegn ved deres kvalifikationer. Det vil vi ikke være med til. Vi mener, at det er vigtigt, at det er kvalifikationerne, der er afgørende og ikke ens køn. Dog vil vi gerne opfordre til, at der tages højde for ligestilling i beslutningsprocessen, så det sikres på bedst mulig vis.
3. Hvordan forholder partiet sig til øremærket barsel til mænd?
Det Konservative Folkeparti håber, der er flere fædre, der vil tage barselsorlov. Vi er glade for, at se, at der er en positiv udvikling i gang, og flere mænd tager barsel. Vi mener dog ikke, det er hensigtsmæssigt at øremærke barsel til fædrene. Det skal være op til den enkelte familie at planlægge orloven, som det passer dem. Vi mener, det er op til politikere at øge fleksibiliteten for familierne ikke at indføre love og krav.
4. Hvordan skal Danmark placere sig i forhold til den internationale ligestillingsdagsorden?
Vi konservative mener, det er vigtigt, at ligestilling bliver en naturlig del af alle samfund i verden. Ligestilling er ikke kun et mål i sig selv. Ligestilling er også et middel til at nå alle øvrige udviklingsmål. Kvinder er nemlig nøglen til udvikling. Det er kvindernes uudnyttede potentiale, der skal skabe bæredygtig udvikling. Derfor er vi konservative glade for, at 2015-målene også indeholder ligestilling, selvom målene ikke er blevet så ambitiøse, som vi gerne så, de var.