Jytte Nielsen

Nina Bang

(1866 – 1928) Socialdemokratiet.

Fra 1903 Medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse (som eneste kvinde helt frem til 1918)
1924-26 Undervisningsminister

Danmarks første kvindelige minister og verdens første kvindelige minister i en parlamentarisk regering.

Nina Bangs biografi i Dansk Kvindebiografisk Leksikon.

Der er udnævnt flest kvindelige ministre inden for de såkaldte ”bløde” ministerområder, som bl.a. omfatter social-, uddannelses- og kulturpolitik. Og det er også inden for disse politikområder, at kvinderne først fik tildelt ministerposter.

Før 1970 havde der således været udnævnt kvindelige ministre for undervisning, kirke, kultur, sociale forhold, handel, familie og justitsvæsen. I 1970’erne og 1980’erne kommer en del af de øvrige ”bløde” områder med, som fx sundhed, miljø og arbejdsmarked.

I 1990’erne bliver den første kvindelige økonomiminister og finansminister udpeget, mens vi skal helt op i 2000-tallet, før de meget ”hårde” ministerområder, som fx udenrigsminister- og forsvarsministerposten bliver besat med en kvinde.

Første kvindelige statsminister var Helle Thorning Schmidt (2011-2015)

 

Top 5 over de ministerområder, som har haft flest kvindelige ministre:
 1. Socialministeriet: 17 forskellige kvindelige ministre
 2. Kirkeministeriet: 11 forskellige kvindelige ministre
 3. Kulturministeriet: 10 forskellige kvindelige ministre
 4. Undervisningsministeriet: 10 forskellige kvindelige ministre
 5. Sundhedsministeriet og ligestillingsministeriet konkurrerer om en 5. plads med hver især 9 forskellige kvindelige ministre.

 

Top 5 over de ministerområder, som har haft færrest kvindelige ministre:
 1. Skatteministeriet: 0 kvindelige ministre
 2. Finansministeriet: 1 kvindelig minister
 3. Forsvarsministeriet: 1 kvindelig minister
 4. Udenrigsministeriet: 1 kvindelig minister
 5. Statsministeriet: 1 kvindelig minister

 

Kvinders levetid på ministerposterne og deres varetagelse af mere end 1 ministerområde

De kvindelige ministres tid på ministerposterne har for de flestes vedkommende været relativ kortvarig. Den absolutte topscorer er Bodil Koch, som opnåede en ministertid på sammenlagt 14 og 4 mdr.

 

Top 5 over de kvindelige ministre, som har været minister i længst tid:
 1. Bodil Koch (Socialdemokraterne) 14 år og 4 måneder
 2. Marianne Jelved (Det radikale Venstre) 10 år og 3 måneder
 3. Lene Espersen (Det konservative Folkeparti) 9 år og 10 måneder
 4. Karen Jespersen (Socialdemokraterne og Venstre) 9 år og 9 måneder
 5. Mimi Jakobsen (Centrum-Demokraterne) 9 år og 8 måneder

De 73 ministre har tilsammen varetaget i alt 141 ministerposter, hvilket svarer til at hver minister i gennemsnit har haft ansvaret for knapt 2 ministerområder. 48 % af ministrene har kun haft et enkelt ministerområde, 23 % har haft 2 ministerområder under sig, og 29 % har haft 3 eller flere ministerområder under sig.

 

Top 10 over de kvindelige ministre, som var varetaget flest ministerområder:

På nær Karen Ellemann, som er topscorer med 5 forskellige ministerposter, har de øvrige 9 ministre varetaget 4 forskellige ministerposter:

 1. Karen Ellemann (Venstre)
 2. Lene Espersen (Det konservative Folkeparti)
 3. Eva Kjer Hansen (Venstre)
 4. Karen Hækkerup (Socialdemokratiet)
 5. Mimi Jacobsen (Centrum-Demokraterne)
 6. Marianne Jelved (Det radikale Venstre)
 7. Karen Jespersen (Socialdemokratiet og Venstre)
 8. Inger Støjberg (Venstre)
 9. Margrethe Vestager (Det radikale Venstre)
 10. Birte Weiss (Socialdemokratiet)