1. Da Lønkommissionen barslede med deres rapport, var budskabet, at der ikke er nogen ligelønsproblemer på det danske arbejdsmarked. Er I enig eller uenig? Eller skal diskussionen om ligeløn tilbage i overenskomstforhandlingerne og/eller ind i lovgivningen?
Vi har ikke ligeløn, så ja, det skal tilbage på dagsordenen, også i overenskomstforhandlingerne. Vi ønsker en mere omfattende lov om kønsopdelt lønstatistik, der ikke kun omfatter de allerstørste virksomheder.
2. Hvordan vil I sikre jer, at nye politiske initiativer bliver ligestillingsvurderet, så man i beslutningsprocessen får synliggjort eventuelle kønsmæssige skævheder?
Ligestillingsloven skal overholdes. Allerhelst så vi gerne, at ligestillingsnævnet eller anden instans fik beføjelser i lighed med det tidligere videnscenter for ligestilling, således, at vi havde en uafhængig instans, der kan overvåge og dokumentere udviklingen på ligestillingsområdet. Ikke kun passivt besvare klager. Det samme har EU efterlyst. Vi er ikke overbevist om, at udvidelsen af Institut for Menneskerettigheder er tilstrækkeligt.
3. Hvordan forholder partiet sig til øremærket barsel til mænd?
Radikale Venstre ønsker i lighed med S og SF at sikre mænds rettigheder ved at en del af barslen øremærkes til fædre.
4. Hvordan skal Danmark placere sig i forhold til den internationale ligestillingsdagsorden?
DK kan gøre det langt bedre, både i forhold til ligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked, kvinder i ledelse, mænd og drenges rettigheder og muligheder. Radikale Venstre vil opprioritere ligestillingsindsatsen, ligesom DK skal være en langt mere aktiv spiller i EU, når det gælder ligestilling.