Stemningen var høj, da de to egyptiske feminister Rasha Dewedar og Kawther Al-Kholy mødtes med imam i den nye kvindemoske Saliha Marie Fetteh. Det var helt klart de tre kvinder var på bølgelængde, mens Saliha fortalte om idéerne bag Mariam-moskeen, og de talte om situationen i Egypten, og hvorfor man ikke umiddelbart kan lave en lignende moske dér.
Og så talte de især om forholdene for kvindelige muslimer i Danmark, som er det, som de to egyptere er i Danmark for at studere.
”De muslimske kvinders behov her er til en vis grad de samme som i Egypten”, siger Rasha. Det handler for eksempel om imamer, som ikke vil anerkende en skilsmisse, eller kvinder som er udsat for vold.
Til gengæld er konteksten en anden. Nogle gange er det en fordel, fordi det danske samfund giver nogle muligheder som for eksempel krisecentre for voldsramte kvinder, andre gange er det en ulempe.
”Det er et problem, at kvinderne er isolerede i familierne. De søger ikke hjælp fra organisationer eller fra politiet,” siger Rasha. Hun peger også på, at der er en del ukvalificerede og snæversynede imamer, og at det muslimske miljø i Danmark er meget opsplittet, og det er ikke alle steder, der forholder sig ret meget til kvindernes rolle og problemer.
”Der er klart et behov”, siger Rasha Dewedar om de muslimske kvinders situation i Danmark. Hun og Kawther Al-Kholy arbejder i Egypten med at udbrede kendskabet til fortolkninger af de religiøse tekster, som er relevante for moderne kvinders udfordringer, og som understøtter kvinders rettigheder.
De har med vilje bedt om at komme ud og besøge forskellige muslimske miljøer og moskeer, der har ret forskellige indstillinger og traditioner i forhold til deres religiøse fortolkninger og praksis. Selv om de to kvinder i nogle tilfælde repræsenterer helt andre ideer, så er de alle steder blevet mødt med en meget stor imødekommenhed.
Undervejs har de også besøgt et indvandrerkvindecenter, LOKK, som er landsorganisationen af kvindekrisecentre og antiradikaliseringsenheden ved Aarhus Politi. Ud over et meget spændende møde så var de især dybt overraskede over at møde politifolk, som var så åbne og imødekommende. Faktisk troede de først det måtte være PR-folk…
De to egyptere er i Danmark for Dansk-Egyptisk Dialoginstitut, og har været KVINFOs gæster hele ugen. Deres studiebesøg skal nu munde ud i en rapport, der skal danne grundlag for eventuelle fremtidige samarbejder.
Læs mere om Islamisk feminisme: