”Alle uanset køn skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og udfolde deres potentiale og talenter. Alles ressourcer skal i spil, og ingen skal opleve diskrimination på grund af køn” – Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2016.
Hvert år udgiver den siddende regering ligestillingshandlingsplanen for det kommende år. Planen indeholder en række visioner, der sætter rammerne for de ligestillingstiltag, regeringen vil fokusere på i det følgende år.
I 2016-planen fokuseres på information og viden på ligestillingsområdet. Her adskiller planen sig fra 2015-planen, hvor statens rammesætning for ligestilling stod højere på prioriteringslisten. Derfor er der heller ikke konkrete tiltag til stramninger eller ændringer af de eksisterende love på ligestillingsområdet i 2016.

Siden sidst

I år har ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, med ligestillingsminister Ellen Trane Nørby i spidsen, blandt andet valgt at lægge særligt fokus på ligestilling som ”en af nøglerne til integrationen i det danske samfund”. Som noget nyt målrettes flere ligestillingsinitiativer direkte etniske minoriteter og flygtninge. Det adskiller sig fra 2015-planen, hvor visionerne ikke var målrettet bestemte befolkningsgrupper.
I 2015-planen var den ”temabaserede ligestilling” i fokus, herunder initiativer indenfor forskning, kunst, kultur mm. Af konkrete lovgivnings- og ændringstiltag, var der styrkelse af rådgivningen til kvinder på kvindekrisecentre, samt den 1-årige 2014-bevilling på finansloven til Det Frie Forskningsråd, målrettet unge kvinder indenfor forskningsområdet.

Mere viden og information i 2016

2016-planen er bygget op om videns- og informationstiltag. De mest slagkraftige initiativer er forberedelsen en af dataundersøgelse i 2017 om vold og sexisme, en kampagne i 2017 om vold i familien, samt etableringen af landsdækkende rådgivning til stalkingudsatte. Derudover oprettes et behandlingstilbud til unge, som har været udsat for kærestevold og et landsdækkende mentorprojekt for unge kvinder, som har brudt med deres familie. I tråd med det, etableres også et sikkert botilbud til unge, der flygter fra for eksempel tvangsægteskab. Flere af initiativerne er derfor direkte i tråd med det nye fokus på etniske minoriteter.
Sammenlignet med 2015-planen er der dog ikke deciderede lovændringer på tapetet. Der er altså i mindre grad fokus på, hvordan man fra regeringens side kan gribe ind og sætte rammerne for ligestillingen.  2016-planen er i højere grad er bygget op omkring frie valg og frie muligheder, hvor ligestillingsrettighederne aldrig må være på bekostning af de frie muligheder. Tendensen går igen i den omdiskuterede barsel til fædre, hvor et dialogtiltag med virksomheder står i stedet for en decideret lovændring på området.
Der er også gengangere fra 2015- til 2016-planen. Det gælder generelle ligestillingsvisioner som fokus på området i uddannelses- og arbejdsforhold, samt en aktiv dansk ligestillingsindsats i globalt og europæisk perspektiv.
2016-planen skal i høring i Folketinget d. 29. marts, hvor de øvrige partier stiller kritiske spørgsmål og hele handlingsplanen er til debat.