Modstanderne af en fortsat legalisering af prostitution i Europa vandt en sejr for nylig, da et flertal i det tjekkiske parlament nedstemte et forslag, som skulle bane vejen for legalisering af prostitution. De tjekkiske parlamentarikere sagde nej til at lade Tjekkiet træde ud af FNs konvention om bekæmpelse af menneskehandel og tredjeparts udnyttelse af prostitution fra 1949.

Konventionen gør det umuligt at legalisere prostitution, fordi de underskrivende lande lover at straffe “enhver der opfordrer eller forleder en anden til prostitution, selv med dennes samtykke” (paragraf 1) og desuden “enhver der driver eller finansierer bordelvirksomhed eller udlejer bygninger til dette formål” (paragraf 2). 

– Det var godt, at det blev et nej. Det ville have skabt et kedeligt fortilfælde, hvis et land trådte ud af FN-konventionen. Og få flere til at følge efter. Der er stadig lande, som tiltræder konventionen, og det ville være et argument imod ratificering, hvis der kunne henvises til, at andre lande træder ud af konventionen, siger Colette de Troy, politisk koordinator i European Women’s Lobby i Bruxelles, som organiserer 4.000 kvindeorganisationer i 25 europæiske lande, herunder Kvinderådet i Danmark.

Strid om prostitution i Europa

Mens forslaget kun vakte perifer interesse med næsten ingen mediedækning i Tjekkiet, havde forslaget stor international bevågenhed. I Europa strides nemlig to forskellige tendenser. For hvor Tyskland og Holland på den ene side har valgt at legalisere prostitution og bordeldrift, så har Sverige på den anden side forsøgt at afskaffe prostitution ved at kriminalisere efterspørgselen og retsforfølge kunderne. 

Tjekkiet blev en prøvesag for de to lejre. Lederen af European Women’s Lobby, Colette de Troy, opholdt sig i Prag op til afstemningen for at støtte et nej. Den svenske regering sendte sin særlige rådgiver inden for trafficking til Prag, hvor en konference blev afholdt om konsekvenserne af Tjekkiets eventuelle udtrædelse af FN konventionen fra 1949 op til afstemningen. Og amerikanske, religiøse organisationer skrev sammen med den amerikanske organisation Coalition Against Trafficking in Women (CATW), som også øver lobbyarbejde til fordel for bekæmpelse af handel og prostitution, til de tjekkiske parlamentsmedlemmer. 

– Hvis Tjekkiet beslutter at legalisere prostitution, kan det påvirke debatten i andre lande, hvor man også diskuterer holdningen til prostitution, så flere fristes til at vælge den vej, siger Viveka Holst, bestyrelsesformand i Svenska Kvinno Lobby, den svenske medlemsorganisation af European Women’s Lobby.

Sverige har finansieret et projekt i forhold til nye og kommende EU-lande i Østeuropa med det formål at fremme den svenske model. 

Projektet køres af European Women’s Lobby og af Coalition Against Trafficking in Women

Den omstridte FN konvention imod prostitution er en af de mindre populære i FN-regi. Siden 1949 har kun 74 lande tiltrådt den, eller langt under halvdelen af verdens omkring 190 lande. Danmark har underskrevet konventionen, men aldrig endeligt ratificeret den. Holland og Tyskland er heller ikke bundet af den og derfor kunne de legalisere prostitution i henholdsvis 2001 og 2002. Kun seks vesteuropæiske lande, deriblandt Norge, Finland, Frankrig og Italien, har tiltrådt konventionen.
 

Tjekkiet sex-turisternes paradis 

Tjekkiet har overtaget en traktat, der bekender sig til FN konventionen, fra det kommunistiske Tjekkoslovakiet, og TRAKTATEN har både overlevet Velour-revolutionen i 1989 – og senere bruddet med Slovakiet. Det fortryder en del tjekkiske politikere i dag, mens andre er glade for det ekstra værn mod legalisering af prostitution. For siden kommunismens fald er prostitution blevet voldsomt udbredt i Tjekkiet. Prags borgmester, Rudolf Blaz̆ek, beklagede sig sidste år over, at den tjekkiske hovedstad var ved at udvikle sig til Østeuropas Amsterdam, hvor løbesedler uddeles på gaderne med reklamer for byens stigende antal sexklubber.

Især i byerne langs grænserne til Tyskland og Østrig har prostitutionen nået et næsten industrielt stade. 
Området omkring byerne Cheb og Domaz̆lice i det vestlige Bøhmen, men også Teplice og Dubi i nord, er kendt for deres udstrakte udbud af sexydelser.

Helt nye gader er dukket op, træbarakker ligger side om side med den ene sexklub efter den anden. Her er der barer, hvor man kan danse, bestille en kvinde og leje et værelse ude bagved.

– Hvert andet hus er et bordel. Det er en slags klondike for sex-industrien, siger Hana Malinova, leder af organisationen Rozcos, som støtter de prostituerede og arbejder med HIV-AIDS i Tjekkiet. 

Der findes ingen officielle tal for antallet af prostituerede i Tjekkiet, men nogle bud lyder på op til 30.000.

– Halvdelen af pigerne er udenlandske, især fra Ukraine og Vietnam. De fleste ved, de skal arbejde som prostituerede, når de kommer. Men der er givet tilfælde med kvindehandel. Bordelejere og prostitutionsnetværk sælger pigerne til hinanden. Der er også eksempler på vold, og på at pigernes penge bliver tilbageholdt. Ofte er de i gæld, allerede når de begynder at arbejde, fordi de skal betale for rejsen fra hjemlandet til Tjekkiet, siger Hana Malinova. 

– Nogle gange møder vi piger, som ikke engang ved, hvilket land de er i. De bliver flyttet fra det ene land til det andet, så de ikke når at lære nogen at kende, og så bliver det vanskeligere at spore bagmændene, siger Jindriska Krpalkova fra den katolske organisation Caritas, som også arbejder blandt sex-arbejdere i Tjekkiet. 

Dertil kommer mistanker om børneprostitution i grænseområderne til Tyskland og Østrig. På baggrund af en rapport udarbejdet af den tyske hjælpeorganisation Karo, som arbejder i området, anslog UNICEF i 2003, at der hvert år rejser 50.000 tyske sex-turister ind i Tjekkiet for at misbruge børn. 

“Tjekkiet er blevet sex-turisternes paradis”, lød det fra UNICEF.
 

EU opfordrer Tjekkiet til at bekæmpe kvindehandel

Blandt andet på opfordring af EU har Tjekkiet iværksat et program, der skal bekæmpe kvindehandel. Men en række borgmestre i grænseområderne klager over, at de ikke har de juridiske redskaber til at gribe ind mod prostitution. Det er en dårlig undskyldning for at lade stå til, mener de organisationer, der arbejder med prostituerede.

– De gider bare ikke beskæftige sig med prostitution. Politiet siger, at de lader de små fisk være, fordi de går efter bagmændene. Men de fanger aldrig nogen bagmænd, og de små fortsætter med at udnytte kvinderne, siger Jindriska Krpalkova fra Caritas

– Sjovt nok er der nogle byer i grænseområderne, som ikke har en eneste prostitueret, fordi de ikke vil have deres image ødelagt. Andre har ladet sig invadere, fordi det trods alt trækker penge til, siger Hana Malinova fra Rozcos.

Betyder legalisering af prostitution kontrol og regulering? 

Legalisering er den eneste effektive måde at begrænse og regulere prostitution på, lyder argumentet fra den socialdemokratiske indenrigsminister, Frantisek Bublan, som har foreslået at legalisere prostitution. Som i de fleste lande er prostitution ikke forbudt i Tjekkiet, men tolereret. Alfonseri er derimod forbudt, til gengæld er det fuldt lovligt at tilbyde “erotisk massage”, uden at nogen har givet en præcis definition af, hvad det går ud på. 

Foreløbig er de færreste i Tjekkiet interesserede i en legalisering, i hvert fald i den form, regeringen arbejder med. 

I den katolske organisation Caritas er man imod en legalisering, fordi man mener, det vil øge prostitutionen i stedet for at begrænse den. 

I Rozcas er man også imod en legalisering, fordi de prostituerede ifølge lovforslaget skal lade sig registrere og underkaste sig regelmæssige sundhedsundersøgelser.
– Prostituerede bryder sig ikke om registrering, og vi frygter, at mange i så fald vil gå under jorden, så det bliver sværere at komme i kontakt med dem, tilbyde hjælp og gøre et stykke præventivt arbejde mod HIV-AIDS, siger Hana Malinova.

Heller ikke sex-industrien synes at have øvet lobbyarbejde for en legalisering. Så længe politiet i vid udstrækning ser gennem fingrene med dens aktiviteter, har branchen ingen fordel af at blive registreret og betale skat af indtægterne.

Netop håbet om at få del i de mange penge, som nu går statens næse forbi, er den eneste grund til ønsket om at legalisere prostitutionen, mener Petra Burc̆ikova fra kvindeorganisationen La Strada
– Vi går overordnet ind for en legalisering, men ikke i den form, regeringen lægger op til, siger Petra Burc̆ikova. 

– Motivet er udelukkende økonomisk. En legalisering kan formentlig have en vis virkning imod kvindehandel og forbedre forholdene for kvinderne. Men regeringens forslag indeholder ingen præcise regler for kvindernes arbejdsforhold eller klagemuligheder, hvis reglerne overtrædes, understreger hun.

Ønsket om legalisering bremses især af FN konventionen af 1949. Politisk er det især det lille kristeligt demokratiske regeringsparti, UDK, som er imod en legalisering. Og frygten for konsekvenserne af at træde ud af konventionen gav andre politikere kolde fødder.

Er FN konventionen fra 1949 udateret?

For Rozcas og La Strada vil det ikke være nogen katastrofe, hvis Tjekkiet som det første land forlader FN konventionen.
– Det er en gammel tekst, som er lidt udateret. Den opfordrer til at straffe alle former for prostitution, men vi mener, at kvinderne selv skal bestemme om de vil arbejde som prostituerede eller ej. Og der findes nyere og mere effektive instrumenter til at bekæmpe kvindehandel, siger Petra Burc̆ikova fra La Strada.

Det gælder ikke mindst FN konventionen om kvinders rettigheder, CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) fra 1979. Dertil kommer en tillægsprotokol til FN konventionen om international kriminalitet, som specifikt handler om bekæmpelsen af kvindehandel med henblik på seksuel udnyttelse. For eksempel har Sverige aldrig underskrevet 1949-konventionen om bekæmpelse af prostitution.

– Det er rigtigt, at man kan diskutere formuleringen af den første FN konvention om bekæmpelse af prostitution. Det er også rigtigt, at der findes andre og nyere instrumenter, medgiver Viveka Holst,Svenska Kvinno Lobby.
– Men vi ønsker, at flere og flere lande vælger at bekæmpe prostitution. Og i Tjekkiets tilfælde var det netop denne konvention, som forhindrede en legalisering, siger hun.

I Tjekkiet er kvindeorganisationerne overbeviste om, at spørgsmålet om legalisering og dermed udtrædelse af FN konventionen fra 1949 kommer på tapetet igen. 

– Indenrigsministeren ønsker stadig at legalisere prostitution for at få fingre i pengestrømmen i sex-sektoren. Og man har ikke andre forslag til en regulering, siger Petra Burcikova fra organisationen La Strada

Birthe Pedersen er freelance journalist og skriver regelmæssigt for FORUM.