Nyhedsbrevet om Det Arabiske Initiativ har bedt KVINFO om at finde årets største succeshistorie til deres nytårsnummer.
Årets største begivenhed i KVINFO i 2015, nemlig fejringen af 100-året for kvindernes valgret i Danmark og vores arabiske partneres deltagelse i den, satte streg under de langsigtede resultater, som samarbejdet med vores partnere gennem op mod 10 år, har vist.
Det handler ikke mindst om den dialog og erfaringsudveksling, både professionelt og personligt, som er med til at skabe resultater på et dybere og langt mere holdbart plan, end afrapporteringen fra de enkelte projekter lader ane. 
Læs artiklen om partnerskab, dialog og ligestilling i Det Arabiske Initiativs nyhedsbrev