Når Folketingsudvalgene mødes fremover, bliver det som hovedregel med mænd for bordenden. Det nyvalgte Folketing har netop konstitueret sig i 26 stående udvalg, og det står nu klart, at vi får næsten dobbelt så mange mandlige som kvindelige udvalgsformænd. Det viser en opgørelse, som videncenteret KVINFO har foretaget.
Af de 26 udvalg får de 17 (65,4 procent) således en mand som formand. Kun ni af Folketingets udvalg har fremover en kvinde i formandsstolen, hvilket svarer til 34,6 procent. 
Dermed ser det faktisk en anelse dårligere ud for ligestillingen på udvalgsformands-niveau, end det gør for det samlede Folketing, hvor vælgerne den 18. juni stemte 37,1 procent kvinder ind og 62,9 procent mænd ind.
– Det er tankevækkende, at vi her på 100-året for kvinders valgret kun kan nå op på godt en tredjedel kvindelige udvalgsformænd i det danske Folketing. Partierne har et stort arbejde med at sikre reel repræsentation i vores demokrati, og i disse år går det desværre den forkerte vej flere steder. Tallene fra folketingsvalget viser med tydelighed, at danskerne vælger ligestilling når blot de får muligheden og der står kvinder på stemmesedlen, siger Nina Groes, direktør i KVINFO.
Folketingets 26 stående udvalg arbejder først og fremmest med lov- og beslutningsforslag. Herudover følger de med i udviklingen på deres arbejdsområder, og de varetager opgaven med at kontrollere regeringen og de enkelte fagministre, blandt andet via samråd. Udvalgsformanden leder møderne, tager imod deputationer og tilrettelægger sammen med udvalgets medlemmer arbejdet.
Efter folketingsvalget er Danmark rykket to pladser tilbage på den internationale liste (fra 16 til 18) over kønsfordeling i folkevalgte parlamenter.
Læs mere på Folketingets hjemmeside
Læs mere om valget på kvinfo.dk
Læs mere om 100-året for danske kvinders stemmeret på kvinfo.dk