– Drengene på automekaniker uddannelsen har en grundlæggende interesse for biler og for at få noget gjort. De vil virkelig den vej, de er drevet af nysgerrighed og kreativitet. Allerede den første dag jeg fulgte dem på uddannelsen, skulle de skille en bil ad. Og de gik bare i gang. For allerede inden de begynder på uddannelsen, har de en stor viden om både biler og værktøj, som de sætter i spil fra dag et, fortæller Rasmus Præstmann Hansen.
 
I denne uge skal han forsvare sin ph.d.- afhandlingAutoboys.dk. En analyse af maskulinitets- og etnicitetskonstruktioner i skolelivet på automekanikeruddannelsen.

Stort frafald på drengedominerede uddannelser

– Debatten om drenges frafald på ungdomsuddannelserne og især de erhvervsfaglige uddannelser har i de senere år præget medierne, og frafaldet er især stort på de drengedominerede uddannelser som fx automekanikeruddannelsen.

– Jeg er uddannet fra RUC i pædagogik og kultur- og sprogmødestudier med speciale i skildringen af arbejderklassemænd og maskulinitet i britiske film, fx The Full Monty (1997) og Brassed Off (1996). Og mens jeg efterfølgende underviste på universitetet, blev jeg optaget af det store frafald, og hvad der sker på de erhvervsfaglige uddannelser, fortæller Rasmus Præstmann Hansen.

Siden opstarten af et hold på automekanikeruddannelsen i efteråret 2006, har han fulgt en gruppe automekanikerelever over 8 måneder fordelt på to forløb af henholdsvis 7 uger og 5 uger samt to interviewdage i 2007. Herudover har han gennemført 15 elevinterviews, hvoraf fire elever havde etnisk minoritetsbaggrund og en var pige.

At lege bil

“Hassan, Mohamad og Peter til. Hassan og Mohamad sidder på forsædet i bilen, der alt imens automatisk hejses op af Hamid, så han kan komme til at skrue på og justere forhjulene. Mohamad driller Hamid ved at dreje på rattet hver gang, han skal skrue på hjulkapslen. Det er ikke den eneste gang, jeg ser drengene sidde i bilen, mens den er hejst op. Tværtimod. På et tidspunkt sidder Mohmad igen i den ophejste bil. Han trykker speederen i bund og gasser op. Det larmer rigtigt meget. Han smiler ud til os. Vi anerkender hans smil og griner med ham.”
Citat fra afhandlingen 

– Nogen gange laver man ikke noget, så leger man bil. Så længe man ser ud, som om man laver noget og er i gang, er det ok, fortæller Rasmus Præstmann Hansen.

Humor og latter fylder meget, både mellem lærerne og eleverne og drengene imellem. Humor knytter sig til maskulinitet, køn og etnicitet, påpeger forskeren, og det er netop gennem humor, at der optræder både inklusioner, men også eksklusioner. Her dokumenterer ph.d. afhandlingen, at uddannelsen ikke bare kræver viden om biler, men at de humoristiske kompetencer også skal være i orden.

-Drengene vender hele tiden tilbage til, at humor skaber sammenhold. Lærerne bruger også humor til at skabe en god stemning. Men på den anden side er humoren også ekskluderende og skaber et konfliktfelt. For hvornår er det sjovt? Hvor går grænserne?

Der sker noget, når drengene er i overtal

Normerne for en rigtig automekaniker dreng er snævre. Man skal kunne indgå i “fissesnak” og et ungdomsliv, der kredser sig om heteroseksualitet, selvom der kommer åbninger, hvor man taler om, det kunne være anderledes, og joker med, at “vi er bare en flok bøsser”.

Når drengene er i overtal, bliver der ikke bare skruet op for “fissesnak”, men der opbygges også en humor, der knytter sig til kroppen med latter og grin, og som viser sig i form af slåskampe, skubben og renden rundt efter hinanden. Gennem jokes bliver det kvindelige, feminine og bøssede ofte nedvurderet. Her bliver de alvorlige drenge til dengserne og upassende drenge, når de fylder skolelivet med for meget bilsnak og vægter andre måder at gøre kammeratskaber på.

De dominerende drengeidentiteter er heteroseksuelle, hvide med dansk majoritetsbaggrund. Så for skæve drengekroppe og elever i pigekroppe er det vanskeligere at manøvrere og fastholde en plads.

Drengene savner flere piger

“Jeg synes selv, det er synd, at der ikke er flere piger, der starter, men ja, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige til det. Nogle gange er der jo alt for meget drenge humor eller mandehumor.” – Jannick

Talen om fisse og patter handler om de kvinder, der ikke er på automekanikeruddannelsen. Fx frisørpigerne på skolen eller dem, man har sex og er kærester med. Ikke de piger, som er på uddannelsen. Og det forstyrrer nogle af drengene, som føler ubehag ved, at det hele tiden skal være der.

Drengene har en åbenhed over for de piger som både er der, og som kunne komme der. De har det ikke sådan, at piger ikke hører til her. Man taler meget om de piger, som man kunne kigge på, også dem der tilhører et andet skoleliv, og som synes, det er for et beskidt et arbejde. De efterlyser også venskaber og kollegialt samvær med pigerne.

Nogle af drengene synes humoren går over stregen, og at det er for meget med den rå tone, og det kunne være rart med lidt flere kvinder og få sat nogle grænser, og giver udtryk for, at maskuliniteten næsten er ude af kontrol. Humoren går over i mobning. Der er et begær efter pigerne ikke bare som sexobjekter, men som venner, hvor man kunne have biler som fælles interesse.

Automekanikereleverne er mere boglige, end de selv tror

– Eleverne er selv klar over, at mange ser på ned dem, fordi de ikke er så gode til de boglige fag og dermed adskiller sig fra gymnasieeleverne. Men automekanikereleverne er gode til at finde en faglig stolthed frem, og skolen støtter dem.
 
-Der er bygget en form for maskulinitet op omkring håndens arbejde, få sorte fingre og være i bevægelse, hvorimod åndens arbejde bliver anset for at være feminint. Men det sjove er, at automekanikereleverne faktisk henter megen viden om biler og motorer i bøger, på nettet og i populærkulturen. Så den skelnen mellem håndens og åndens arbejde er lidt for rigid, mener forskeren. 

-På uddannelsen lægger man mærke til hvem, der er dygtig, hvem der får ros og hvem der hjælper de andre. For man skal kunne hjælpe og kunne give sin viden videre. Man samarbejder hele tiden om bilen og skal kunne stole på hinanden, fortæller Rasmus Præstmann Hansen.

Julemanden og Osama Bin Laden 

Julemanden er Grønlands svar på Bin Laden! Han terroriserer børn! 
– Mohammed og Lars i afhandlingen

Drenge med etnisk minoritetsbaggrund har særlige udfordringer og møder forestillinger om, at de er ballademagere og problematiske. Nogle gange opstår der problemer, men de kører også selv på de fordomme og vender fordommene på hovedet, så deres minoritetsbaggrund bliver en styrke og måske også lidt sejt. 

To af afhandlingens etniske minoritetsdrenge bruger humoren til at bringe sig selv i centrum ved at bearbejde stereotype forestillinger. Det er fx kun de etniske minoritetsdrenge, der tager perker-stereotyperne op, men de vender dem på hovedet. Men man kan godt spørge, om det er den eneste måde, de kan være sjove på?

Grænserne for at være ude og inde er mere snævre for både de etniske minoriteter og pigerne, og der skal fx ikke så meget til, før de etniske minoritetsdrenge bliver til et problem og betegnes som de dovne eller uarbejdsomme i grupperne. Omvendt kan den etniske baggrund også blive en fordel, og de kan fremstå som cool og beundringsværdige.

Automekanikeren som sexsymbol

“Udseendet for en mekaniker det er stor halskæde, det er armbånd, og så er det, sådan har jeg en opfattelse af en mekaniker, ik, øh, meget sådan kasket og hue: og jakke med pels på.” – Anders i afhandlingen

Populærkulturens seksualisering af håndværkeren, som det ses i film, kalendere og reklamer, rumsterer under automekanikeruddannelsen. Og Rasmus Præstmann Hansen understreger, at automekanikereleverne selv er meget bevidste om, at det ikke kun er dem, som retter blikket mod “de lækre damer”, men at verden også retter et seksualiseret blik mod dem.

-Bling-bling stilen kendt fra hip hop-kulturen med fx guldkæder er ikke særlig udtalt blandt eleverne, men den taler dog med, når bilerne skal “pimpes op” – et udtryk, der refererer til et MTV-program, der hedder Pimp My Ride, hvor et gammelt vrag bliver sat i stand med farvelakeringer, tv på bagsædet og særlige lydpotter, forklarer Rasmus Præstmann Hansen.

– De menneskeliggør bilerne. En bil skal være voldelig, hurtig og attraktiv. De begærer biler på forskellig måde. Bilerne skal være lækre indvendig, men det indre handler også om styrke og kraft. Fx taler de om, at man kan falde for en bil.
 
For den føles bare godt, fortæller drengene. I undervisningen, når de fritimeagtigt får lov til at tage deres egne biler ind i skolens værksteder, nusser og pudser de og yder bilen en særlig omsorg. Der er en omsorgsmaskulinitet knyttet til bilerne. Det er ikke kun fart og potente hestekræfter, det handler om. Den skal også være lækker, for man skal pleje sin bil godt.

En fremmed i hækspoiler-miljøet

Rasmus Præstmann Hansen lægger ikke skjul på, at han har nemmere ved at tale om musik og Hiphop-kultur end biler og hækspoilere [en særlig liste man sætter bag på bilen, så den får et racerbils udtryk, red.], og var derfor en fremmed i autoværkstedets arena. Ligesom alle andre på skolen fik han også øgenavne som SkolemandenJournalisten eller Motorheadopkaldt efter en T-shirt med bandnavnet på, men ligesom ved eleverne, viser netop øgenavnene, at han fik opmærksomhed, respekt og accept.

– Jeg har virkelig været inde på mange bilsider. Der er fx en ny og en gammel udgave af Jettaen, og der har jeg bestræbt mig på at være helt nøjagtig både i afhandlingen og når jeg talte med drengene, fortæller Præstmann Hansen, som bestemt ikke lægger skjul på, at han ikke har et autogen.

-Jeg følte mig velkommen trods mine marmorhvide hænder og manglende interesse for biler. Jeg havde det sjovt og følte mig godt tilpas, selvom omgangstonen af og til var sexistisk, homofobisk og racistisk.

Far og onkler inviterer ind i garagen, maskulinitetens rum

-Jeg savner generelt en opmærksomhed på klasse. Mine informanter kommer fra en differentieret arbejderklasse, hvor forældrene har en faglært eller ufaglært baggrund.

– Disse drenge går med mændene i garagen, og bliver dermed socialiseret ind i en klassebaseret maskulinitet, som samtidig også giver dem særlige kompetencer, de kan bruge på uddannelsen. 

– Det er en form for omsorg og uddannelseskapital, som de får fra fædre og onkler. Men det er også her, hvor forestillinger om kønsarbejdsdeling opstår, og det er tydeligt, at mor forsvinder i garagerummet, og kvinder generelt bliver meget fraværende i drengenes fortællinger.

Men selvom fædre og onkler inviterer drengene ind i garagen og et maskulint fællesskab, betyder det ikke, at automekanikereleverne accepterer en gammeldags hierarkisk maskulinitet:

-Drengene reagerer meget mod en gammeldags autoritær maskulinitet, det skal være rimeligt. De ved godt, at de indgår i magtrelationer på skolen, og at læreren er autoriteten, men det skal ikke være for meget eller urimeligt.

Bildrømme mellem Ford Mustang og Toyota

I afhandlingen bliver det tydeligt, at arbejdet skal være sjovt, men samtidig får man også en stærk fornemmelse af, at den klassiske arbejder har indoptaget middelklassens investeringer i arbejdet og dets realiseringer. Hertil forklarer Rasmus Præstmann Hansen:

– Man skal have et godt arbejde, et dejligt hus og en dejlig kone. Det er en dybt konventionel maskulinitet, der er på spil blandt drengene. Her har man et udtrykt ønske om et respektabelt liv og at vise, at man har gjort det godt, dog ved siden af ungdomsdrømme om at være bartender, musiker og rejse verden rundt.