Når man kigger på statistikkerne for de videregående uddannelser i kongeriget Marokko og sammenligner med tallene for erhvervsaktive kvinder, er der noget, som ikke hænger sammen. Flere og flere marokkanske unge kvinder tager i dag en universitetsuddannelse. Men ikke lige så mange bruger deres uddannelse til noget.”De bliver gift og får børn i stedet,” siger Ilham Zhiri.
Hun er selv en undtagelse. Hun er veluddannet, single og har ingen børn. Til gengæld er hun chef for over 130 ansatte som administrerende direktør for en af Marokkos største og førende trykkerivirksomheder i byen Rabat.
En udpræget mandebranche. På alle niveauer – også i toppen.
Men det skal være slut, hvis det står til Ilham Zhiri. Hun står i spidsen for et nyt mentorprojekt i Marokko, hvor erfarne erhvervskvinder støtter andre kvinder i deres karrierebestræbelser.
Ønsket er at få flere kvinder i ledelse og til at drive selvstændig virksomhed. Men også at støtte andre kvinder, hvor det er muligt. For eksempel kvinder på landet, der aldrig har lært at læse eller skrive.
“Vi vil støtte, inspirere og forandre kvinders liv i Marokko. Vi vil vise dem, at styrken til forandring findes inde i os selv – vi skal bare finde den. Jeg tror, det kan få en kolossal betydning. Som ringe, der spredes i vandet,” siger Ilham Zhiri begejstret.

En succes fødes

Mentor-konceptet er helt nyt i Marokko. Ordet “mentor” findes helt enkelt ikke, fortæller Ilham Zhiri.
Det betyder ikke, at marokkanske kvinder ikke forstår betydningen af konceptet. Ilham Zhiri og andre succesfulde kvinder har igennem deres liv og karriere trukket på mange læremestre – venner, forældre og kolleger – men erfaringsdelingen er aldrig blevet sat formelt i system.
Det laver mentorprojektet, som er et samarbejde mellem DJØF, KVINFO og Association of Moroccan Women Entrepreneurship (AFEM,) hvor Ilham Zhiri er vicepræsident, nu om på.
Første skridt blev taget i sommeren 2010, hvor Ilham Zhiri havde inviteret en række forretningskvinder til et intensivt tre dages mentorkursus sammen med de danske partnere. I alt 14 kvinder fra forskellige dele af det marokkanske erhvervsliv deltog. Kurset blev en bragende succes.
Siden er de første mentor-mentee-par blevet dannet, Ilham Zhiri har stablet en selvstændig mentor-forening på benene – Morrocan Women Mentoring Network – og i december gik mentor-kvinderne på gaden i en “mentor-march” for at sprede det glade budskab.
Ilham Zhiri selv har været på flere mentorkurser i udlandet – senest i Danmark, hvor WoMenDialogue møder hende.

Mentor for forandring

Når man taler med Ilham Zhiri, er det svært ikke at blive smittet af hendes brændende engagement og begejstring. For den 29-årige direktør handler mentorprojektet nemlig om noget meget stort: At gøre Marokko til et bedre sted.
Ilham Zhiri hørte første gang om mentor-konceptet for et år siden på en konference arrangeret af KVINFO.
Senere, i februar 2010, tog hun på en måneds kursus i USA hos organisationen Vital Voices som mentee med en amerikansk kvindelig direktør for et stort multinationalt selskab som sin mentor.

“Hun lærte mig noget, der virkelig forandrede mig og mit syn på ting. Om magt. I min verden skal man være stærk, råbe højt og føre sig frem, hvis man skal være “magtfuld”. Men min mentor lærte mig, at magten altid er i dig selv. Og din opgave som leder er at inspirere. Det er ikke størrelsen af den sten, du kaster i vandet, der bestemmer, hvor meget du påvirker andre. Det er derimod størrelsen af de ringe, der spreder sig i vandet,” siger hun.
Da hun kom hjem, vidste hun, at hun havde fået en ny opgave. At kaste en sten og sprede gigantiske ringe for Marokkos kvinder. Tanken var ikke ny. Ilham Zhiri har tidligere lavet frivilligt arbejde i fattige landområder i landet. Og hun tror fuldt og fast på, at skal man forbedre vilkårene for de mindre heldigt stillede, er et godt sted at begynde hos kvinderne.
“Hvis en kvinde lærer at læse og skrive, vil hun motivere sine egne døtre til også at gå i skole. Det er første skridt mod økonomisk selvstændighed – og udvikling. 51 procent af vores befolkning er kvinder, men kun 10-15 procent af dem er erhvervsaktive. Får vi kvinderne med, kan de tilføre samfundet værdi. De kan være aktive i deres lokalsamfund, skabe omsætning og arbejdspladser.”

Karavanen venter

Derfor er formålet med mentor-programmet at sprede mentor-konceptet ud i alle dele af Marokko – og senere i hele regionen.
Da kvinderne gik på mentor-march i december blev første skridt taget.
200 kvinder deltog. Undervejs i marchen rekrutterede mentornetværket endnu flere kvinder. De vil – hvis de ønsker det – blive matchet i mentor-mentee-par, der kan støtte hinanden.
Marchen blev dækket af flere medier, der også berettede om det nye, revolutionære mentor-koncept.

Næste skridt er et roadshow, hvor en karavane af mentor-kvinder kører gennem landet for at skabe opmærksomhed og for at identificere potentielle lokale ledere, så de kan kopiere mentor-konceptet til deres eget i lokalsamfund.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

På den måde kan mentor-programmet brede sig ud.
“Vores vision er klar: Vi vil forandre kvinders liv. Vi vil motivere dem til personlig og professionel udvikling. Det kan blive meget stort,” siger Ilham Zhiri.