1. Da Lønkommissionen barslede med deres rapport, var budskabet, at der ikke er nogen ligelønsproblemer på det danske arbejdsmarked. Er I enig eller uenig? Eller skal diskussionen om ligeløn tilbage i overenskomstforhandlingerne og/eller ind i lovgivningen?

Helt uenig. Lønkommissionens rapport var bestilt af regeringen og kiggede slet ikke på forskelle mellem typiske mandejob og typiske kvindejob. Dvs. de havde slet ikke fokus på det kønsopdelte arbejdsmarked, hvor arbejde, der er sammenligneligt, hvad angår især uddannelseskrav og ansvar, ikke giver samme løn. Det vil vi arbejde for bliver præciseret i lov om ligeløn, når der kommer en ny regering.

2. Hvordan vil I sikre jer, at nye politiske initiativer bliver ligestillingsvurderet, så man i beslutningsprocessen får synliggjort eventuelle kønsmæssige skævheder?

Vi så meget gerne, at alle lovforslag skulle gennemgå en ligestillingsvurdering, hvor forslagets konsekvenser for ligestillingen bliver belyst – på samme måde som både miljømæssige og økonomiske konsekvenser belyses af samtlige lovforslag i dag. De sidste ti år er det voldsomt pinligt hvor få forslag, der rent faktisk er blevet ligestillingsvurderet – også selvom vi har problematiseret det igen og igen. Noget kunne tyde på, at ligestillingsvurderinger for den nuværende regering mere har været for at profilere sig på ligestilling end et reelt ønske om at indføre ligestilling.

3. Hvordan forholder partiet sig til øremærket barsel til mænd?

Vi er helt klart for øremærket barsel til mænd. Øremærket barsel til mænd er helt afgørende for en ligestilling mellem kønnene. For mændene, så de i højere grad kan blive en del af deres børns allerførste tid, og for kvinderne, så de opnår samme muligheder -, løn og for at optjene pension som mændene. Derudover er det da helt rimeligt, at børnene fra starten oplever, at begge forældre (hvis der altså er to) kan være den primære omsorgsperson. Er man enlig forældre skal man naturligvis have ret til hele perioden.

4. Hvordan skal Danmark placere sig i forhold til den internationale ligestillingsdagsorden?

De sidste mange år har det manglende fokus på ligestilling haft store konsekvenser for den måde man i udlandet kigger på Danmark. Igen og igen har vi fået påtaler fra FN og EU for bl.a. ikke at overholde CEDAW-konventionen (den internationale kvindekonvention). Det er simpelthen for pinligt, og Enhedslisten vil holde en ny regering fast på, at denne konvention som MINIMUM skal overholdes.