Den centrale del af det aktuelle EU-direktiv er, at forældre skal have ret til fire måneders betalt barselsorlov, hvoraf to af månederne er øremærket til fædre. Hvis fædrene ikke tager orloven, bortfalder den – fordi den er øremærket og således ikke kan overtages af moderen.

Netop dette perspektiv har vakt kritik. I den politiske arena sagde tidligere beskæftigelsesminister Trols Lund Poulsen (V) for eksempel i en artikel i Politiken, at ”det går ud over børnene,” og at det er ”et dårligt skridt i forhold til barnet. Man bliver nødt til at interessere sig for børnenes ve og vel.”

Han henter sin bekymring i en formodning om, at børn vil skulle for tidligt i daginstitution, hvis ikke fædrene vælger at tage barslen.

Også på sociale medier er der bekymring for, at øremærket barsel til fædre vil betyde tidligere institutionsstart til de små. Her var vores egen Instagram-konto:

Foto fra KVINFO's Instagramkonto. En kommentar lyder: "Øremærket barsel til mænd.. ja det er godt nok den største omgang sludder jeg længe har hørt. Mænd har ligeså meget krav på barslen i dag som kvinderne har. Dette får ikke mænd til at tage barsel, det vil dog medføre at vores børn bliver sendt 8 uger tidligere i institution (her er der indsat tre emoji'er med klappende hænder). Flot EU!!"
Foto fra Instagram

Fædre tager øremærket barsel

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SIF), udgav i 2013 rapporten Øremærkning af barsel til fædre. Den afdækker erfaringer med øremærkning af en del af forældreorlovsperioden til fædre i Danmark og i de andre nordiske lande.

Særlig fremtrædende er de islandske fædre, hvor godt 90 procent tager orlov.

Af rapporten fremgår det:

”De nordiske erfaringer viser, at en øremærkning af orloven til mænd medfører, at flere fædre tager en del af den tid, der er øremærket til dem. Imidlertid tager de ikke særligt meget af den forældreorlov, der er til deling.”

Øremærkning styrker far-barnrelationen

Flere forskere og undersøgelser beskæftiger sig med forholdet mellem fædre og deres børn i forbindelse med øremærket barsel.

Oxford Resarch har i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) udarbejdet en undersøgelse af fædres brug af barsel. Resultaterne viser, at fædres brug af barselsorlov er med til at forbedre relationen mellem barn og far, og at den samtidig styrker den hjemlige rollefordeling mellem forældrene.

Center for børneliv udgav i 2019 et vidensnotat om udfordringer af far-barn-relationen. Af vidensnotatet fremgår det:

”Inden for de sidste år er der udkommet flere studier, der tyder på, at fædrebarsel gavner både børn og familier. Hos mænd med en positiv indstilling til fædres moderne omsorgsrolle ser det ud til, at deres engagement i børneomsorgen stiger, jo flere ugers barsel de holder.”

Forskel på fædres orlov

Fædres brug af orlov sammen med deres børn varierer, blandt andet i overensstemmelse med deres fag og uddannelsesniveau.

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) har for perioden 2003-2015 undersøgt fædres brug af orlov. Den sætter fokus på IDA’s egen medlemsgruppe og viser, at fædre med en teknisk, naturvidenskabelig eller IT-uddannelse på højt niveau holder gennemsnitligt 44 dages orlov, mens den samlede gruppe af danske fædre kun holder 31 dage.

Læs IDA’s undersøgelse her.

Også Ligestillingsministeriet har undersøgt mænds brug af fædre- og forældreorlov.  Med udgangspunkt i tal fra Danmarks statistik skriver ministeriet (som den gang hørte til i Udenrigsministeriet), at fædre, der arbejder i mandsdominerede brancher, holder fem dages mindre orlov end gennemsnittet. Undersøgelsen dækker perioden fra 2003 til 2014.

 

Mere viden fra KVINFO om barsels- og forældreorlov og øremærkning: