Bannere og plakater var hængt op på veje i hele kongedømmets, på valgsteder og alle andre steder, hvor fortrinsvist mandlige kandidater kunne finde et sted at hænge noget op for at promovere dem selv og deres program. 
Men kvindelige kandidaters kampagnemateriale til valget var kun lige akkurat til stede og synligt i gaderne, og i mere konservative områder foretrak nogle kvinder at begrænse deres valgslogans til deres navne og det distrikt, hvor de var opstillet. 

Andre steder blev bannere og plakater revet ned enten af konkurrenter eller af konservative, som stadig mener, at kvinders rolle er børnepasning i hjemmet.
Ikke desto mindre har tidligere såvel kandidater som medarbejdere ved aviser kritiseret de små bannere og plakater, som kvindelige kandidater tidligere har brugt til at promovere dem selv, idet de hævder, at de manglede substans og vægtige budskaber.
”Hovedparten af de kvindelige kandidaters slogans er svage og for generelle, og de afspejler ikke et vægtigt og synligt arbejdsprogram for kandidaterne”, udtalte Amneh Zu’bi, Præsidenten for det jordanske kvindeforbund (JWU). 
Hun tilføjede, at ”Det samme kan siges om de mandlige kandidater”. 

Slogans uden substans

Zu’bi bemærkede også, at kvinder i visse distrikter afstår fra at ophænge plakater med deres billeder og kun medtager deres navne og det område, de opstiller i. Det fænomen tilskriver hun konservative kulturnormer og traditioner. 
Zu’bi forklarede, at hovedparten af de kvindelige kandidater mangler midler, og de er ude af stand til selv at betale for deres kampagne i samme omfang som mandlige kandidater.
Aktivist og tidligere kandidat Emily Naffa kritiserede ligeledes de kvindelige kandidaters slogans, idet hun nævnte, at dette års slogans og valgtaler (både mænds og kvinders) generelt er svage og udfordrer ikke den aktuelle politiske situation.
Slogans lever ikke op til vores forventninger, og de modsvarer ikke de regionale og politiske udfordringer, som Jordan står overfor, udtalte hun.    
Naffa hævdede, at ingen af kvindernes slogans retter sig mod diskrimination mod kvinder eller opfordrer til at ændre ”en person – en stemme” systemet i den gældende ”Election Law”, som hun ikke mener gavner kvindelige kandidater.  
Den sidste opregning af kvinder, som opstiller til valget den 9. november, var 134. Antallet af mandlige kandidater er 629. 

Trænet til at se offentligheden i øjnene

Imens har kvindegrupper den seneste måned haft travlt med at forsøge at hjælpe kvindelige kandidater ved at afholde adskillige ”Training workshops”, som omhandler håndtering af medierne og offentlige debatter, og som uddeler bannere og plakater. 
Kvindegrupper retter sig også mod offentligheden i håbet om, at vælgerne vil stemme på ”Den rette kvindelige kandidat”, uden at blive forvirret af kvotestemmesystemet for kvinder i det kommende valg.

Regeringen har for nylig besluttet at fordoble kvoten på seks pladser, som i første omgang blev tildelt kvinder ved valgene i 2003 (i alt 80 pladser) til 12 pladser i år (i alt 120 pladser).
Vi tror på, at to eller tre kvinder vinder udover de tildelte pladser, og vores bestræbelser bliver også rettet imod en forøgelse af antallet af kvindelige vælgere, udtalte Asma Khader, “Jordanian National Commission for Women (JNCW) Secretary General” for nylig på et møde med det nationale forbund til støtte for kvindelige kandidater og 45 kvinder, som er opstillingsregistrerede til valget den 9. november.
Vi arbejder desuden på at øge antallet af vælgere, som stemmer på kvinder, fordi det vil være en præcis afspejling af, at samfundet i dag i højere grad tror på kvinders engagement i det politiske liv, tilføjede Khader.

Royal opbakning til fremme af kvinders position

Også det jordanske kongehus opfordrede folk til at afgive deres stemmer og at stemme på kvinder for at styrke kvinders repræsentation i parlamentet.                
“En kvindes stemme er meget vigtig og skal høres, enten gennem valgdeltagelse eller i selve parlamentet, udtalte Dronning Rania på et valgsted tidligt i november til Jordan River Foundation for at vurdere empowerment – projekter. 
Også prinsesse Basma fremhævede den aktive rolle, som kvinder i den kommende parlamentssamling kommer til at spille ved at understøtte den nationale udvikling, og hun udtrykte taknemlighed overfor alle de kvinder, som deltager i valgprocessen. 
Under en ceremoni, som skulle fremlægge en undersøgelse af kønsfordeling i den offentlige sektor, udtalte prinsessen, at der er blevet gjort forsøg på at involvere kvinder i valgene både som stemmeafgivende og som kandidater. Hun mente, at det viser tillid i den offentlige sektor og civilsamfundet mht. kvinders villighed til at tage del i den demokratiske proces. 

Tidligere fiasko undersøges

JWU organiserede desuden et møde for de kvindelige kandidater sidst i oktober, og præsidenten opfordrede kvinder til at danne fælles front og at stemme på kvinder.
Aktivisternes opfordringer var baseret på skuffende tal ved de seneste parlamentsvalg, som viste, at kun 8 % af vælgerne stemte på kvinder, selvom 52 % af de afgivne stemmer repræsenterede kvinder.

En UNIFEM-undersøgelse fra marts 2007 tilskrev kvinders manglende repræsentation i parlamentet sociale og politiske faktorer, herunder manglende tillid i det jordanske samfund til at kvinder kan virke inden for politik. 
Undersøgelsen viste, at en af hindringerne var relationen ”en person – en stemme”, som afholder mange kvinder fra at opstille til parlamentet, samt kvinders manglende økonomiske ressourcer.  
Ifølge Zu’bi resulterede disse forhindringer – kvotesystemet og relationen ”en person – en stemme” i, at mange ukvalificerede kvinder, som kommunikerede dårligt med kvindebevægelsen, blev valgt.
Vi var meget skuffede over de kvindelige kandidaters indsats i de seneste to parlamenter. Selvom vi forsøgte at kontakte dem, besvarede de aldrig vores henvendelser, og de tilsidesatte vores krav”, udtalte Zu’bi for nylig i en stilling ved JWU til støtte for kvindelige kandidater.

Skuffelse over tidligere kandidater

Hun tilføjede, at de fleste kvindelige kandidater ved tidligere valg ”fortalte os, at de ikke har interesse i kvindespørgsmål, og at de er deputerede for landet, selvom de i realiteten kun er deputerede for deres valgkredse”.
Kvindelige aktivister har tidligere kritiseret den procentvise kvoteformel, som de siger favoriserer ”uerfarne” kvinder fra mindre distrikter, mens den er ugunstig for erfarne kvinder fra større valgkredse.
Idet valget er baseret på procentudligning, kan kvinder fra mindre distrikter opnå pladser i parlamentet ved at få blot 200 stemmer, mens kvinder, som i større byer opnår tusinder af stemmer, kan miste terræn, idet kvoten beregnes ved den højeste procentvise stemmeafgivelse i et givet deldistrikt.  I loven er der tolv governorates og tre badia-distrikter, hvor kvinder kan konkurrere. 

Sværere at blive valgt ind i byerne

Ifølge observatører kan kvinder fra større distrikter som Amman og andre store byer miste en plads i parlamentet pga. den ”skæve procentudligning”.  
Uanset alle vanskeligheder håber og tror kvindebevægelsen i Jordan på, at et samarbejde mellem kvindeaktivister og fremtidige kvindelige kandidater er nøglen til den lobbyvirksomhed, som kan ændre de love, der diskriminerer mod kvinder, og som kan resultere i store sociale reformer.

Håb – trods alt

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

JWU-præsidenten bemærkede, at kvindebevægelsen i Jordan er fortrøstningsfuld i forhold til, at succesrige kvindelige kandidater kan være befordrende for rettigheder for kvinder og for alle borgere, og desuden at etablere gode samarbejde med offentligheden og andre deputerede.
”Vi ønsker at opbygge positive relationer med dem, så vi ikke står overfor de samme vanskeligheder, som vi gjorde med tidligere kvindelige kandidater”, udtalte hun. 
Khader gentog Zu’bis planer, idet han bemærkede, at arbejdet med kvindelige kandidater fortsætter frem til efter valget.
“Vi ønsker overfor de valgte kvindelige kandidater at redegøre for vores bekymringer og krav, så vi opnår fordelagtige og positive resultater for alle kvinder i Jordan”, udtalte Khader.