– Jeg har aldrig tænkt over, at det skulle være et særligt stort issue, at man var kvinde i politik. Men jeg skal nok lige love for, at det var noget, andre fik sat fokus på, da jeg blev borgmester, fortæller Kultur- og Fritidsborgmester i Københavns kommune, 37-årige Pia Allerslev fra Venstre. 

– Man skal kæmpe lidt hårdere for at blive accepteret i det her mandlige univers, som politik jo desværre i høj grad er, og hvis man samtidig har en anden etnisk baggrund end dansk, mødes man med ekstra fordomme, fortæller hun.

I løbet af det seneste halve år har Pia Allerslev hver 14. dag mødtes med brasilianskfødte Vanessa Stephensen, 40 år, som hun er mentor for i Københavns Kommunes mentorprogram. Et program, som Overborgmester Ritt Bjerregaard (S) tog initiativ til, for at bane vejen for etniske minoritetskvinders deltagelse i politik og som varetages af KVINFO, der står for at matche mentorer og mentees. Pia Allerslev og Vanessa Stephensen er ét ud af i alt 15 match mellem toppolitikere og etniske minoritetskvinder, der gerne vil have politisk indflydelse.

Vanessa Stephensen, der er dansk gift, flyttede fra Brasilien til Danmark i 1998. Hun er uddannet cand. merc. i marketing og ansat som kommunikationskonsulent i Akademikernes A-kasse. Derudover er Vanessa Stephensen medlem af Konservative og nummer tre på partiets liste i Hillerød ved det kommende regional- og kommunevalg den 17. november.

Vil bidrage med søstersolidaritet

Vi sidder i arkitekt Martin Nyrops nationalromantiske og rustikke rammer i Kultur- og Fritidsborgmesterens lave sofagruppe på Københavns Rådhus. Der skænkes dampende kaffe i kopperne, mens mentor og mentee begynder at fortælle om deres relation og hvorfor de først og fremmest valgte at deltage i mentorprogrammet.

– Jeg synes denne her kvinde-til-kvinde mentoring er en rigtig god måde til at få kvinder frem på. Jeg er meget skeptisk overfor kvotesystemet og synes i stedet, at vi skal have fat i søstersolidariteten igen. Vi skal have flere kvinder ind på de øverste poster og i politik, og det vil jeg meget gerne bidrage til, siger Pia Allerslev. 

Vanessa Stephensen har tidligere haft succes som mentee i KVINFOs mentornetværk og ser relationen til en garvet politiker som Allerslev, der har været i dansk politik siden hun var 17 år, som en mulighed for at få opfyldt en af sine drømme. 

– Jeg vil gerne ind og have politisk indflydelse, så jeg kan arbejde for at ændre det image, som etniske minoritetskvinder har i det danske samfund. Vi befinder os i en kasse nederst i samfundet. Vi ses som ofre og ikke som den ressource, vi er. Danskere kan holde nok så mange taler om, hvad vi kan, men det hjælper os ikke. Vi skal selv på banen og gøre noget ved situationen, og det kan vi bl.a. gøre via politik. Det er min drøm at kunne medvirke til, at man får øjnene op for, at vi er en stærk ressource, fortæller Vanessa Stephensen.
 

Mange fællesnævnere

Pia Allerslev og Vanessa Stephensen har umiddelbart mange ting til fælles. De er gift med en dansk mand, begge har en datter og søn, er næsten jævnaldrende, begge borgerlige og lige begejstrede for deres mentor/mentee match, men faktisk slet ikke pga. deres politiske overbevisning.

– Det er sjovt, men jeg tror, vi ville have haft et lige så godt mentorforløb, hvis Vanessa havde været fra Enhedslisten. Jeg snakker fx lige så fint med pigerne fra de andre partier her på rådhuset, og som kvinder er det er jo de samme udfordringer, vi har. Jeg holder tit små kaffesnakke med kvindelige kollegaer, der lige er kommet ind i politik. Og jeg siger aldrig nej, når jeg bliver spurgt til råds, men jeg er hudløs ærlig. Ja, det er hårdt og mange gange kommer man hjem kl. ti om aftenen og er ikke specielt frisk. Så er det, man lige må vurdere om ikke man skal bruge et par timer på ægteskabskontoen. Når jeg er så heldig – og dygtig – har jeg efterhånden lært mig selv at sige – at jeg sidder i denne stol, så deler jeg gerne ud af mine erfaringer til mine medsøstre, lyder det fra borgmesteren.

For Vanessa Stephensen og Pia Allerslev er mentorrelationen ikke kun politisk og professionel, men i høj grad også privat og personlig.

– Vi har talt lige så meget om, hvad der sker i vores liv både privat og professionelt, fx om vores mænd – nu har de lige gjort sådan eller sådan, fortæller Vanessa Stephensen med et smil og himmelvendte øjne. 

– Eller det kan være børn og hjem og hvordan man får det hele til at hænge sammen også i en travl periode, som en valgkamp er. Eller helt andre ting, der slet ikke har noget med politik at gøre. Og sådan har det egentlig været fra første gang vi mødtes, fortæller Pia Allerslev og beretter:

– Der gik vi ned og spiste en sandwich for at lære hinanden at kende. Altså hvem er du, hvor bor du, mand, børn, hus eller lejlighed og alt det der. Og vi kunne ret hurtigt begge mærke, at det her var et godt match, og at vi ville få meget glæde af hinanden.
 

Helt vildt gode diskussioner

Hvordan der er blevet tid til at mødes hver anden uge midt i de hektiske forberedelser til valgkampen for henholdsvis Hillerøds nummer tre på den konservative liste og for Venstres spidskandidat i København skyldes vilje og planlægning.

– Jeg synes, at når man beslutter sig for at gøre noget, så skal man også gøre det ordentligt. Hvis vi kun mødtes én gang om måneden, var det for lidt i forhold til det, vi ville have ud af hinanden – også mht. vores valgkampagner. 

Vanessa er meget organiseret og jeg er lidt af et rodehoved, så hun har lavet en plan over, hvad vi skal snakke om fra gang til gang. Så kommer der ind imellem lige en reminder på mail; “husk lige, at du lovede at finde sådan og sådan frem til mig” eller “det her skal vi snakke om næste gang”, forklarer Pia Allerslev, der har siddet i Københavns borgerrepræsentation siden 2001. 

Det er første gang, at Vanessa Stephensen opstiller som kandidat og mange af de temaer, mentor og mentee har talt om, har naturligt nok drejet sig om at føre valgkamp. 

– Jeg har lært så mange ting af Pia og relationen har hjulpet mig rigtig meget. Jeg har fx fået gode råd til, hvordan man gebærder sig i en valgkamp. Jeg har fået hjælp til at udarbejde en politisk strategiplan og undervejs har jeg sendt udkast til taler og læserbreve til Pia, som er kommet med kommentarer, fortæller Stephensen, som desuden fik det råd af sin mentor også at have andre politiske mærkesager end dem, man umiddelbart forbinder med en etnisk minoritetskvinde. Der skulle fx være mere på programmet end integration og skolegang.

– Vi har også talt om, at man som politiker skal undgå at blive for detaljeret. Hvad skal man sige og hvad skal man bare tie stille med, når man stiller sig op på en talerstol eller sidder med i en paneldiskussion, som der jo er rigtig meget af i en valgkamp. Det kan være hårdt, og det skal man forberede sig godt på, forklarer Pia Allerslev, mens Vanessa Stephensen fortsætter: 

– Og så er der alle de uskrevne regler, man ikke kender som tilflytter. Jeg har været i Danmark siden 1998 og møder dem stadig næsten hver dag. Men jeg spørger fx altid mine kollegaer, hvis der er noget, som undrer mig, “hør det er sjovt, kan du ikke lige fortælle mig, hvorfor det er sådan”. Og de uskrevne regler eksisterer jo også inden for politik og medier, og her har Pia været god at spørge til råds.

Da talen falder på medier udspiller mentor og mentee rollerne sig pludselig i praksis. Vanessa Stephensen fortæller, at hun har givet et interview til en lokalavis i Hillerød. Det er længe siden, men artiklen har endnu ikke været bragt. Stephensen forklarer, at hun derfor har ringet til journalisten, der ikke gav et klart svar på hvorfor. Pia Allerslev hæver hurtigt pegefingeren til en indskydelse: 

– Ja, undskyld os lige i to sekunder, men du skal jo ringe direkte til chefredaktøren, for journalisten, der har interviewet dig, har intet at skulle have sagt. Du skal sige, at du har brugt tid på et interview, som avisen og chefredaktøren som øverste ansvarlige har efterspurgt og hvor bliver det af? Og hvis der er problemer med interviewet, siger du bare “fint, jeg stiller gerne op igen”. Og i øvrigt: Du er ung, du er kvinde, du er etnisk og nummer tre på den konservative liste. Hvis lokalavisen ikke kan se, at det er en god historie, så har de ikke meget sans for det. 

Vanessa Stephensen nikker tilfreds med at få en klar anvisning på løsning af problemet, hvorefter mentor og mentee fortæller, at deres relation lige så ofte er præget af inspiration og diskussion og at udbyttet er gensidigt.

– Det gode ved det her forløb er, at jeg også har lært rigtig mange ting og fået lige så meget inspiration og gode ideer den anden vej. Vi har fx haft nogle helt vildt gode diskussioner om ting, hvor jeg har måttet anerkende, at man også fuldt ud kan argumentere for det modsatte. Og Vanessa har udfordret mig på ideer, jeg omkostningsfrit har kunnet præsentere for hende. Samtidig har Vanessas erfaringer med tiltag i både Hillerød og Brasilien også været til inspiration fx inden for idræt, forklarer Pia Allerslev og tilføjer: Det er fedt at få lov til at være mentor for én, som gør rigtig mange ting af sig selv og er utrolig aktiv.
 

Min baggrund er min force

Udover at Vanessa Stephensen er medlem af de Konservatives bestyrelse i Hillerød og nu er kandidat til kommunal- og regionsvalget, er hun bestyrelsesmedlem af den nystiftede forening Etniske Minoritetskvinders Råd og næstformand i Novum, en landsdækkende forening for højtuddannede nydanskere. Etniske Minoritetskvinders Råd er en paraplyorganisation, der arbejder for at synliggøre etniske minoritetskvinder, mens Novum arbejder for at synliggøre højtuddannede mænd og kvinder med etnisk minoritetsbaggrund som attraktiv arbejdskraft – en indsats, der ifølge Vanessa Stephensen er brug for så længe jobmulighederne for fx nydanske ingeniører og læger ofte er begrænsede til taxachauffør eller kioskekspedient.
 
Og Stephensen har prøvet det på egen krop. Med en cand. merc. færdiggjort på Copenhagen Business School fik hun efter mange afslag til stillinger, hun var uddannet til, job som receptionist. Siden har hun arbejdet som selvstændig konsulent og er i dag ansat som konsulent hos Akademikernes A-Kasse, hvor hun arbejder med et integrations- og kommunikationsprojekt. 

Både Etniske Minoritetskvinders Råd og Novum er eksempler på Vanessa Stephensens overbevisning, at etniske minoriteter først og fremmest selv skal gøre opmærksomhed på deres styrker. 

– Hvis Pia Kjærsgaard siger “de akademiske etniske minoriteter skal bruge deres videregående uddannelse”, så medvirker det kun til, at vi betragtes som en svag gruppe nederst i samfundet og det hjælper ikke integrationen. Hvis jeg gør opmærksom på, hvilke ressourcer vi har, og at vi er dygtige, kan det ske med en helt anden positiv vægt. Jeg vil arbejde for at gøre os attraktive på arbejdsmarkedet og derfor er jeg ikke så interesseret i at tale om fordomme og barrierer. Jo, jeg kender dem udmærket, men jeg vil hellere fortælle om, at min baggrund er en force. Vi skal fortælle, hvad vi kan, i stedet for at fortælle, hvor hårdt vi har det, forklarer Vanessa Stephensen.

Allerslev kendte ikke Novum, før Stephensen fortalte om foreningen, og den nye viden bruger borgmesteren nu i sin valgkamp.

– Når jeg er ude at diskutere med folk, så fortæller jeg om, at vi her har nogle lavt hængende frugter, som vi bare kan gå i gang med at plukke. Når vi taler om etniske borgere, så er vi så tilbøjelige til altid at have fokus på de svageste, de lavest uddannede og dem, der har problemer. Her er en forening, der forholder sig til højtuddannede, meget interesserede borgere, som har en masse at tilbyde og som tør stille sig op og fortælle det. Altså, Janteloven eksisterer ikke i Novum. Der stiller man sig op og siger: “Vi er skide gode og nu må I altså se at få øjnene op for det i kommunerne og i det private erhvervsliv. Brug os nu for Søren i stedet for at have berøringsangst, bare fordi vi har en anden etnisk baggrund”.
 

“Hvad så med dine børn?”

Selvom hverken mentor og mentee synes at dvæle ved barrierer og fordomme, de hver især har mødt – og Pia Allerslev bemærker, at hun ikke er særlig feministisk anlagt eller interesseret i kvinderettigheder – så har de to undervejs i deres forløb talt en hel del om, hvordan man håndterer den udfordring det er at være kvinde i politik.
 
Som ung lys- og langhåret kvindelig borgmester har Pia Allerslev hørt sit, især fra medier og politiske kommentatorer. Første spørgsmål hun mødes med lyder som regel: “Hvad så med dine børn?” 

– Jeg er blevet rigtig vred og rigtig irriteret, og jeg har fundet et standardsvar, der hedder, at jeg har giftet mig rigtig godt og i øvrigt så synes jeg, at det er et flabet spørgsmål, de aldrig ville stille til en mandlig borgmester. Man kan ikke have det her job, hvis man ikke har et godt bagland, og det kan man heller ikke, hvis man er en mand. Men der forudsætter man bare, at det er konen, der ganske frivilligt er hende, der henter børnene og klarer hjemmet. Det har egentlig været det mest frustrerende ved at blive borgmester, siger Pia Allerslev og fortsætter: 

– Først efter jeg blev borgmester, opdagede jeg at der er forskel på mænd og kvinders vilkår i politik. Jeg har altid følt, at jeg har indgået på lige fod med mændene her på rådhuset og kan godt lide at drikke fadøl, se fodboldkampe og være en del af alt det der. Men pludselig blev der nu sat et helt andet fokus på, hvilke kvalifikationer, jeg var blevet valgt på, i forhold til, hvad man ville vurdere en mand på – “hvad er det lige, du tror, du kan”. Jeg er blevet kaldt Ida, fordi man syntes, at jeg lignede Ida fra Krøniken (dansk tv-serie, red.) og den slags. Og jeg ville da næsten ønske, at den blev genudsendt her op til valget, siger Pia Allerslev med et grin og fortsætter:

– Det siger noget om, at vi kvinder godt må være med nede i rugbrødsmotoren, men i det øjeblik, vi stikker næsen frem og bliver nummer tre på listen som helt ny eller bliver borgmester som yngre kvinde, så brager fordommene pludselig ind, og har man samtidig en anden etnisk baggrund end dansk, så har man en dobbelt udfordring. 

Vanessa Stephensen nikker og siger: 
– Stærke kvinder får altid kritik, men det skal vi tage stille og roligt, og vi skal forsøge ikke at tage det personligt. 

– Ja, det værste man kan blive er fornærmet og sige, at så gider man slet ikke, for så får man ikke ændret noget som helst, lyder det fra Allerslev, der fortæller, at man som kvinde i gamle partiforeninger som Venstre, Konservative og Socialdemokraterne ikke sjældent møder en anselig portion skepsis.

– Der sidder jo nogle mænd, som har siddet der i rigtig mange år og som gerne vil blive siddende, de ved måske ikke længere helt hvorfor. – Men siden jeg var 17 år, har jeg hørt den der, “Jarrhh unge dame, nu må De vist lige…”. Så må man ind imellem bare trække på skuldrene og sige “fint nok, jeg ved, jeg har ret og jeg ved også, at jeg nok skal få det på den lange bane”.
 

Det er os, der tør noget. Det er os, der gør noget

Pia Allerslev fortæller, at hun dagen før var ude at holde oplæg og blev introduceret med Margaret Thatcher citatet: “If you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman”.

– Det synes jeg jo var sjovt, så da ordet blev mit, tænkte jeg, at jeg måtte starte et helt andet sted, end jeg havde forberedt og fortalte forsamlingen, at jeg for nylig havde besøg af en højtstående embedsmand, som sagde til mig: “Der findes kun to politikere med nosser på det her rådhus, og det er dig og Ritt (Overborgmester Ritt Bjerregaard, Socialdemokraterne, red.). Det siger jo noget om, at kvinder trods alt anerkendes på, hvad vi kan. Ritt og jeg er uenige om rigtig mange ting, men jeg beundrer hende for at være en stærk kvinde, der har stået fast på det, hun gerne vil i mange år og at blive sat i kategorien: “Det er os, der tør noget. Det er os, der gør noget” – det synes jeg faktisk er lidt rart, erkender kulturborgmesteren.

Apropos Ritt Bjerregaard er Pia Allerslev enig med overborgmesteren i, at det kan være nødvendigt at tage særlige initiativer for at fremme nydanskeres muligheder i det danske samfund som mentorordningen er et eksempel på.

– Jeg synes, at man skal gøre alt, hvad man kan – både for nydanske kvinder og nydanske mænd. Og jeg vil gerne opfordre KVINFO til at finde på flere sjove match ikke bare inden for arbejdsmarkedet, men også indenfor politik og meningsdannelse. Aktuelt arbejder jeg rigtig gerne for, at flere kvinder kan komme ind politik, for det er der brug for, understreger Pia Allerslev, hvis parti tæller Københavns Borgerrepræsentations eneste etniske minoritetskvinde i Borgerrepræsentationen, nemlig kinesiskfødte Heidi Wang.

Og det bliver ikke ved snakken. Mentor og mentee fortæller, at de har gjort plads i kalenderen til en dag med frokost og valgkampsstunt i Hillerøds gader. Her vil de tale med byens borgere, og Københavns kulturborgmester vil slå et slag for Vanessa Stephensens kandidatur til Hillerød Byråd.

Desuden har Pia Allerslev flere gange henvist sin mentee til nogle af sine kontakter eller opfordret sine kontakter til at sætte sig i forbindelse med Stephensen. Således er døre blevet åbnet, mens netværket er vokset.

– Netværk er den måde verden fungerer på. Jeg er med i en VL gruppe, Rotary og andre netværksgrupper, og det har styrket mig i at komme videre ud, siger Pia Allerslev og fortsætter henvendt til sin mentee: Du skal i øvrigt se at komme ind i nogle af de netværk, hvor der også er mænd til stede. Der sidder en del ældre mænd i nogle af de netværk, men de kender jo gud og hver mand og det kan være en kæmpe fordel for dig. 

Københavns Kommunes mentorprogram slutter med udgangen af oktober, men det har Vanessa Stephensen og Pia Allerslev nu ikke tænkt sig at rette sig efter. 

– Jeg gik helt i panik, da jeg opdagede, at der er en slutdato på mentorprogrammet, ler Pia Allerslev. “Skal vi stoppe – jamen, det kan vi da ikke”. Det er jo meget mere end en professionel relation, vi har, så vi fortsætter da, lyder det fra Pia Allerslev, mens Vanessa Stephensen ser ud til at være helt enig.