Se her nedenfor et overblik over de nationale undersøgelse af maskulinitet, etniske minoriteter og ligestilling fra 2007 og til i dag.

 

Undersøgelse af maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling særligt blandt minoritetsetniske mænd“, Als Resarch for Ligestillingsafdelingen, 2019
En undersøgelse af maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling særligt blandt minoritetsetniske mænd

“Medborgerskabsundersøgelsen, 2012-2018”, Udlændinge- og Integrationsministeriet 2019.
Medborgerskabsundersøgelsen måler på de fire parametre, der definerer regeringens integrationsbarometer

“Ære & Konflikt: Seksualitet, krop og ligestilling, 2016”, Etnisk Ung 2016.
En tematiseret artikelsamling med bidrag fra oplægsholdere ved Etnisk Ungs årskonference 2016

“Myter om minoriteter i København”, Als Research for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune 2014
En undersøgelse af hvilke fordomme, myter og generelle fortællinger der hersker om etniske, religiøse minoriteter, personer med funktionsnedsættelser samt LGBT-personer i København

“Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund”,  Als Research for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 2014
En kvalitativ interviewundersøgelse, baseret på interview med 37 unge kvinder og mænd samt 22 forældre

“Ære & Konflikt: Drengenes rolle, 2011″, Etnisk Ung 2011
En tematiseret artikelsamling med bidrag fra oplægsholdere ved Etnisk Ungs årskonference 2011

“Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark”, Als Research for Ligestillingsafdelingen under Minister for Ligestilling 2011
En interviewundersøgelse med fagpersoner og eksperter, en kortlægning af litteratur, kilder, projekter og indsatser samt en analyse af best practice

“Mænd, der slår kvinder – Pilotundersøgelse af mænd med anden etnisk baggrund og deres syn på vold i ægteskabet”, Als Research for Danner 2009
En undersøgelsen med udgangspunkt i fire profiler i alderen 14-48 år, der alle har og har haft vold mod kvinder som en integreret del af deres historie

“Fædre, sønner, ægtemænd – Om maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmænd”, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (nu VIVE) for Ministeren for Ligestilling 2007