Siden centrets start har EDGE faciliteret møder i Dialogforum, hvor der sidder en række eksterne interessenter og samarbejdspartnere fra hhv. ministerier, fagforeninger og centrale organisationer, der direkte eller indirekte arbejder med køn, ligestilling og diversitet i deres daglige virke.

Det generelle formål med Dialogforum er:

  • at skabe et forum for gensidig inspiration om emner, der berører køn, ligestilling og diversitet,
  • at bidrage til erfaringsudveksling og videndeling i forhold til igangværende og fremtidige projekter samt aktiviteter,
  • at fremme et godt samarbejde mellem AAU/Videncenteret og eksterne samarbejdspartnere samt interessenter.