Den 8. marts 2019, på kvindernes internationale kampdag, sætter CBS og KVINFO fokus på myten om lighed.

Et fælles GenderLab skal komme med konkrete bud på hvordan virksomheder kan fremme ligestilling og mangfoldighed ved hjælp af design thinking og normkritiske redskaber.

Eftermiddagen bliver sat i gang af en række indlæg og efterfølgende vil studerende, alumner og erfarne ledere deltage i et GenderLab, hvor vi med udgangspunkt i en tre konkrete og meget forskellige virksomheder i fællesskab vil skabe nye innovative løsninger på problemer som kønsopdelte arbejdspladser, krænkende adfærd og kultur, og koder for lige repræsentation i ledelse.

Vi slutter dagen af med at præsentere arbejdet og kåre de mest nytænkende løsninger.

Tid og sted: CBS Ovnhallen, Porcelænshaven 20, Frederiksberg kl. 13.30-18.00.8 marts. 2019. Deltagerne er en blanding af studerende ved CBS og offentlig adgang.

Info om Genderlab

GenderLab er et laboratorium, udviklet af KVINFO, hvor man kan træde ind med en udfordring og ud med en løsningsmodel.

I GenderLabet faciliterer KVINFO målrettet samskabelsesprocesser omkring udvikling af nye metoder og redskaber på aktuelle og komplekse ligestillings- og samfundsudfordringer. Inden eventen får deltagerne sendt et toolkit med beskrivelse af cases, introduktion til normkritiske perspektiver og metoder fra design thinking, som vi og kombinerer denne med viden og indsigter fra køns- og ligestillingsforskningen.

Laboratoriet er et neutralt sted og et eksperimentarium, hvor vi sammen deler viden og stiller nysgerrige spørgsmål, samt afprøver, udforsker og udvikler redskaber og løsninger.

GenderLab bringer folk sammen på tværs af sektorer og knytter forskning og praksis tættere sammen. Vi samler på tværs af: universiteter, erhvervsliv og det offentlige. De forskellige aktørers kundskaber og perspektiver bliver en del af udviklingsmotoren til at skabe ny viden og innovative redskaber til at løse centrale samfundsproblemer.