COVID-19-pandemien har på kort tid og på dramatisk vis ændret hverdagen og samfundets funktioner i Danmark. Men hvordan påvirker COVID-19 køn og ligestilling?

COVID-19 diskriminerer ikke, men virussen ser ud til at påvirke grupper forskelligt, fx ser det ud til at mænd oftere dør af eller i forbindelse med sygdommen.

Pandemien rejser også en række bredere spørgsmål:
– Bliver traditionelle kønsroller vakt til live, når arbejdet og børnepasningen rykker tilbage i hjemmet?
– Ser vi de første ansatser til et tilbageslag for ligestillingen i Danmark?
– Eller er der potentiale for reelle fremskridt, fx hvad angår værdisættelse af omsorgsarbejde og -fag?

På dette Wakeup Call undersøger vi, hvad vi indtil videre kan lære om COVID-19-pandemiens konsekvenser for køn og ligestilling. Om kønsanalysen kan være en nøgle til at forstå og bekæmpe krisen?. Og hvordan vi kan muliggøre fremskridt og ikke tilbageslag som følge af COVID-19.

Arrangementet foregår online. Se nedenfor.

PROGRAM
10.00 Velkommen: Henriette Laursen, KVINFO’s direktør
10.05 Introduktion: moderator Marianne Siig, ledelseskonsulent og ekspert i inklusion og mangfoldighed
10.15 Sundhed og ulighed: Pernille Tanggaard Andersen, forsker i sundhed og social ulighed
10.30 Lønnet og ulønnet omsorgsarbejde: Astrid Elkjær Sørensen, forsker i omsorgsarbejde og ligeløn
10.45 Vold i hjemmet: Mette Marie Yde, vicedirektør i Danner
11.00 Debat og spørgsmål fra deltagere i arrangementet
11.30 Tak for i dag

TILMELDING
Følg linket et par linjer længere nede og registrer dig som anvist. Herefter vil din tilmelding stå som ‘pending’. Når din tilmelding er godkendt, modtager du en mail med link til webinaret og en personlig adgangskode, som du skal bruge til at få adgang.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wDJz9LWiR1iaYMA72xzEoA

Foto: Ashkan Forouzani på Unsplash.