Udgivelsen er en del af det samarbejde som FLDF Injad og Kvinderådet har under KVINFOs ligestillingsprogram. Dokumentationsrapporten skal anvendes i det fortalerarbejde FLDF Injad laver for at få forbedret lovgivningen og forholdene for ofrene for kønsbaseret vold i Marokko.

Rapporten lanceres ved en pressekonference.

Samarbejdet er finansieret af dansk-arabisk partnerskabsprogram under Udenrigsministeriet.