Mainstreamingsnetværket blev stiftet af Fagforeningen 3F i 2005 og administreres i dag af Kvinderaadet. Netværket er kønspolitisk, ikke partipolitisk.