Der er flg. punkter på programmet:

  1. Miriam Michaelsen, Digitalt Ansvar: Om digitale krænkelser
  2. Mathilde Worch Jensen: Implementering af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet: Konventionens artikel 4, stk. 2 og dansk retspraksis.
  3. Bodil Pedersen og Inge Henningsen: Om Tværfagligt netværk for kritisk forskning og praksis i forhold til kønsbaserede overgreb og vold
  4. Evt.