På konferencen, der afholdes på initiativ af Amnesty, skal muligheden for at indføre en samtykkebaseret kriminalisering af voldtægt i dansk ret debatteres og belyses.

Der vil der indledningsvist være politiske og juridiske oplægsholdere fra både England og Sverige; efterfølgende vil der være et civilsamfundsperspektiv, hvor repræsentanter fra blandt andet Sverige, Finland og England vil deltage. Afslutningsvist vil der være en politisk paneldebat med de danske retsordførere. Imellem de forskellige sessioner vil voldtægtsoverlevere fortælle deres historier samt deres anbefalinger til ændringer på området.