Patriarkalske holdninger er almindelige. Vold mod kvinder er udbredt. Men der er også et stort mindretal af mændene, som bakker op om mere ligestilling.

Med sin baggrund i både Jordan og Canada har Suhail Abualsameed et skarpt blik på det stereotype billede af maskulinitet i Mellemøsten – både set indefra de mellemøstlige samfund og udefra.

Suhail rådgiver blandt andet KVINFOs ligestillingsprogram i Mellemøsten og Nordafrika om alliancebygning med mænd. Han har også arbejdet for UN Women og for UNHCR med flygtninge i både Jordan og Europa, hvor han har beskæftiget sig med det tab af maskulin identitet, som mændene oplever, når de sidder passive i flygtningelejrene – og konsekvenserne af det, fra drengeprostitution til kønsbaseret vold.

Arrangementet er på engelsk og afholdes i samarbejde med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. Læs mere og tilmeld dig evt. på facebook.