Det nye direktiv mangler endnu den formelle vedtagelse, men da EU-parlamentet og Ministerrådet er enige, så betragtes det som en formalitet.

Herefter er det de enkelte lande som er forpligtede til at skrive reglerne ind i deres nationale lovgivning. Der kan altså let gå et par år inden det slår igennem for danske forældre.

Gennemgangen herunder er lavet, efter Ministerrådet først vedtog at ændre barselsreglerne i sommeren 2018. Det, som nu er aftalt følger i det store hele forslaget fra i sommer, men der kan være ændret enkelte detaljer:

 

Forslaget øremærker to måneder til hver af forældrene, heraf halvanden måned (ca seks uger) af den del af barslen, forældrene kan få barselsdagpenge til. I praksis er det den del, som lægger rammerne for familierne, da de færreste tager mere orlov end det.

Fordelingen af uger med barselsdagpenge nu og efter det nye forslag ser sådan her ud:

 

Nuværende regler:

Danske forældre har ret til at tage væsentlig mere orlov end barselsdagpengene  dækker. Men langt de fleste vælger eller har kun mulighed for at afholde den del, hvor man får barselsdagpenge.

 

EU-forslag til nye regler:

Også de nuværende danske regler er indrettet efter et EU-direktiv.

Det aktuelle forslag udbygger reglerne. I Danmark får de ikke nogen konsekvens for barslens samlede længde, da de danske regler i forvejen er væsentligt bedre end EU’s minimumsrelger. Til gengæld går det ind og øremærker 2 måneder af forældreorloven – og halvanden måned af barselsdagpengene – til hver forældre.

Der er allerede øremærket langt mere forældreorlov i Danmark end de to måneder – forskellen er de halvanden måned af barselsdagpengene, som nu også bliver øremærket.

 

Hvornår træder de i kraft:

Reglerne er ikke endeligt vedtaget endnu, men eftersom parlamentet og Ministerrådet er enige om udformningen, så skulle det blot være en formalitet.

Derefter skal reglerne implementeres i den nationale lovgivning, før de får retsgyldighed og reglerne ændres for de danske familier. Det kan let vare et par år inden det sker. Reglerne i Danmark kan også komme til at se anderledes ud, end de er fremstillet herover. Den danske regering vil fx. godt kunne indføre længere øremærkede perioder end direktivet, men ikke kortere.