Radio 24syv kører i dag en historie på baggrund af en aktindsigt i de dokumenter, der er sendt i forbindelse med Kulturministeriets ønske om at flytte KVINFOs bibliotek.
Derfor vil KVINFO gerne præcisere forløbet.
10. marts: Konstitueret direktør Suzanne Moll og konstitueret bestyrelsesleder Tonny Skovgård Jensen bliver indkaldt til et møde i Kulturministeriet, hvor de bliver orienteret om, at ministeriet ønsker at lægge KVINFOs bibliotek sammen med Det Kongelige Bibliotek. Den fremtidige forankring af de øvrige aktiviteter i KVINFOs videnscenter er uafklaret.
11. marts: Konstitueret direktør Suzanne Moll udarbejder et dokument med en række foreløbige tanker, hvor hun blandt andet opstiller tre scenarier for fremtiden. Oplægget sender hun til bestyrelseslederen og til afdelingschef i Kulturministeriet, Steen Kyed. Konstitueret bestyrelsesleder Tonny Skovgård Jensen kan dog ikke tilslutte sig oplægget.
Efter at resten af bestyrelsen senere bliver orienteret, erklærer de sig enige med ham.
Herefter arbejder Suzanne Moll som konstitueret direktør sammen med bestyrelsen om at skabe fundamentet for fortsat udvikling af KVINFO og for fastholdelse af biblioteket i videnscenteret.
6. april: Suzanne Moll meddeler bestyrelsen, at hun ønsker at fratræde, så snart der er tiltrådt en ny direktør. Da hun i december 2016 indgik aftale med bestyrelsen om at tiltræde som konstitueret direktør, blev det aftalt, at hun havde muligheden for at fratræde sit job og blive fritstillet med løn, når en ny direktør var tiltrådt. Det er denne mulighed Suzanne Moll vælger at gøre brug af. Hendes beslutning er ikke udløst af brevvekslingen med Kulturministeriet.
7. april: Kulturministeriet bliver orienteret om, at bestyrelsen ikke kan tilslutte sig tankerne i Suzanne Molls notat.
20. april: Henriette Laursen tiltræder som ny direktør for KVINFO.
23. april: Det bliver meddelt offentligt, at Suzanne Moll stopper som souschef. Det er dog ukorrekt, når radio 24syv beretter, at hun har forladt KVINFO, idet hun fortsætter måneden ud for at overlevere opgaverne til den nye direktør, og også står til rådighed for opfølgning i fritstillingsperioden.