Den femte Who is She database er nu i luften i Tunesien.  Who is She er en ekspertdatabase med det formål at synliggøre kvindelige eksperter og kapaciteter inden for en række forskellige felter.
Både den tunesiske minister for kvinder, Samira Merai og KVINFOs direktør Nina Groes var med til lanceringen af Who is She i Tunesien.
”I dag fejrer vi åbningen af den tunesiske ”Who is She”, og skaber dermed endnu et redskab til at støtte reformprocessen og udviklingen af et nyt og demokratisk Tunesien,” sagde Nina Groes ved åbningsceremonien, og var dermed helt på linje med Samira Merai. 
“Who is she har en stor betydning i forhold til at gøre tunesiske kvinder synlige i det offentlige liv. Tunesiske kvinder er ikke nogen, der stiller sig op og råber fra tagene. Men de har store kompetancer, der kan bruges både i medierne og i Tunesiens reformproces,” sagde hun, og så satte hun ellers behovet for databasen ind i den modstand hun selv har mødt som kvindelig minister:
“Da jeg blev udnævnt var der mange, der sagde :hvem er hun og hvad er hendes baggrund?. Der gik 9 måneder før jeg mærkede anerkendelse til trods for at jeg har været aktivist og arbejdet meget med både kvinders rettigheder og familieforhold. Nu mærker jeg anerkendelse og respekt for det jeg kan,” sagde hun.
Der er tidligere oprettet Who is She databaser i Jordan, Libanon, Palæstina og Egypten, alle med inspiration fra Ekspertdatabasen, som KVINFO har stillet til rådighed i Danmark siden 1990’erne.
Fra starten indeholder den tunesiske database profiler på omkring 80 kvindelige eksperter inden for naturvidenskab, jura, økonomi og andre samfundsvidenskaber, teknik, informatik og medier, litteratur og administration. Også kapaciteter inden for cyberaktivisme og andre samfundsaktivister er der blevet plads til. Databasen vil løbende blive udbygget med flere profiler. For kvindeminister Samira Merai er databasen en del af meget større vision med hele samfundet. 
“Min ambition er at vi i 2030 har et tunesisk samfund med en egalitær struktur, så alle har lige muligheder, og at kvinder møde samme anerkendelse som mænd,” sagde hun. 
I det konkrete arbejde i Tunesien er erfaringerne fra både den danske database og de øvrige Who is She-databaser er inddraget. Partnerskaberne omkring Who is She er støttet af Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet.
Formålet med Who is She i Tunesien er ligesom for de andre databaser at øge kvindelige eksperters synlighed i samfundet, både i medierne og i forhold til at få brugt deres kompetencer i beslutningsprocesser, bestyrelser og lignende. 
En del af baggrunden finder man i den internationale undersøgelse af mediernes kilder ”Who makes the news”, som i 2010 viste, at på verdensplan er kun 22 procent af ekspertkilderne i medierne kvinder. Danmark ligger lidt bedre med omkring 30 procent, mens Mellemøsten som helhed ligger helt nede på 16 procent. Konceptet fra Ekspertdatabasen og Who is She blev i 2013 anerkendt som Best Practice af the European Institute for Gender Equality (EIGE) som et middel med en bevist effekt til at promovere kvindelige eksperter i medierne.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

Se Who is She Tunisia
Læs mere om Who is She-projekterne