Der var engang…. Sådan begynder ethvert dansk eventyr. Sådan begynder måske også det eventyr, der kan komme til at ende med, at “mænd og kvinder i fagbevægelsen levede ligestillet til deres dages ende”…? 

Der var engang, hvor Fagbevægelsens Interne Uddannelse udviklede et uddannelsesforløb for kvindelige ledere kaldet FL, og det ikke kunne siges højt, at FL var en forkortelse af “Feministiske ledere”. 
Det kunne ikke siges, for ordet var ganske enkelt uforståeligt for medlemmerne af organisationen. FL blev oversat med mange andre ord: Faglige ledere, Flying Lobsters, Flying Ladies, Fyndige Ladies og meget andet. 
I dag er det muligt at sige ” feministiske ledere” i fagbevægelsen. Det er muligt at få over læberne. Det er blevet et ord, som er optaget i organisationens ordforråd. Nogen synes, det er et positivt ord, andre oplever ordet som en trussel, som noget farligt. Men det er dog blevet muligt at bruge ordet.

Hvordan er det gået til? 

Kort sagt er det fordi vidensniveauet i fagbevægelsen om køn og ligestilling i mellemtiden har fået et vældigt løft. Et vidensløft, der bidrager til, at området nu kan behandles professionelt. At ligestilling opfattes som et politisk område, hvor løsninger findes i analyser, strukturer og viden. Et løft, der har flyttet diskussionen væk fra henvisninger til private erfaringer med “egen kone” og “egen sekretær”, væk fra lommefilosofi, myter og fordomme. 

FL og andre længerevarende uddannelser for kvinder har sandsynligvis været en medvirkende årsag til dette vidensløft.
 

Feministiske ledere (FL)

Ideen bag FL er, at et netværk af centralt placerede kvinder mødes jævnligt om et eksternt vidensinput med kønsbriller. Den nye viden kan være en undersøgelse, der fremlægges af forskeren selv, det kan være teorier om køn, det kan være nye bøger eller afhandlinger om arbejdsmarked, ligestilling, mangfoldighed etc. Efter inputtet fra “eksperten” drøfter netværket oplægget ud fra spørgsmål som: Hvor kan jeg få øje på det i egen organisation? Hvordan kan jeg handle på den nye viden? Hvilke handlemuligheder er der for mig selv i den position jeg har? Hvilke nye spørgsmål rejser der sig? 
Intentionen er at skabe mange små konkrete forandringer til gavn for ligestillingen. 
Og vi kan se, at det virker, i såvel de “store” forsamlinger, som i de “små”.
Et eksempel på “de store”: 
På sidste LO-kongres, da ligestillingspunktet blev behandlet, gik en mand på talerstolen og latterliggjorde emnet med henvisninger til, at “det er ligesom derhjemme, hvor man skal passe på at give konen eller børnene en femmer, for så vil hun straks have….” Heldigvis var der så meget viden og seriøsitet tilstede i salen, at der først blev pinlig tavshed og derefter buuuuuuuuuhhhet. Fire år tidligere ville der være blevet grinet. Dengang ville det have været legitimt at betragte ligestilling som noget apolitisk og useriøst, som noget man bare kunne grine af. 
Et eksempel på “de små” forandringer: Efter et FL-møde hvor Jan Scheuer havde fremlagt sin ph.d.-afhandling Den umulige samtale, ændrede en af deltagerne, der var personalechef, på rammerne for organisationens ansættelsessamtaler. Et lille fremskridt for ligestillingen baseret på viden og helt i tråd med fagbevægelsens ligestillingspolitiske mål om at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked.
 

Hvor mange er de?

Der er i 2006 43 kvinder tilsluttet FL-netværket. I alt har ca. 70 deltaget gennem de seks år, netværket har virket. Flere end 25 forskellige forskere fra ind- og udland har givet oplæg og været i dialog med FL. Der er afholdt over 100 netværksmøder i så forskellige rammer som: Christiansborg, caféer, på Indlandsisen, i fagforbund, på Glyptoteket, på museer, i “Reden”, på forskningsinstitutioner og i teatre. 

Filosofien er nemlig, at der ud over oplysning også skal være masser af oplevelser og oplivende momenter. FL er et sted, hvor man lader sig forstyrre. Både hvad angår viden og hvad angår rammer og arbejdsformer. 

På FLUK (Fagbevægelsens lederuddannelse for kvinder), som er to-årige netværksuddannelser for kvinder i lokale fagforeninger og på arbejdspladser, har mere end 100 kvinder deltaget.
 

Kvindernes netværk

Jeg forestiller mig, at disse 170 kvinder har en arbejdsfacon, som nogenlunde kan sammenlignes med et hemmeligt netværk, der ukoordineret slår til med viden, idéer, gode forslag, kønsbriller på bestyrelsesarbejdet og konkrete handlinger, der langsomt, men sikkert ændrer organisationens måde at orientere sig på.
Målet for FL er på fredelig vis at arbejde for ligestilling og et inkluderende demokrati. Jeg ser for mig, at der på bestyrelsesmøder fra Skagen til Gedser, fra de bonede gulve til arbejdspladsgulvet er kvinder, der formulerer og medtænker ligestilling i små og store beslutninger. 

Der var engang… da man ikke kunne sige “Feministiske ledere” i fagbevægelsen. Om “eventyret” ender lykkeligt, ved jeg ikke. Men slut er det i hvert fald ikke. FL lever og har det godt. Hver dag ændres der lidt på, hvad det er muligt at sige.

Susanne Fast Jensen er konsulent i 3F