Det var et enigt verdenssamfund, der i denne uge stod bag rådets seneste resolution om kvinder, fred og sikkerhed. Resolution 2242 blev vedtaget enstemmigt, hele 71 lande var medforslagsstillere og der var flere taler end ved nogen anden tidligere debat i FN’s Sikkerhedsråd.
Den nye resolution bygger oven på FN’s 15 år gamle resolution 1325, der fastslog en række banebrydende rettigheder for kvinder i konflikter og i løsningen af dem. Blandt andet kræver den, at kvinder bliver inddraget i fredsprocesser.
Men virkeligheden har været en helt anden, viser en global undersøgelsesrapport, som ligger bag den nye resolution. Selv om alle erfaringer viser, at fredsbevarende og fredsskabende processer er langt mere bæredygtige når kvinder bliver inddraget, så sker det kun i ringe omfang.
Derfor indeholder den nye resolution en række konkrete tiltag, der skal sikre at køn bliver inddraget både i de konkrete fredsprocesser og i det globale arbejde. Der vil blive nedsat en uformel ekspertgruppe, som skal rådgive Sikkerhedsrådet om kønsdimensioner, når det diskuterer løsninger på verdens konflikter, ligesom rådet vil få jævnlige briefinger fra civilsamfundsorganisationer på området. Og så peger resolutionen på vigtigheden af at der bliver skaffet midler, som kan understøtte kvindeorganisationer i konfliktsituationer og sikre, at de rent faktisk har mulighed for at deltage i både globale og lokale fredsprocesser.

På tide

Tre kvinder fra det globale civilsamfund var inviteret til at give deres bidrag til debatten i Sikkerhedsrådet.
”Fra mine egne erfaringer i Libyen ved jeg, at det eneste pålidelige argument for at få adgang til fredsforhandlinger er et gevær, sagde en af dem, Alaa Murabit, der er leder af den libyske kvindeorganisation The Voice of Libyan Women. I stedet fremhævede hun Colombia som eksempel, hvor det endelig er lykkedes at skaffe fred efter 60 års borgerkrig og utallige fejlslagne fredsprocesser, fordi man endelig fik en proces, hvor det ikke bare var de kæmpende parter, der var repræsenteret.
Alaa Murabit var hovedtaler ved KVINFOs partnerskabskonference i København i 2012, hvor vi også bragte et interview med hende i KVINFOs Webmagasin. Siden er Libyen sunket ned i borgerkrig og hun gav verdenssamfundet en opsang på vegne af de kvinder, der arbejder for fred midt i konflikterne:
”Vi giver ikke op. Hver dag sætter vi livet på spil og gør vores del for freden. Det er på tide at FN og medlemsstaterne gør deres.”

Konference om kvinder i fredsopbyggende initiativer

Med langvarige og blodige konflikter i Libyen, Syrien, Irak og Yemen er kvindernes vilkår og deres rolle i fredsarbejdet et af de temaer, som KVINFO har øget sit fokus på i sit arbejde i Mellemøsten og Nordafrika. Krigene har skabt enorme flygtningestrømme og ikke mindst skabt store lidelser for civilbefolkningerne mens kvindernes rettigheder er blevet kraftigt undermineret. Dermed er FN-resolutionernes krav om at beskytte kvinderne og inddragelse af dem i fredsprocesserne sørgeligt aktuel i regionen.
Derfor planlægger KVINFO i samarbejde med blandt andet den jordanske tænketank Al Quds Center for Political Studies en arabisk regional konference med det formål at finde strategier til at øge antallet af kvinder i fredsbevarende og -opbyggende initiativer, og dermed øge chancerne for en fredelig, demokratisk udvikling, der modvirker voldelig konflikt og radikalisering.
Konferencen er planlagt til at finde sted i Amman i begyndelsen af 2016.
Læs også:
UN Womens nyhed om resolutionen
Om den globale undersøgelsesrapport, som ligger til grund for resolutionen
Interview med Alaa Murabit fra KVINFOs Webmagasin (2012)