”Mændenes monopol er blevet brudt,” slår Jordans Nationale Kvindekommission, JNCW, fast i en udtalelse.

Regeringsomdannelsen kommer efter kongen afskedigede den hidtidige regering som reaktion på en række store folkelige demonstrationer i Jordan – den største demonstrationsbølge i noget arabisk land siden revolutionerne i Tunesien og Egypten for syv år siden.

Det høje antal kvinder i den nye premierminister Omar Razzaz’ regering kan også ses som en reaktion på, at kvinderne og kvindeorganisationerne har spillet en fremtrædende rolle i demonstrationerne på linje med hvad de gjorde i nabolandene under ’det arabiske forår’ for syv år siden.

Demonstrationerne er udløst af vrede over de dårlige levevilkår, stagnerende økonomi og en tårnhøj arbejdsløshed, som har presset mange kvinder og unge ud af arbejdsmarkedet. Samtidig har både myndigheder og demonstranter gjort meget for at holde demonstrationerne fredelige, og det har givet en følelse af national samling.

Ministre gør det ikke alene

De nye kvindelige ministre er da heller ikke bare knaphulsblomster, som udelukkende har fået de mindre betydningsfulde ministerier. Blandt andet har to af de budgetmæssige sværvægtere som ministeriet for udvikling af den offentlige sektor og socialministeriet fået kvinder for bordenden.

Men Salma Nims, der er generalsekretær i JNCW peger i den engelsksprogede avis Jordan Times på, at det ikke er gjort med en ny regering alene, heller ikke når det gælder ligestilling.

”Fremskridt handler ikke kun om at opnå en højere procentdel kvindelige ministre,” siger hun. ”Vi må sikre, at regeringen har både en vision og forståelse for ligestilling og mainstreaming af ligestillingsspørgsmål i hele regeringens arbejde.”

”Det spørgsmål, som står ubesvaret tilbage efter at have nået denne milepæl er hvad der skal gøres ved kritiske problemer, som ikke er løst endnu,” siger hun og peger på både nødvendigheden af at styrke kvindernes rolle i økonomien, de mange former for vold og diskrimination, som kvinder møder og diskriminerende love, som udenlandsk gifte kvinders manglende ret til at give deres jordanske statsborgerskab videre til deres børn.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

JNCW er en halvstatslig paraplyorganisation, der svarer omtrent til det danske Kvinderådet. JNCW og KVINFO har tidligere haft flere partnerskabsprojekter sammen under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. Også partneren i KVINFOs nuværende arbejde i Jordan, Jordanian Women’s Union, har sammen med det øvrige civilsamfund været særdeles aktiv i demonstrationsbevægelsen i Jordan. Partnerskabet med JWU har blandt andet som mål at arbejde for bedre lovgivning, styrke kvinders politiske deltagelse og forebygge vold mod kvinder.

På World Economic Forums liste over ligestillingen i verden ligger Jordan helt nede som nummer 135 af 144 lande, især på grund af den kvindernes lave andel i det politiske liv og på arbejdsmarkedet, hvor kvindernes beskæftigelse har været faldende, selv om de har hentet mændene, når det gælder uddannelsesniveau.