Efter sucessen i foråret præsenterer Folkeuniversitetet og KVINFO endnu en foredragsrække. Denne gang om kvindelige ministre i Danmark.
Henover seks torsdage bliver der sat spot på seks kvindelige ministre: Deres personlige historier, ministerkarrierer og deres engagement i samtidens kvindepolitiske arbejde.
KVINFOs forskningsbibliotekar Jytte Larsen lægger d. 22. oktober ud med en præsentation af pioneren Nina Bang. Hun blev Danmarks første kvindelige minister, da Stauning udpegede hende til undervisningsminister i 1924.
De efterfølgende fem foredrag handler hhv. om Helga Pedersen, Bodil Koch, Lis Groes, Nathalie Lind og Ritt Bjerregaard.
Foredragene finder sted 6 torsdage i efteråret med start d. 22. oktober.